Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Боротьба за українську державність у 1917-1921 рр.: політичні та соціальні аспекти"

м38

Автори: Скальський В.В,, к.і.н., Тимченко Р.В., к.і.н., Файзулін Я.М., к.і.н.

 Представлений Інститутом історії України НАН України

Цикл наукових праць складається зі збірника документів, 2 брошур і 20 наукових статей, , опублікованих протягом 4 років.

Отримано низку фундаментальних результатів з історії боротьби за українську державність (1917-1921 рр.), коли відбувалися складні драматичні процеси становлення та функціонування Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, їхнього протистояння з зовнішньо- і внутрішньополітичними ворогами.

Досліджено питання про становище українського суспільства у роки революційних перетворень, особливості державотворчих та політичних процесів на західноукраїнських землях, збройну боротьбу Армії УНР за свою незалежність.

Запропоновано нові підходи щодо створення сучасної концепції державотворчих процесів в Україні у ХХ столітті в контексті становлення комунікативних зв’язків між різними частинами українського суспільства, а також між суспільством та владою. Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач у дослідженні низки важливих, але практично не висвітлених на попередніх історіографічних етапах аспектів взаємодії суспільства та влади, становлення нових форм державності в Україні в 1917-1921 рр.

Кількість публікацій: 43, в т.ч. за темою роботи 1 збірник документів, 2 брошури та 20 статей.

Надіслати коментар

Коментарі

Андрій Блануца

Представлений цикл наукових праць молодих вчених Інституту історії України НАН України, беззаперечно, заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2014 рік. Віталій Скальський, Роман Тимченко та Ярослав Файзулін, на мою думку, розробили низку фундаментальних положень про боротьбу та розбудову Української державності у буремні революційні роки (1917-1921 рр.), показали всю складність суперечливих державотворчих процесів, виважено підійшли до висновків та, головне, подали оцінку подіям Української революції на події українського сьогодення. Праці молодих вчених, представлені у проекті, мають суспільне значення, отримали високу професійну оцінку серед фахівців, неодноразово апробувалися на наукових форумах всеукраїнського та міжнародного рівня.
Всіляко підтримую Авторський колектив на здобуття Премії Президента України.
Андрій Блануца, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, голова Ради молодих вчених відділення історії, філософії та права НАН України.

Дмитро Ващук

Українська революція 1917 – 1921 рр. – одна із найважливіших та найгероїчніших сторінок вітчизняної історії. Не зважаючи на поразку національно-патріотичних сил, результати революції важко переоцінити. Найголовнішим стало те, що український народ власноруч спромігся відновити власну державність. Водночас, кількість дослідників, які докладно вивчають окреслену проблематику, не така вже й велика. Тому прагнення молодих дослідників потрібно не лише вітати, а й заохочувати. Представлений цикл наукових праць відзначається безсумнівною актуальністю та новизною. Окремо слід відзначити збірник оригінальних документів “Юрій Тютюнник: від “Двійки” до ҐПУ. Документи і матеріали” / Інститут історії України НАН України; Упоряд. В.Ф. Верстюк, В.В. Скальський, Я.М. Файзулін.- К.: Дух і літера, 2011.- 616 с.,з іл, матеріали якого проливаються світло на військово-політичну діяльність генерал-хорунжого армії УНР. Враховуючи вище сказане вважаю, що Скальський В.В, Тимченко Р.В. та Файзулін Я.М. заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених.
Дмитро Ващук, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України.

Володимир Пришляк

Відомо, що на історії Української революції 1917-1921 рр. ґрунтується велика частина складної, доволі суперечливої, героїчної та трагічної, великої та надзвичайно повчальної історії України ХХ ст. У теперішній українській історичній науці проблеми періоду перших національних державних утворень новітньої доби на території України, на жаль, цікавить лише обмежене коло дослідників. Натомість всебічне вивчення саме цих питань дає можливість глибше пізнати політичну, економічну, соціальну та культурну історію українського народу та інших народів Центрально-Східної Європи переломного періоду формування власної державності на час завершення Першої світової війни. До приємних винятків, власне, належить цілісний тематичний цикл комплексних досліджень молодих і перспективних вчених із відділу історії Української революції 1917-1921 рр. Інституту історії України НАН України Віталія Скальського, Романа Тимченка та Ярослава Файзуліна, який досить сміливо заповнює цю прогалину в сучасній українській історіографії.
Публікації молодих авторів справляють враження кваліфікованої студії проблеми, наочно свідчать про довготривалу ретельність і скрупульозність, з якою відбиралися матеріали для роботи. Заслугою авторів є те, що вони уперше зібрали, дослідили та залучили до наукового обігу цілісну добірку тогочасної преси, низку інших документальних джерел у фондах ЦДАВО України, ЦДАГО України, Державного архіву Київської області та інших українських, а також зарубіжних архівів.
У публікаціях зроблено доволі вдалу спробу реконструкції реалізації українського проекту, показано Українську революцію не лише як масштабний політичний процес, але й простежено кардинальні зміни у свідомості,складнощі, суспільні очікування та сприйняття, індиферентність та суспільні подразники, що визначали ставлення населення УНР до Української Центральної Ради та інших органів української влади.
Особливої уваги заслуговує збірка документів "Юрій Тютюнник: від "Двійки" до ҐПУ. Документи і матеріали" / Інститут історії України НАН України; Упоряд. В.Ф. Верстюк, В.В. Скальський, Я.М. Файзулін.- К.: Дух і літера, 2011.- 616 с.,з іл., де вперше опубліковані оригінальні джерела. Високий науковий рівень та новаторство тематичного циклу публікацій цього молодого колективу дає усі підстави представити і рекомендувати його авторів на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Володимир Пришляк,
кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк)

Разиграєв Олег

Представлений Інститутом історії України НАН України цикл наукових праць "Боротьба за українську державність у 1917-1921 рр.: політичні та соціальні аспекти" авторства В. В. Скальського, Р. В. Тимченка та Я. М. Файзуліна беззаперечно є актуальним та фундаментальним. На особливу увагу заслуговують нові методологічні підходи авторського колективу, історичні паралелі та аналогії 1917-1921/2013-2014, висвітлення маловідомих аспектів взаємодії тогочасного суспільства та влади. Вважаю, що запропонований цикл наукових праць заслуговує присудження Премії Президента України.
Разиграєв Олег, доцент кафедри всесвітньої історії Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк).

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.