Офіційний веб сайт

Біологічні технології створення пробіотиків нового покоління і їх використання в мікробіології та медицині

р44

Автори:

Янковський Д.С.,  Широбоков В.П., Димент Г.З., Омельченко Л.І., Бережний В.В.,

Шадрін О.Г., Шунько Є.Є., Крамарьов С.О., Моісеєнко Р.О., Муквіч О.М. 

 

Представлена Державною установою "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України".

 

Представлена робота є комплексним вирішенням широкого спектра завдань щoдо подальшого розвитку теоретичних знань в галузі мікробіоценозів людини,  їх фізіологічних особливостей, механізмів взаємовідносин ключових компонентів індигенної мікробіоти між собою і з макроорганізмом-партнером, а також практичної реалізації результатів теоретичних досліджень у процес створення мультикомпонентних пробіотиків нового покоління, організації їх виробництва та впровадження в медицину, що  дає змогу істотно заощаджувати валютні кошти держави.

Створена потужна вітчизняна науково-виробнича база, що спеціалізується на виробництві пробіотиків нового покоління. Мультипробіотики пройшли успішні клінічні випробування у провідних медичних клініках і впроваджені в систему охорони здоров'я.

Застосування пробіотиків нового покоління вирішує медичну і соціальну проблему поліпшення мікроекологічного здоров’я населення України. За період з1993до 2009рр. оздоровлено сотні тисяч дітей та дорослих. Зростає зацікавленість українськими мультипробіотиками спеціалістів Західної Європи, Америки та Азії.

В умовах екологічних негараздів, що склалися та посилюються в останні роки, приневпинному зростанні кількості хворих з порушеннями мікробіоценозів, забезпечення ринку мультипробіотиками вітчизняного виробництва призупинить подальше руйнування мікробіоценозів людини та сприятиме поліпшенню здоров'я, насамперед дітей перших років життя і людей похилого віку.

За результатами роботи опубліковано 2 монографії, 1 науковий посібник і 96 наукових праць  та отримано  30 патенти, в т.ч. 22 - міжнародних.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Одеському націоналному університеті ім. І.І. Мечникова на засідання вченої ради 30 червня 2010 року.