Офіційний веб сайт

Біопрепарат комплексної дії РИЗОГУМІН у сучасних технологіях вирощування бобових культур

м43

Автори: Комок М.С., к.с.-г.н., Пиріг О.В.

Представлена Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

Авторами дослідженню ефективність використання Ризогуміну у технології вирощування сої та люпину жовтого. Досліджено вміст фітогормонів у компонентах біопрепарату Ризогуміну. Визначено вплив різних мікробних препаратів на інтродукцію виробничого штама в агроценози. При порівнянні впливу інокулянтів на активність інтродукції штама B. japonicum М 8 встановлено, що біопрепарат комплексної дії Ризогумін забезпечував утворення найбільшої кількості бульбочок за участю вищезазначеного штама. Встановлено, що Ризогумін найактивніше серед досліджених препаратів впливає на формування і функціонування азотфіксувального симбіозу, розвиток рослин, активізує фізіологічні процеси, як сої, так і люпину жовтого. Використання біопрепарату комплексної дії забезпечило приріст урожайності зерна сої на 33 – 61%, урожайності зерна та зеленої маси люпину жовтого на 28% та 41%. Застосування комплексного препарату Ризогуміну сприяло зниженню концентрації вірусу в рослинах люпину на 19,0 – 26,6%, забезпечувало приріст урожайності зерна та зеленої маси рослин люпину, уражених вірусною інфекцією, на 53,8% та 52,7% відповідно.

Кількість публікацій: 29, в т.ч. монографія, 10 статей (3 - у фахових виданнях ), 15 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

yellow vacuum

Today, I went tto the beach with myy kids.
I ffound a ssea shell and gave it to myy 4 yeaar old daughter aand saidd "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to
hher eaar and screamed. There was a hermit crab iside and it pinched her ear.
Shee never wants to go back! LoL I know this is completely
offf topic but I had to tell someone!

Гирка А.Д., к.с.-г.н., ДУ ІСГСЗ НААН

В умовах стрімких змін клімату, що посилюються економічною нестабільністю в державі, розробка і впровадження у сільськогосподарську практику нових та удосконалених існуючих технологій вирощування зернобобових культур - одна з головних умов підвищення ефективності їх виробництва, збільшення валових зборів та поліпшення якості вирощеної продукції. Оптимізація умов вирощування сої та люпину жовтого через поєднання дії елементів технології (зокрема сорти, біологічні препарати) сприятиме повнішій реалізації їх генетичного потенціалу. Подібних комплексних досліджень особливостей формування врожаю сої та люпину жовтого під впливом використання Ризогуміну раніше не проводилось. Тому, оптимізація технології вирощування зернобобових з урахуванням реакції рослин на інокуляцію насіння біопрепаратом Ризогумін є актуальним і має важливе наукове й практичне значення.
На підставі вище викладеного важаю, що автори Комок М.С. і Пиріг О.В. з роботою "Біопрепарат комплексної дії РИЗОГУМІН у сучасних технологіях вирощування бобових культур" заслуговують на перемогу в конкурсі наукових робіт на Премію Президента України.

Кириченко Ангеліна, к.б.н., Інститут мікробіології і вірусо

За останній час значно зросла зацікавленість до речовин біологічного походження (у тому числі тих, які є основою біопрепаратів), які стимулюють ріст і розвиток рослин та одночасно підвищують їх стійкість до фітовірусів. У першу чергу це пов’язано з необхідністю впровадження ефективних та екологічно безпечних заходів захисту сільськогосподарських культур від вірусних хвороб.
За існування переважно профілактичних заходів боротьби з вірусною вузьколистістю люпину жовтого авторами рекомендовано використання комплексного мікробного препарату Ризогуміну з метою зниження шкідливого впливу вірусної інфекції та збереження врожайності культури.
Передпосівна бактеризація насіння люпину біопрепаратом значно обмежує поширення і розвиток вірусної інфекції та забезпечує приріст урожайності зерна культури на 53%, що позитивно відображається на економічних показниках.
Авторами запропонований біологічний, екологічно безпечний захід боротьби з вірусною вузьколистістю на посівах люпину жовтого, який дозволяє покращити фітовірусологічний стан посівів даної культури.
Вважаю, що представлена робота актуальна, має практичне значення, а її автори, Комок М.С. та Пиріг О.В. заслуговують на присудження Премії Президента України.

Скидан О.В., проректор з наукової роботи ЖНАЕУ

В умовах необхідності забезпечення вирощування екологічно чистої продукції доцільність використання біологічних засобів для захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів є беззаперечною. Використання біологічних препаратів для захисту рослин є нагальною проблемою у зв’язку з необхідністю екологізації землеробства.Тому представлені результати досліджень науковців Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України є надзвичайно важливими.

Куц О.В., к.с.-г. н., Інститут овочівництва і баштанництва

Застосування активних штамів бульбочкових бактерій в технології вирощування сої, як і інших бобових культур, важливий спосіб оптимізації азотного живлення рослин, що забезпечує окрім формування високого рівня врожайності бобових рослин, ще і збільшення виходу білку. Цікавим є факт зменшення негативної дії вірусної інфекції за використання мікробного препарату. Робота Комок М.С. та Пиріг О.В. "Біолоігчний препарат комплексної дії Ризогумін у сучасних технологіях вирощування бобових культур" заслуговує схвалення, має широке практичне значення (використання від інтенсивних технологій вирощування до систем "органічного" виробництва с.-г. продукції), автори заслуговують на присудження Премії Президента України

Перегрим М.М., к.б.н., ННЦ "Інститут біології" КНУ

Альтернативним шляхом забезпечення рослин азотом є його біологічна фіксація мікроорганізмами. Бобові рослини за рахунок утворення симбіозу з бульбочковими бактеріями є основними азотфіксаторами в сучасних агроценозах. У більшості агроценозів біля 80% «біологічного» азоту фіксується в бобово – ризобіальних симбіозах. На сьогодні в країнах з високорозвиненим землеробством спостерігається тенденція до збільшення посівних площ під бобовими, що дозволить збільшити частку «біологічного азоту» в сучасних системах аграрного виробництва.

Одним із основних прийомів підвищення ефективності бобово – ризобіального симбіозу є застосування мікробних препаратів на основі активних штамів бульбочкових бактерій. Ще у 30-х роках минулого століття було відмічено провідну роль фітогормонів при формуванні та функціонуванні симбіозу. З того часу накопичено великий фактичний матеріал, який свідчить, що сумісне застосування фізіологічно активних речовин і активних штамів бульбочкових бактерій сприяє активізації бобово–ризобіальної взаємодії.

У зв’язку з цим наукова робота Комка М.С. та Пирога О.В. є актуальною, вона базується на оригінальному фактичному матеріалі, виконана на високому методичному рівні з використанням сучасних методів досліджень. У ній теоретично обґрунтовано і практично вирішено наукове завдання, що полягає у оптимізації взаємодії бульбочкових бактерій з фізіологічно активними речовинами біогумусу при формуванні та функціонуванні бобово – ризобіального симбіозу, вдосконаленні мікробного препарату Ризогуміну та технологій практичного застосування мікробних препаратів при вирощування сої та люпину жовтого. Досліджено вплив Ризогуміну на зниження негативного впливу вірусної інфекції та збереження врожаю люпину жовтого.

Практичне значення роботи полягає у тому, що застосування Ризогуміну з оптимізованим вмістом фітогормонів забезпечує приріст урожайності зерна сої від 27 до 60 %, зерна та зеленої маси люпину жовтого на 28 % та 41 %.

Вважаю, що наукова робота «Біологічний препарат комплексної дії Ризогумін у сучасних технологіях вирощування бобових культур» заслуговує схвалення, а її автори, Комок М. С. та Пиріг О. В. заслуговують на присудження Премії Президента України.

Гість

Кузьменко Татьяна, инженер Отдела фауны и систематики Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины
В связи с темой диссертационной работы (Орнитофауна агроландшафтов Полесья и Лесостепи Левобережной Украины), непосредственно сталкиваюсь с агроценозами, в том числе и с полями бобовых культур, а большой регион исследований позволяет сравнить посевы в разных условиях. Как орнитолог, могу констатировать, что поля сои и люпина в целом имеют относительно бедный видовой состав птиц, в основном из-за низких защитных свойств. Поскольку данный препарат увеличивает зеленую массу растений, это будет обеспечивать птиц лучшими защитными условиями, а значит - способствовать привлечению большего количества видов птиц, а следовательно увеличивать биоразнообразие региона, что само посебе важно, даже если не учитывать прирост урожайности и снижение концентрации вирусов, вызывающих инфекции.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.