Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць «Фізика і динаміка ансамблю малих тіл Сонячної системи: спостереження, відкриття та нові моделі»

р46

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автори: Волощук Ю.І., Іващенко Ю.М., Кручиненко В.Г., Таращук В.П., Черних М.С., Чурюмов К.І., Шульман Л.М.

Цикл складається з 9 монографій та 109 наукових статей, опублікованих за період 1969-2012 р. і присвячений дослідженню ансамблю малих тіл Сонячної системи (комет, астероїдів та метеорної речовини) як носіїв реліктової речовини, з якої 4.6 мільярдів років тому утворилося Сонце та оточуюючі його тіла – планети, їх супутники, малі тіла (комети, астероїди і метеороїди ), вивченню морфології, активності і хімічного складу комет, зв´язку кометної і метеорної речовини.

На підставі власних оригінальних спостережень отримано низку нових значимих наукових результатів: відкрито багато нових об´єктів ансамблю малих тіл Сонячної системи: 639 малих планет і 4040 метеорних потоків і асоціацій, 4 нові комети - 67Р/(Чурюмова-Герасименко), 74Р/Смирнової-Черниха, 101Р/Черниха і одну довгоперіодичну - С/1986 N1 (Чурюмова-Солодовникова). Досліджено їх фізичні і кінематичні характеристики, побудовані нові оригінальні моделі пекулярних явищ і процесів в об’єктах ансамблю.

До комети 67Р, відкритої в 1969 р. київськими астрономами К.І.Чурюмовим и С.І.Герасименко, наближається космічний апарат (КА) Європейської космічної агенції «Розетта» з метою посадки на ядро комети і дослідження первинної речовини, з якої 4.5 мільярдів років тому сформувались Сонце і планети, в тому числі і планета Земля. Ця кометна реліктова речовина стала також джерелом складної органічної речовини, в тому числі амінокислот, які призвели до зародження життя на нашій планеті. Знання фізичних і хімічних властивостей реліктової речовини дозволить вирішити фундаментальні наукові проблеми космогонії Сонячної системи і зародження життя на Землі, що є актуальними науковими задачами.

Крім того, КА «Розетта» на 10-річному шляху до ядра комети 67Р, коли він пролітав крізь головний пояс малих планет, в 2008 р. наблизився і дослідив астероїд Штейнс, відкритий М.С.Чернихом (одним з авторів циклу робіт).

Кількість публікацій: 9 монографій, 109 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 306 (згідно баз даних Scopus). За даною тематикою захищено 5 докторських та 2 кандидатські дисертації.

Надіслати коментар

Коментарі

Svitlana Kolomiyets

Надання державної премії України за вказаний цикл робіт (який безсумнівно за усіма необхідними критеріями заслуговує цієї номінації) буде доречною згадкою на мапі світових досягнень 2014 року одночасно зі згадкою про місію Розетта до комети 67Р/Чурюмова-Герасименко та продемонструє, що в Україні з моменту відкриття комети 67Р/Чурюмова-Герасименко накопичено чимало наукових здобутків учених України по дослідженню малих тіл Сонячної системи (включно з відкриттям цієї комети) за результатами спостережень наземними методами, що важливо для розвитку науки в цілому та забезпечення престижу України. Відома міжнародна організація з космічних досліджень COSPAR наголошує, що достовірність інтерпретації досліджень «in situ» неможлива без притягнення та всебічного аналізу результатів наземних спостережень малих тіл. То ж у пошуках істини про будову та еволюцію малих тіл Сонячної системи важливі усі ланки пізнання: і відкриття комети 67Р/Чурюмова-Герасименко, і місія «Розетта», і цикл наукових праць 1969 – 2012 року «Фізика і динаміка ансамблю малих тіл Сонячної системи: спостереження, відкриття та нові моделі» колективу авторів. Підтримую нагородження учених, досягнення яких мені добре відомі, за вказаний цикл робіт.
Коломієць Світлана Володимирівна, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії радіоастрономії імені Б.Л. Кащеєва Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна

Rudolf Belevtsev

Цикл робіт «Фізика і динаміка ансамблю малих тіл Сонячної системи: спостереження, відкриття та нові моделі», висунутий Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік (автори: д-р техн. наук, проф. Волощук Юрій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, кандидат фіз.-мат. наук, ст.наук.співр. Іващенко Юрій Миколайович, проф. Кручиненко Віталій Григорович, канд фіз.-мат. наук, ст. наук. співр. Таращук Віра Петрівна, д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співр. Черних Микола Степанович (посмертно), член-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. Чурюмов Клим Іванович,д-р фіз.-мат. наук, гол. наук. співр. Шульман Леонід Маркович (посмертно))присвячено дослідженню трьох груп ансамблю малих тіл Сонячної системи - кометам, малим планетам і метеорній речовині, як носіїв реліктової речовини, з якої 4.6 міліардів років тому утворилося Сонце та оточуюючі його тіла – планети, їх супутники, малі тіла (комети, астероїди і метеороїди ), вивченню морфології, активності і хімічного складу комет, зв´язку кометної, астероїдної і метеорної речовини. В рамках циклу робіт на підставі власних оригінальних спостережень отримано низку нових значимих наукових результатів. Насамперед було відкрито 539 малих планет, 4040 метеорних потоків та асоціацій і чотири нові комети: 67Р/Чурюмова-Герасименко, Чурюмова-Солодовникова - C/1986 N1, 74Р/Смірнової-Черниха і 101Р/Черниха. Показово, що до однієї з комет, відкритої одним з авторів циклу (до періодичної комети 67Р/Чурюмова-Герасименко) відправлено Європейську космічну місію «РОЗЕТТА», вартість якої біля 1.5 мільярдів євро, з метою дослідження первинної протопланетної речовини безпосередньо на крижаному ядрі комети. Тут слід згадати про перші космічні місії до знаменитої комети Галлея, наукові результати яких привели до розгадки таких кометних таємниць як форма і розміри ядра, фізичний механізм взаємодії сонячного вітру з кометною плазмою та багатьох інших загадок. В рамках циклу робіт розроблено низку сучасних теоретичних моделей кометних ядер, та їх нейтральних і плазмових атмосфер, відкрито світіння негативних іонів молекули вуглецю (С2-) в кометах, світіння атомів натрію на великих відстаннях від Сонця та інше. В рамках важливої проблеми астероїдно-кометної небезпеки для Землі розраховано кількість допливу космічної речовини на Землю в широкому інтервалі мас від 10-18 г до 1022 г., наполегливими радіолокаційними спостереженнями створено унікальну базу елементів орбіт індивідуальних метеорів (понад 230 тисяч), аналіз якої показав на тісний
зв´язок комет та астероїдів з багатьма метеорними потоками бази. І ще можна нарахувати багато оригінальних відкриттів, зроблених в рамках розглянутого циклу робіт.
Вважаю, що цикл робіт «Фізика і динаміка ансамблю малих тіл Сонячної системи: спостереження, відкриття та нові моделі» є унікальним і безсумнівно заслуговує на присудження йому Державної премії України в області науки і техніки за 2014 р.

Завідувач відділу ДУ «Інституту геохімії навколишнього
середовища НАН України», доктор геолого-мінералогічних наук,
професор, член-кореспондент НАН України Р.Я.Белєвцев

Vladimir Andreev

Отзыв на цикл работ
«Физика и динамика ансамбля малых тел Солнечной системы : наблюдение , открытия и новые модели» коллектива авторов в составе: Юрий Иванович Волощук, Юрий Николаевич Иващенко, Виталий Григорьевич Кручиненко, Вера Петровна Таращук, Николай Степанович Черных (посмертно), Клим Иванович Чурюмов, Леонид Маркович Шульман (посмертно), выдвинутого Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014 году.
Научные труды (личные и в соавторстве) Ю.И. Волощука из перечня цикла являются весомым вкладом в украинскую и мировую науку по направлению исследования малых тел Солнечной системы. Они основательные, высокого научного уровня (с определяющим личным вкладом в трудах с соавторством), представляют завершенные научно - исследовательские работы по актуальным тематикам. Три монографии (1981, 1989, 2011 гг), показывают достижения мирового уровня в разработке, проектировании, реализации уникальной метеорной автоматизированной радиолокационной системы (МАРС), в проведении многолетних наблюдений метеорных явлений в атмосфере Земли, их обработки и астрономической интерпретации с разработкой моделей пространственного распределения метеорных тел в окрестности орбиты Земли.
По результатам практически непрерывных круглосуточных семилетних радиолокационных наблюдений метеоров Ю.И. Волощуком была построена уникальная база данных элементов орбит индивидуальных метеоров (около 230 тыс.), проведен тщательный анализ базы данных по разработанным авторским, оригинальным методикам на предмет выявления метеорных потоков и ассоциаций (МПА). Всего получено 5160 МПА (4040 из них не известных ранее), что в 2-3 раза превышает суммарное количество метеорных потоков и ассоциаций по всем опубликованным в мире каталогами.
Для многих из МПА найдены возможные родительские тела среди малых тел Солнечной системы (включая комету 67Р/Чурюмова-Герасименко). Обнаружены десятки кометно - метеороидних, астероидно - метеороидних и кометно - астероидно - метеороидних комплексов в Солнечной системе.
Работы Юрия Ивановича Волощука безусловно заслуживают самой высокой оценки.
Рассмотренный цикл работ под названием «Физика и динамика ансамбля малых тел Солнечной системы: наблюдение, открытия и новые модели», содержит фундаментальные результаты мирового уровня для астрономии ансамбля малых тел Солнечной системы и несомненно заслуживает присуждения ему Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 г.
Олег Игоревич Белькович, д.ф.-м.н., проф., г.н.с. Астрономической Обсерватории им. В.П.Энгельгардта, Казанского Федерального Университета.
Владимир Васильевич Андреев, к.ф.-м.н., доц. Казанского Государственного Энергетического Университета.

Ayyub Guliyev

Отзыв на цикл работ
«Физика и динамика ансамбля малых тел Солнечной системы : наблюдение , открытия и новые модели» коллектива авторов в составе: Юрий Иванович Волощук, Юрий Николаевич Иващенко, Виталий Григорьевич Кручиненко, Вера Петровна Таращук, Николай Степанович Черных (посмертно), Клим Иванович Чурюмов, Леонид Маркович Шульман (посмертно), выдвинутого Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники в 2014 году.
Авторы представленного цикла работ хорошо известные в мире ученые в области физики и динамики комет, астероидов и метеорного вещества в Солнечной системе й астрономии.
Кометная, астероидная и метеорная астрономия несомненно является актуальной областью современной астрономии. Предполагается, что в малых телах содержится реликтовое вещество, из которого образовалась Солнечная система. Кометы к тому же являются естественными зондами, дающими ценную информацию о физических условиях в межпланетном пространстве, связанных с уровнем солнечной активности и определяющими состояние космической погоды. С кометами генетически связаны астероиды, сближающимися с Землей и метеорное вещество, заполняющее Солнечную систему. Поэтому объединение результатов исследований комет, астероидов и метеорного вещества в одном научном проекте вполне закономерно. Многие сложные и грандиозные по космическим масштабам физические процессы в кометах невозможно воспроизвести на Земле. Кометы являются своеобразными ключами для понимания происхождения и эволюции Солнечной системы, а также возможно и для расшифровки процесса возникновения жизни на нашей планете.
Представленная работа является итогом большой и плодотворной работы, связанной с проведением трудоемких наблюдений комет и метеоров, их обработкой и интерпретацией результатов наблюдений, что в конечном итоге привело к открытию нескольких комет, несколько сотен малых планет и более 4000 метеорных потоков и ассоциаций. Также были открыты новые явления закономерности в кометах и метеорном веществе, разработаны новейшие теоретические модели многих физических процессов, происходящих в газопылевых и плазменных атмосферах комет, что можно считать важным этапом для успешного проведения ряда космических миссий в кометах, в том числе существенным этапом наземной поддержки космических миссий к ядрам комет, в частности, и наземной наблюдательной поддержки близящейся к завершению европейской космической миссии «РОЗЕТТА» к ядру кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко, начавшейся в 2004 г. и которая должна завершиться посадкой на ядро этой кометы в 2014 г. спускаемого с «РОЗЕТТЫ» модуля «Филы», с последующим комплексным исследованием реликтового вещества ядра до конца 2015 г.
Цикл работ «Физика и динамика ансамбля малых тел Солнечной системы : наблюдение , открытия и новые модели» содержит ряд важных научных результатов:
Открытие и исследование четырех комет - трех короткопериодических - 67Р/ (Чурюмов-Герасименко) – ставшей главной целью космической миссии «Розетты», 74Р/Смирнов-Черных, 101Р/Черных и одной долгопериодической - С/1986 N1 (Чурюмов-Солодовников).
На основе детального анализа полученного большого объема комплексных фотографических, спектральных, фотоэлектрических ( в том числе с узкополосными фильтрами), поляриметрических, телевизионных и др. наблюдений многих комет были определены их физические параметры, а также изучены физические условия в нейтральных комах и плазменных хвостах комет, связь блеска комет с солнечной активностью, открыто свечение отрицательного иона углерода С2 в спектрах комет, определены особенности распределения солнечного ветра по гелиографическим широтам и др.
В результате мониторинга столкновения с Юпитером вторичных ядер кометы Шумейкеров-Леви 9 были определены некоторые физические параметры, наблюдавшихся болидов в атмосфере Юпитера, а также был впервые зафиксирован спектральный эффект от порожденного кометой Шумейкеров-Леви 9 метеорного дождя в атмосфере планеты-гиганта,
Зарегистрировано и объяснено излучение натрия в этой комете, а также излучение атомов лития, как индикатора внутренних частей ядра кометы. Открытый непредусмотренный теорией эффект взаимодействия кометного вещества в магнитосфере Юпитера с ускорением ионов натрия в токовой трубке Ио-Юпитер был тщательно исследован.
Выдающийся вклад в исследование комет были сделан одним из авторов цикла работ Л.М. Шульманом, разработавшим новые теоретические модели ядер, нейтральных атмосфер, плазменных структур комет и активных явлений в кометах.
Комплексные наблюдения метеорных потоков, вещество которых является веществом полностью распавшихся пыле-ледяных ядер комет, позволило разработать новые модели физических процессов в метеорах, которые объясняют нагревание и механизмы разрушения метеорных тел как в атмосфере Земли, так и в атмосферах других планет. Это дало возможность В.Г.Кручиненко вывести обобщенную интегральную функцию притока космического вещества на Землю в интервале масс от 10-12 г. до 1022 г.
Создание уникальной базы элементов орбит индивидуальных метеоров (более 150 тыс.), тщательный анализ которой позволил обнаружить 4040 новых метеорных потоков и ассоциаций (МПА) и их родительские тела – кометы и сближающиеся с Землей астероиды (Ю.И.Волошук).
Выдающийся вклад в мировую базу данных о малых планетах сделан Н.С.Черныхом, открывший персонально 537 астероидов и Ю.Н.Иващенко, открывший вместе с сотрудниками Андрушивской обсерватории 102 астероида.
Рассмотренный цикл работ под названием «Физика и динамика ансамбля малых тел Солнечной системы : наблюдение , открытия и новые модели», содержит фундаментальные результаты огромной экспериментальной и теоретической важности для астрономии ансамбля малых тел Солнечной системы и несомненно заслуживает присуждения ему Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 г.

Директор Шамахинской астрофизической обсерватории,
член-кор. Академии наук Республики Азербайджан,
професор, доктор физико-математических наук А.С.Гулиев

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.