Офіційний веб сайт

Цикл монографій про визвольний рух за незалежність України (1944 – 1991)

р12

 Представлено Одеським національним політехнічним університетом.

Автори: Гончарук Г.І., Нагайцев О.Ю., Шановська О.А.

У семи монографіях, опублікованих протягом 1997–2011 років, висвітлюється джерельний аспект вітчизняних і закордонних історіографічних досліджень визвольних змагань українських патріотів в 1944–1991 роках і викладаються власні документальні знахідки, переважно архівні, що раніше не були введені у науковий обіг. Результати дослідження мають  значення для неупередженої та незаангажованої (у політичному та ідеологічному сенсі) інтерпретації подій, пов’язаних із національно-визвольним рухом за незалежність України.

     Праці, представлені у циклі монографій, не мають світових аналогів.

Кількість публікацій: 25, в т.ч. 11 монографій. За даною тематикою захищено 9 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Шмирьова В.І., к.іст.н., доцент

Дослідження Г.І.Гончарука, О.Ю.Нагайцева, О.А.Шановської заслуговують на увагу як фахівців-науковців, так і пересічних українців, так як глибоке і правдиве висвітлення національно-визвольного руху в Україні за період 1944-1991рр є надто актуальним сьогодні. Значною заслугою авторів є залучення вперше значного кола архівних документів державних установ як України і Росії, так і збірників документів польського центрального військового архіву, мемуарних досліджень українських повстанців та збірників нацистських документів. Автори розглядають зазначений період як єдиний національно-визвольний процес, що мав спади і підйоми, але незмінною була мета –визволення України. Дослідниками визначено способи і методи боротьби патріотів в умовах радянської влади, а також з’ясовано їхню роль в утвердженні національної самосвідомості народу.
На наш погляд, ці дослідження мають велике наукове та суспільне значення та дозволяють глибоко зрозуміти процеси, що відбувалися в суспільстві та привели до утвердження незалежності України.

Дзиндра Л.Ф., проф., Харьков

Кандидат философских наук, доцент, профессор, отличник народного образования Украины.
Мне неоднократно приходилось принимать участие в международных конференциях, организованных кафедрой истории и этнографии ОНПУ, где работают авторы. На этих конференциях активно обсуждались вопросы, отраженные в цикле работ, поданных на соискание премии.
Все семь монографий свидетельствуют об актуальности поисков исследований национально-освободительного движения в Украине. Авторы активно используют и демонстрируют значительное количество активных документов для аргументированного освещения борьбы украинского народа в 1944-1991 гг. за независимость.
Все эти труды, названные в цикле работ, заслуживают положительной оценки и рецензии историков и политологов. Особое значение они приобретают в настоящее время для молодого поколения, у которого повысился, на наш взгляд, интерес к истории государства Украина и дальнейшего его развития как единого национального.
На мой взгляд, данный цикл работ безусловно заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Котляр Ю.В., д.і.н., проф.

Котляр Ю.В. - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (Миколаїв)

Цикл монографій авторського колективу дослідників під керівництвом професора Г.І.Гончарука, написані в дуже рідкісному для сучасної історичної науки руслі - археографічних публікацій, де разом з документами подається розгорнута картина історичних подій. Більшість проблем, висвітлених в роботах, до цього часу носять дискусійний характер, а їх розкриття, тим більше на документальній основі, допомагає не лише відкрити невідомі сторінки національно-визвольної боротьби українського народу проти тоталітарних режимів, а й дає змогу понизити напругу в суспільстві.
Таким чином, цикл монографій слід розглядати не лише як історіографічний та джерелознавчий здобуток, а і як працю, яка має важливе суспільне значення.

В Комітет з Державних премій України
в галузі науки і техніки

Звернення учасників конференції

Шоста Всеукраїнська наукова конференція «Інтелігенція і влада», яка відбулася 21-22 травня 2014 року в Одесі, просить Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки підтримати висунутий Одеським національним політехнічним університетом цикл монографій (7 книг) про визвольну боротьбу за незалежність України (1944 – 1991 рр.) як такі, що за актуальністю теми та за аргументованістю досліджень гідні уваги наукової еліти України, а їх автори Гончарук Г. І., Нагайцев О. Ю. і Шановська О. А. достойні звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки

Головуюча на Пленарному засіданні
Шостої Всеукраїнської наукової конференції
«Інтелігенція і влада», доктор політичних наук,
професор Е. В. Мамонтова

22 травня 2014 року

Адамович С.В., д.і.н., зас. голови Івано-Франківської ОДА

IV всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю "Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст" (м. Івано-Франківськ, 2-3 березня 2012 р.) за загальною редакцією О.Сича рекомендувала цикл монографій про визвольний рух за незалежність України (1944 - 1991) (автори: Г. І. Гончарук, О. Ю. Нагайцев, О. А. Шановська) висунути на Державну премію України
в галузі науки і техніки. З того часу цикл поповнився ще двома монографіями.
Сьогодні для долі України не існує більш актуальної наукової і політичної проблеми, ніж незалежність Вітчизни.

Цвілюк А. С., д.і.н, проф.

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Одеського державного університету внутрішніх справ, Цвілюк С. А.

Мені довелось прискіпливо вивчити запропоновані монографії. Мої рецензії опубліковані. Вражає сміливість, обсяг досліджень і самовіданність цих трьох авторів. Вони показали визвольний рух як єдиний процес проти боротьби українського народу за незалежність у такий визначний, важкий, тривалий період, спромоглися проникнути до фондів Російського державного воєнного архіву, чого раніше нікому не вдавалось здійснити. Свобода, незалежність – святе для кожного народу. Кращі сини України віддали своє життя за неї. То що ж може бути більш актуальним, ніж незалежність Вітчизни? Не було б незалежної України – не було б і Комітету з державних премій.
Автори ще й скромні люди. Вони назвали 25 публікацій з цієї теми. Це не так. Тільки аспіранти професора Гончарука опублікували понад 80 статей на незалежницькі теми.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.