Офіційний веб сайт

Береза низька в Україні
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М44


Береза низька  в Україні


 


Савчук Л.А.


 


Волинський національний університет  імені Лесі Українки


  


2 монографії


Робота присвячена вивченню сучасного географічного поширення і еколого-ценотичних особливостей та розробці наукових основ охорони берези низької в Україні. Встановлено сучасний стан ареалу березив Україні, виявлені типи місцезростань березита взаємозв'язки між ними. Встановлено еколого-фітоценотичну приуроченість берези до екотонів та проведено аналіз структури популяцій. Обґрунтовано природоохоронні заходи щодо збереження берези низької  в Україні.