Офіційний веб сайт

Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати

р11

Представлено Головною астрономічною обсерваторією НАН України. 

 

Автори: Берцик П.П., Вавилова І.Б., Жданов В.І., Жук О.І., Караченцева В.Ю., Мінаков А.О., Новосядлий Б.С., Павленко Я.В., Пелих В.О., Пілюгін Л.С.

 

Авторами отримано пріоритетні результати щодо походження та еволюції Всесвіту та його структур на галактичних і космологічних масштабах. Проведено ретельний аналіз проявів темної матерії і темної енергії як із використанням додаткових вимірів просторово-часового континууму, додаткових скалярних полів, так і в рамках традиційного підходу з космологічною сталою та холодною темною матерією.

Створено унікальні каталоги позагалактичних об’єктів в межах до 30 млн світлових років, у т.ч. з використанням потужних наземних обсерваторій та Космічного телескопу Габбла, що знайшли застосування в міжнародних проектах, Розроблено нові методи дослідження великомасштабної будови Всесвіту; які дозволили реконструювати вміст баріонної і темної матерії в групах і скупченнях галактик

Розробки авторів в області гравітаційно-лінзових систем – гравітаційних міражів у Всесвіті, що виникають завдяки ефектам ейнштейнівської загальної теорії відносності, – надали унікальні можливості для вивчення просторового розподілу матерії, в тому числі її небаріонного компонента. На основі оригінальних астрофізичних методів отримано унікальні дані про фізико-хімічну еволюцію нашої та інших галактик, подолано неузгодженості старих моделей та показано, що вміст кисню у Всесвіті є значно меншим, ніж приймалося раніше. На основі розроблених авторами числових алгоритмів проведено безпрецедентні за роздільною здатністю чисельні моделювання еволюції галактичного центру включно з рухом надмасивної чорної діри. Отримано пріоритетні результати щодо кінематики, динамічної еволюції та розподілу елементів в нашій та інших галактиках, а також властивостей ультрахолодних зір – найбільш чисельної популяції галактичних об’єктів.

Отримані результати суттєво просувають розуміння світобудови на найбільших масштабах, становлять вагомий внесок українських вчених у розвиток світової астрономії, створюючи теоретичну та експериментальну основу для розв’язання фундаментальної проблеми сучасного природознавства – з’ясування природи темної матерії і темної енергії.

 

Кількість публікацій: за темою роботи 475 (з них 5 монографій, 25 розділів у монографіях, 9 підручників, 419 статей у реферованих журналах, 4 бази даних. Кількість посилань на роботи авторів у базі даних SAO/NASA/ADS понад 9500, h-індекс = 44. За даною тематикою захищено 9 докторських та 25 кандидатських дисертацій.

 

  Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна  19 вересня 2014 року о 15 годині за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 4, аудиторія імені К.Д.Синельникова. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

green energy companies

Manufacturing, putting in, and working renewable assets in the United States requires a clear power workforce.

Сергій

Робота заслуговує присудження премії - однозначно. Рівень науковців міжнародного рівня - відповідає їхнім здобуткам.
Напевне, Толя Мінаков згори благословляє роботу теж.

P.S. Оригінально зробили науковці РІНАНУ rian.kharkov.ua/index.php/ru/ri-news/78-novosti/608-gromadske-obgovorennya-roboti-podanoji-na-zdobuttya-derzhavnoji-premiji-ukrajini рекламу роботи :)

Сергій Арниадзе, Науковий центр в Глазго.

Jose M. Vilchez

It is a pleasure for me to express here my support to the team project entitled "Structure and evolution of the Universe at the galactic and cosmological scales, hidden mass and dark energy: theoretical models and observational results" which has been nominated for the State Award of Ukraine in Science and Technology.

I have had the opportunity to work with Dr Leonid Pilyugin during the last years in a fruitful collaboration investigating the physical and chemical properties and the chemical evolution of star forming galaxies and HI regions in galaxies. I think the role played by Dr Pilyugin and his colleagues in this team has been very important in the recent development of this research field.
With my best wishes
Jose M Vilchez
IAA Director
CSIC- Spain

Prof. Vilkoviskij Emmanuil Y.

I am happy to support the nomination. Peter Berczik
contributed his valuable galaxy evolution programs to our studies of the evolution of dwarf galaxies in isolation and in group environments. One noteworthy outcome of these studies was the recognition that initially cuspy dark matter profiles can become cored through the mass redistribution caused by star formation and feedback. I believe that these internationally renowned scientists are highly worthy to be recognized for their important findings.

Prof. Vilkoviskij Emmanuil Y.
Fesenkov Astrophysical Institute, Almaty, Kazakhstan

Andrey Sobolev

Работа Берцика П.П., Вавиловой И.Б., Жданова В.И., Жука А.И., Караченцевой В.Ю., Минакова А.О., Новосядлия Б.С., Павленко Я.В., Пелиха В.О. и Пилюгина Л.С. «Structure and evolution of the universe at the galactic and cosmological scales, hidden mass and dark energy: theoretical models and observational results» содержит ряд значительных достижений в области астрофизики. Авторы опубликовали большое количество научных статей, монографий и других работ, широко используемых при проведении исследований современными астрономами. Ряд моих работ, работ моих ближайших коллег, аспирантов и студентов содержит многочисленные ссылки на работы Л.С. Пилюгина и Я.В. Павленко. Считаю, что данная работа несомненно заслуживает присуждения ей Государственной премии Украины в области науки и техники.
Заведующий отделом астрофизики и физики Солнца Астрономической обсерватории Института естественных наук Уральского федерального университета
А.М. Соболев

Гість

ПТН ПНХ

Dr. Omarov Chingis

I fully support this team's nomination to get the state
prize of Ukraine in science and technology. I have worked
with Dr. Peter Berczik for many years. He is an outstanding
expert on numerical simulations of gravitational systems.
He has published many important results in international
peer-reviewed journals, and makes a lot of contributions
to the structure and evolution of galaxies. In consideration
of those excellent contributions, this group deserves
the prize.

Dr. Omarov Chingis
Fesenkov Astrophysical Institute, Almaty, Kazakhstan

Monica Tosi

I fully support the nomination of this team for the state prize of Ukraine in science and technology. The work is excellent and the team too. In particuar, I know L. Pilyugin since for many years, thanks to his papers and to attending international conferences. He has contributed very significantly to a better understanding of galaxy evolution, through his pioneering and influential papers on chemical evolution modelling and of data analysis. This group definitively deserves the prize and honour.

Monica Tosi
INAF - Bologna Observatory (Italy)

автори

Dear Dr. Monica Tosi,

we thank you for your brief commentary to our work as well as will be glad to collaborate with you in the future projects.

Best regards,

the authors

Federico Ferrini

I warmly recommend the candidature of the team to the State Prize of Ukraine in science and technology.
I had the pleasure to work with Leonid Pilyugin for various years on the themes of galactic evolution and chemical evolution of galaxies.
I appreciated the deep knowledge, the physical insight and the originality always manifested by Leonid Pilyugin.
Various papers were published from our collaboration and the quality of the project was demonstrated by the attribution of a NATO grant.
I am well aware of the works of Peter Berczik, excellent scientist which provided outstanding contributions to galactic astronomy.

Federico Ferrini
Director
European Gravitational Observatory, EGO
cascina (Italy)

Anatoly Zasov

Prof. Anatoly Zasov
Sternberg Astronomical Inst., Moscow, Russia

It’s a pleasure for me to support the team of Ukranian researchers. Most of the team members I know personally and I appreciate them as scientists who have made a significant contributions to the study of galaxies, their structure, dynamics abundance and evolution. The presented team is really is a very strong and actively working group of researchers which has a world-wide recognition among the astronomers. All group members doubtless deserve the State prize of Ukraine.

Дмитрий Макаров (Специальная Астрофизическая Обсерватория)

С большим удовольствием поддерживаю работу "Структура и эволюция вселенной на галактических и космологических масштабах, скрытая масса и темная энергия: теоретические модели и результаты наблюдений". Этот коллектив состоит из известных ученых, внесщих важный вклад в изучение Вселенной. Многие работы коллектива были пионерскими и определяли направления исследований на годы вперед. Я лично тесно работаю с Валентиной Ефимовной Караченцевой и Ириной Борисовной Вавиловой в области изучения галактик в Местной Сверхскоплении, их распределения и свойств. В.Е.Караченцева на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с лабораторией "внегалактической астрофизики и космологии" САО РАН. Я всемерно рекомендую коллектив авторов на Государственную премию Украины в области науки и техники.

Макаров Д.И.
к.ф.-м.н., зав.лабораторией "внегалактической астрофизики и космологии" Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, Россия

F. Sakhibov (University of applied sciences, Friedberg, Ger

Presented comprehensive study of the structure and evolution of the Universe from the global cosmological level to the galactic scale is on forward frontiers of fundamental physics. The work summarizes the contributions of authors into the cosmology, extragalactic astronomy, and astrophysics, published in a large number of important and highly cited papers in the leading international journals. All of the team are recognised internationally as top scientists in either theory, observation or both. The nomination of this team highlights the substantial contribution of the Ukrainian scientists into fundamental physics.
I fully support the nomination of the work "Structure and evolution of the universe at the galactic and cosmological scales, hidden mass and dark energy: theoretical models and observational results" to receive the State Award of Ukraine in Science and Technology

Dr habil. Firouz Sakhibov,
University of applied sciences,
Giessen-Friedberg, Germany

Carolina Kehrig (Instituto de Astrofisica de Andalucia)

I fully support the team nomination for the State Award of Ukraine in Science and Technology.
I have had the great pleasure of working with Prof. Leonid Pilyugin in some common projects. He is an outstanding expert in the field of chemical abundances of galaxies. Leonind Pilyugin has lead a large number of important and highly cited papers. I believe the team well deserves the state prize of Ukraine.

Dr.C .Kehrig (IAA , Granada, Spain)

Dr. Nitadori K.

I fully support the nomination by P.Berczik etal. for the prize. I and Peter has started working together more 10 years ago and our collaboration since then was and still is interesting and very effective. Peter did many contributions in this field especially on high parallel performance N-body simulations, modeling of interstellar matter and dense stellar systems involving black holes. The team's other contributions are also valuable in the advance of astronomy and astrophysics.
I believe the team well deserves the state prize of Ukraine.

Dr. Nitadori K.
RIKEN Advanced Institute for Computational Science, Japan

Prof. Chiosi C.

Knowing the results of P. Berczik in the field of galaxy modelling as well as in computing science I can highly recommend him and his team for the state price. But just as previously said, also the number of citations to their work indicates the international recognition they achieved. I know several
scientists around the world who knows about Ukrainian astronomy and astrophysics only because of the scientific results of Dr.Berczik in cutting edge research.

Prof. Chiosi C.
Department of Physics and Astronomy, University of Padova, Italy

Dr. Ernst A.

This is a very lively and active research consortium. I know Peter Berczik for many years from collaborations on N-body simulations over all scales from open star cluster dissolution to the evolution of galaxies. Peter Berczik is an outstanding expert on special purpose high performance computers like GRAPE or GPU clusters and in the development and optimization of the corresponding codes. The output of scientific results by this consortium is impressive. Therefore I strongly support the application for a State price of Ukraine in science and technology.

Dr. Ernst A.
Astronomisches Rechen-Institut, Zentrum fur Astronomie der
Universitat Heidelberg, Germany

Dr. Gualandris A.

I fully support this team's nomination to get the state prize of Ukraine in science and technology. I have worked with Dr. Peter Berczik for many years. He is an outstanding expert on numerical simulations of gravitational systems. He has published many important results in international peer-reviewed journals, and makes a lot of contributions
to the structure and evolution of galaxies. In consideration of those excellent contributions, this group deserves the prize.

Dr. Gualandris A.
Department of Physics and Astronomy, University of Leicester, UK

Dr. Harfst S.

I fully support this team' nomination for the Ukraine prize in science.
I know Dr. Peter Berczik well for many years, through international
collaboration. They have published a number of their research results
in international peer-reviewed journals and made significant
contributions to our knowledge of the structure and evolution of Milky Way, and the gravitating systems in the universe.

Dr. Harfst S.
Technische Universitat Berlin, Zentrum fur Astronomie und Astrophysik,
Berlin, Germany

Prof. Merritt D.

With great confidence I fully support the nomination of this team for the state prize of Ukraine in science and technology. In particular I know Dr. Peter Berczik and Prof. L. Pilyugin well for many years, through international collaboration and mutual visits. They have worked successfully and published their results frequently in international peer-reviewed journals, on structure and evolution of the Milky Way, and simulations of gravitating systems in the universe. Dr. Berczik has been active in United States, Europe and Asia in the design and operation of supercomputers. This group definitively deserves the prize and honour.

Prof. Merritt D.
School of Physics and Astronomy and Center for Computational
Relativity and Gravitation, Rochester Institute of Technology,
NY, USA

Dr. Theis Ch.

I fully support the nomination of this science project. The
project is both ambitious and realistic. The team is highly
experienced with the hardware and software aspects of high-
performance computing, and has strong international ties. These
will contribute to a successful outcome of the project for the
team that will benefit the international astronomical community
as a whole.

Dr. Theis Ch.
Institute for Astrophysics, University of Vienna, Austria

Prof. Hensler G.

I strongly support this team's nomination for the Ukrainian
science prize. I know a number of the team members personally
(including Dr. Peter Berczik), and am familiar with the work of a
fair number of the other team members. Their expertise and
scientific output is competitive internationally, and through
their strong international links they are making significant
inroads in some of the outstanding science questions of our team.

Prof. Hensler G.
Department of Astrophysics, University of Vienna, Austria

Dr. Piskunov A.E.

P. Berczik, L. Pilyugin, and their colleagues pioneered many
branches in modern Galactic and extragalactic astronomy,
including dynamics of galactic objects on different scales, co-
evolution of black holes and surrounding medium, chemical
evolution of galaxies. Their outstanding works definitely deserve
to be marked by the state prize of Ukraine.

Dr. Piskunov A.E.
Institute of Astronomy of the Russian Acad. Sci., Moscow, Russia

Prof. Holley-Bockelmann Kelly

I strongly support the team Berczik et al for State Award
of Ukraine in Science and Technology. I know Dr. Berczik
since five years and worked with him on Supermassive Black
Hole Binaries and galaxy Mergers. He has published quality
work in different domains of astronomy ranging from dynamics
and formation of planetary systems, stellar evolution,
star cluster evolution, Milkyway, Supermassive Balck Hole
dynamics and galaxy evolution. In particular he has been
actively involved in setting up special purpose high
performance computer clusters in various countries. He also
has expertise in numerical modeling and has written codes
that run efficiently on HPCs. Due to all his contribution
in astronomy and computational science, I strongly recommend
him and his team for this prestigious award.

Prof. Holley-Bockelmann Kelly
Department of Physics and Astronomy, Vanderbilt University,
Nashville, TN.

Alexei Kniazev (South African Astronomical Observatory)

It is my great pleasure to write in support of results entitled "Structure and evolution of the Universe at the galactic and cosmological
scales, hidden mass and dark energy: theoretical models and observational results". All team members are outstanding internationally recognized scientists
and made substantial contribution to the field of astronomy. Personally, I am working with Prof. Leonid Pilyugin during last twenty years
and he is an outstanding expert in the field of empirical strong-line calibrations for abundances determination in HII regions.
I strongly recommend this team for the State Award of Ukraine in Science and Technology.

Dr. A.Kniazev (SAAO, Cape Town)

Юрий Нефедьев

Работа «Structure and evolution of the universe at the galactic and cosmological scales, hidden mass and dark energy: theoretical models and observational results» авторов Берцика П.П., Вавиловой И.Б., Жданова В.И., Жука А.И., Караченцевой В.Ю., Минакова А.О., Новосядлия Б.С., Павленко Я.В., Пелиха В.О. и Пилюгина Л.С. является одним из выдающихся исследований в области астрофизики и космологии. Авторы работы известные специалисты, внесшие большой вклад в теорию изучения физических процессов, происходящих во Вселенной. Считаю, что данная работа несомненно заслуживает присуждения ей Государственной премии Украины в области науки и техники.
Доктор физ.-мат. наук, профессор, директор Астрономической обсерватории им.В.П.Энгельгардта Казанского федерального университета
Юрий Нефедьев

Богдан Мелех (ЛНУ імені Івана Франка, Львів)

Праця охоплює різноманітні напрямки астрофізичних досліджень.
Кожен з авторів є відомим спеціалістом у своїй області досліджень.
Це все дозволило авторам отримати гідні результати, які через широту охоплених питань,
мають, без перебільшення, вплив як на конкретні напрямки астрофізичних досліджень, так і на
світоглядні основи у сучасній фундаментальній природничій науці.

Я особисто працював з Леонідом Степановичем Пілюгіним над задачею оцінки однозначності визначення хімічного
вмісту в зонах НІІ методом сильних ліній. Знайомий з його працями, які присвячені визначенню хімічного вмісту
іонізованого небулярного газу. Його монографія "Ионизированный газ в галактиках: физическое состояние и химический состав"
є моєю настільною книгою. Знаю його як надзвичайно авторитетного у світовій астрофізиці спеціаліста з визначення
хімічного складу зон НІІ.

Також я знайомий з науковими роботами працівників Львівської астрономічною обсерваторії, яку очолює
Богдан Степанович Новосядлий, зокрема, з працями відділу релятивістської астрофізики та космології цієї обсерваторії.
Хочу відзначити оригінальність і строгість підходів у роботі цього відділу. Поради Богдана Степановича були цінними
і в моїй науковій роботі.

Результати роботи авторів проекту представлені у сотнях наукових публікацій, підручниках та монографіях,
за результатами представленої роботи захищено докторські та десятки кандидатських дисертацій.
Хочу особливо підкреслити, що наявність підручників та монографій з результатами досліджень за цим проектом дозволить
викладати в університетах України спецкурси студентам-астрономам з наглядним представленням як актуальних задач
сучасної астрофізики, так і шляхів їх розв'язку.

Тому вважаю, що колектив даного проекту є гідними присвоєння Державної премії України в області науки і техніки.

Богдан Мелех
канд. фіз.-мат. наук,
старший науковий співробітник,
доцент кафедри астрофізики
Львівського національного університету
імені Івана Франка

Christophe Royon

I strongly recommend the team for the State Award of Ukraine in Science and Technology. First of all, the team is composed of scientists that are very well known and recognised internationally and they deserve such a recognition. I had the pleasure to meet and discuss with them at one of the Garmov conference where I could appreciate their level of competence and the outstanding results they obtain. Second, the thematics they chose is one of the most important aspects of modern cosmology and particle physics. The understanding of hidden mass and dark matter needs a complementary approach from cosmlogy and the observation of the universe and from high energy accelerators where new particles might be produced. As a particle physicist, looking for dark matter and extra-dimensions at the Large Hadron Collider at CERN, I think the collaboration between particle and astroparticle physicists is fundamental. The team from Ukraine with its experience and knowledge is ideal to achieve this goal and we had the occasion to discuss about the extra-dimensions in the universe as an example. As a consequence, I support very strongly this request.

Christophe Royon, Research Director, Institut de Recherches Fondamentales sur l'Univers, Commssariat a l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives, France

Юрій Ситенко

В останні десятиліття наукові уявлення щодо будови та еволюції Всесвіту зазнали кардинальних змін і значно збагатилися. Пов’язано це, з одного боку, з накопиченням величезного обсягу спостережних даних в цій царині і, з іншого боку, з розвитком потужних теоретичних підходів, спроможних пояснити сукупність спостережень. Саме ці два напрями, експериментальний (спостережний) та теоретичний, поєднані в даній роботі, яка є підсумком багаторічної праці колективу авторів над актуальними проблемами астрономії та астрофізики, космології та гравітації. Не претендуючи на вичерність аналізу, я зупинюсь лише на тих результатах, які в першу чергу привернули мою увагу.
Надзвичайно важливе значення для розуміння великомасштабної структури Всесвіту мають 40-річні дослідження і систематизація спостережень галактик, здійснені в роботах В.Ю. Караченцевої. Вперше створено Каталог сусідніх галактик (CNG) глибиною 10 Мпк, що охоплює все небо і містить 451 галактику Місцевого об’єму, Каталог ізольованих галактик північного неба (KIG), що містить 1050 галактик, Каталог ізольованих галактик (2MIG), відібраних в інфрачервоному огляді 2MASS, що охоплює все небо і містить 3227 галактик (глибина 80 Мпк), Каталог найбільш ізольованих галактик (LOG) глибиною 45 Мпк, що охоплює все небо і містить 520 галактик Місцевого надскупчення. Реферативний Каталог карликових галактик низької поверхневої яскравості, що охоплює все небо і містить 1500 галактик, став основою міжнародних проектів з використанням Космічного телескопу Габбла, в яких за участю В.Ю. Караченцевої отриманий фундаментальний результат – побудовано тривимірний розподіл галактик Місцевого об’єму. Ці каталоги увійшли до міжнародних баз даних і мають принципове значення для відбору космологічних моделей.
Потужний засіб дослідження найвіддаленіших об’єктів та розподілів маси (як світної так і прихованої) у Всесвіті базується на явищі гравітаційного лінзування. Цей напрям досліджень був започаткований у роботах А.О. Мінакова, де була розвинута теорія цього явища з використанням радіофізичних методів статистичного і кореляційного аналізу. На основі теорії передбачено ряд спостережних ефектів гравітаційно-лінзових систем. Зокрема, вперше отримані оцінки вмісту темної матерії в галактиках, що лінзують квазари (Хрест Ейнштейна та ін.).
З підвищенням точності визначення координат в астрометрії виникає необхідність врахування руху зображень далеких джерел випромінювання під дією гравітаційного поля, утвореного рухомими зорями нашої Галактики. В роботах В.І. Жданова отримано точний вираз для розподілу ймовірностей гравітаційних рухів зображення джерела у випадку однорідної системи рухомих гравітаційних мікролінз із ізотропним розподілом швидкостей, вперше виявлено специфіку астрометричного мікролінзування протяжних джерел.
В роботах Б.С. Новосядлого досліджено еволюцію збурень густини і швидкості речовини та метрики простору-часу в різних космологічних моделях на всіх етапах еволюції Всесвіту: раннього, коли домінувало випромінювання, потім в епоху космологічної рекомбінації, в епоху домінування матерії і нарешті в епоху домінування темної енергії. Для з’ясування динамічної природи темної енергії запропоновані і розроблені скалярно-польові моделі темної енергії зі змінною густиною і параметром рівняння стану. Вперше пояснено збіжний потік галактик в напрямку сузір’я Гідра-Кентавр (що носить назву Великого атрактора), як великомасштабне збурення густини матерії у Всесвіті, досліджено прояв цього збурення в анізотропії реліктового випромінювання.
Основоположні питання загальної теорії відносності стосовно гравітаційної енергії розглядалися в роботах В.О. Пелиха. Доведенням теореми про додатню визначеність гравітаційної енергії займалося багато фахівців найвищого ґатунку, серед них варто згадати, наприклад, Едварда Віттена з Прінстона, США, та російського академіка Людвіга Фаддєєва з Санкт-Петербургу. Внесок В.О. Пелиха в цю тематику полягає, з одного боку, в обґрунтуванні тензорного способу доведення шляхом зведення його до методу спінорних полів Сена-Віттена (ключову роль відіграє відсутність вузлів у розв’язках рівняння Сена-Віттена) і, з іншого боку, в поширенні теореми на випадок випромінюючих систем та темної енергії.
Багатовимірні розширення стандартної космологічної моделі розглянуті в роботах О.І. Жука. Показано, що конформні збудження внутрішніх (стабільно компактифікованих) просторів, що отримали назву гравітаційних екситонів, можуть відігравати роль темної матерії, а ефективний потенціал, що виникає після редукції до чотиривимірного простору-часу, може відігравати роль темної енергії.
Оцінюючи роботу в цілому, відзначу, що вона виконана на світовому рівні, в ній отримані пріоритетні фундаментальні результати, що суттєво поліпшують наше розуміння широкого кола питань позагалактичної астрономії і космології. До найбільш пріоритетних результатів належать ті, що стосуються каталогізації ізольованих галактик і карликових галактик низької поверхневої яскравості, а також результати стосовно гравітаційного лінзування і мікролінзування. Загальна фізична картина будови та еволюції Всесвіту ще далека від свого остаточного завершення, і теоретичні результати роботи стосовно узагальнення стандартної космологічної моделі з використанням додаткових вимірів і скалярних полів, а також стосовно проблеми енергії в Ейнштейновій гравітації, стануть необхідними складовими майбутньої завершеної картини.
На мою думку, робота Берцика П.П., Вавилової І.Б., Жданова В.І., Жука О.І., Караченцевої В.Ю., Мінакова Анатолія Олексійовича (посмертно), Новосядлого Б.С., Павленка Я.В., Пелиха В.О., Пілюгіна Л.С. “Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результаті” заслуговує на Державну премію України в галузі науки і техніки.

Ю.О. Ситенко, доктор фіз.-мат. наук, зав. відділу теорії ядра і квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Шумейко Николай Максимович

Представленная на соискание государственной премии Украины работа принадлежит к числу исследований мирового уровня, актуальность которых не подлежит сомнению. Подтверждением этого являются многочисленные публикации в ведущих международных научных изданиях, доклады на многих отечественных и зарубежных конференциях, высокий уровень цитирования. Авторы работы, Берцик П.П., Вавилова И.Б., Жданов В.И., Жук А.И., Караченцева В.Ю., Минаков А.О., Новосядлий Б.С., Павленко Я.В., Пелих В.О., Пилюгин Л.С., - известные высококвалифицированные ученые. Их работа, безусловно, заслуживает присуждения искомой премии.

Доктор физ.-матем. наук, профессор, директор Национального научно-учебного центра физики частиц и высоких энергий Белорусского государственного университета (г. Минск)
Николай Шумейко

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.