Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Динаміка нижньої та середньої іоносфери над Україною"

м40

 

Автор: Панасенко С.В., к.ф.-м.н.

 Представлений  Інститутом іоносфери НАН та МОН України

 Цикл наукових праць складається з семи статей і доповіді на конференції.

. Розроблено високочутливі методики виявлення та оцінки параметрів хвильових збурень на висотах 80 – 300 км. Застосовано нові підходи до оцінки їх відносних амплітуд. Вдосконалено метод повного кореляційного аналізу для отримання параметрів вітру у нижній іоносфері.

Отримано низку фундаментальних результатів, що стосуються динамічних процесів у нижній і середній іоносфері. Закладено основи регіональної моделі параметрів вітру та хвилевих процесів над Україною, яка може також використовуватися для центральноєвропейського регіону.

Проведено теоретичне та експериментальне дослідження параметрів хвилевих збурень, викликаних природними та штучними джерелами (геокосмічними бурями, сонячним затемненням, дією потужного радіовипромінювання віддаленого нагрівного стенду).

Результати циклу  дозволяють суттєво вдосконалити  існуючі унікальні радари, а також сприяють розвитку глобальних динамічних моделей іоносфери та атмосфери.

 Кількість публікацій: 29 статей, 43  тези доповідей.  Загальний індекс цитування публікацій складає 5 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 1.