Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Фізіологічні основи адаптації сільськогосподарських рослин до стресових факторів"

м80

Автори: Артюшенко Т.А., к.б.н.,  Карпець Ю.В., к.б.н.

 Представлений Криворізьким ботанічним садом НАН України

 

Цикл наукових праць складається з монографії, 50 статей (в т.ч. 3 у зарубіжних журналах) та 40 тез доповідей.

В наукових працях досліджено фундаментальні основи стресових реакцій рослин і формування адаптації та показано практичну можливість підвищення стійкості до несприятливих факторів абіотичної та біотичної природи.

Продемонстровано особливості впливу стресорів на фізіологічні показники росту та розвитку, стійкість і адаптацію. Досліджено ряд важливих біохімічних показників для розвитку стреспротекторних реакцій за впливу негативних факторів та за умов використання прийомів, спрямованих на підвищення стійкості рослин.

Продемонстровано можливість використання екологічно безпечного позитивного впливу обробок екзогенними сигнальними посередниками антиоксидантами, регуляторами росту  та інших прийомів з метою підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища різної природи.

Наведено фізіологічно-біохімічне обґрунтування використання цих прийомів за впливу різних стресорів, зокрема показано підвищення стійкості та скорочення адаптивного періоду рослин, активація ферментативної та неферментативної  систем антиоксидантного захисту, перерозподіл нагромадження важких металів та інші важливі стреспротекторні реакції.

Кількість публікацій: 190, в т.ч. за темою роботи монографія, 50 статей, 40 тез доповідей.