Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Дифракційно- оптимізовані оригінальні малогабаритні широкосмугові антени для систем зв’язку нового покоління"

м13

Автор: Хруслов М.М., к.ф.-м.н.

 

Представлений  Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України.

Цикл наукових праць складається з 7 наукових статей.

Цикл робот присвячений встановленню закономірностей формування випромінювання монопольного випромінювача і діелектричного дискового випромінювача з урахуванням дифракційних ефектів, що виникають на краях випромінюючих апертур.

 Встановлено, що дифракційні ефекти у випадку четверть хвильового монопольного випромінювача обумовлюють осцилюючі залежності резонансної частоти та кута максимального випромінювання від розміру екрану. Показано, що дифракційні ефекти, що виникають на межах діелектричного шару, в якому розташований монопольний випромінювач, обумовлюють його багаточастотний режим роботи.

Визначено, що в залежності від розмірів екранованої діелектричної підкладки в діелектричному дисковому випромінювачі збуджуються два типи коливань з різним розподілом електромагнітного поля в ближній зоні: «дискового резонатора» або «просторової хвильової решітки». Показано взаємозв'язок між ефективністю циліндричних монопольних випромінювачів і розміром центрального отвору в металевому екрані. Запропоновані оригінальні монопольні випромінювачі: циліндричний монопольний випромінювач в діелектричному оточенні з L-подібним екраном, діелектричний дисковий випромінювач зі складним екраном. Розроблено практичні рекомендації щодо проектування та створення монопольних випромінюючих систем.

 

Кількість публікацій: 36, в т.ч. за темою роботи - 33, з них один розділ у книзі, 7 статей, 25 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Дробахін Олег Олегович, д.ф.-м.н., проф.

Питання впливу дифракційних ефектів на характеристики аксіaльно- симетричних монопольних випромінювачів залишаються складними для дослідження, але вони е основними при створенні та удосконалення сучасних антен. Новий, комплексний підхід, що включає як чисельне моделювання в сучасних системах автоматизованого проектування, так i експериментальне підтвердження результатів викликає інтерес фахівців у даній галузі науки. Отримані в роботах висновки варті уваги з прикладної точки завдяки активному застосування даного класу антен в різних галузях науки i техніки.
З точки зору практичних застосувань розвинений в роботах підхід до аналізу характеристик випромінювачів можна з успіхом використати при проектуванні антен різного типу. Більш того використання цієї методики має принциповий характер y випадках, коли апертура випромінювача незначно перевищує довжину хвилі.
Отримані результати повною мірою відображені в публікаціях автора, i пройшли апробацію на провідних міжнародних конференціях, в тому числі за кордоном.
Згідно з викладеним матеріалом автор одержав безумовно нові фізичні результати, розв'язав актуальне наукове завдання в галузі радіофізики.
Вважаю, що за проблематикою, завершеністю дослідження та його практичною значимістю циклі робіт Хруслова М.М. "Дифракційно- оптимізовані оригінальні малогабаритні широкосмугові антени для систем зв’язку нового покоління" безумовно заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Литвиненко Леонід Миколайович, академік НАНУ

Представлені у даному циклі робіт випромінювачі мають різноманітний спектр застосувань в таких областях як бездротові локальні мережі, георозвідка, біомедична телеметрія, а також в різних мобільних комунікаційних системах тощо. У випадку, коли розмір апертури випромінювача ненабагато перевищує довжину хвилі, дифракційні ефекти, що виникають на краях апертури, значною мірою впливають на характеристики антен. Тому цикл робіт, присвячений комплексному вивченню впливу дифракційних ефектів, що виникають на краях металевих та діелектричних екранів, на формування випромінювання аксіально-симетричних випромінювачів, є актуальним.
Наукова та практична цінність отриманих результатів полягає у тому, що в результаті виконаної роботи встановлено вплив дифракційних ефектів на характеристики аксіально-симетричних випромінювачів, у залежності від розмірів випромінюючої апертури. Отримані знання поглиблюють розуміння хвильових процесів, що відбуваються в досліджуваних електродинамічних структурах, і можуть використовуватися при проектуванні та створенні різноманітних антен нового покоління. Разом з цим отримані нові результати такі як: залежності кута максимального випромінювання та резонансної частоти аксіально-симетричних структур від розміру екрану та взаємозв'язок між ефективністю циліндричних монопольних антен та розміром центрального отвору в металевому екрані є важливими при визначенні оптимальних параметрів випромінювачів і пристроїв, які живляться за допомогою коаксіального хвилеводу.
В представленому циклі робіт Хруслов М.М. продемонстрував свій високий науковий рівень і безумовно заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.