Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Функціональна роль та індикаторне значення біокомпонентів екосистем карпатської частини басейну ріки Дністер"

м82

 

Автори: Дяків Х.І., к.б.н., Позинич І.С., Савицька А.Г.

Представлений  Державним  природознавчим  музеєм  НАН України

Цикл наукових праць складається з 15 наукових статей.

 

Цикл робіт представляє дослідження функціональної ролі та індикаторного значення біокомпонентів екосистем верхів’я басейну ріки Дністер.

Створено основи  для синтаксономічної класифікації рослинних угруповань карпатської частини ріки Дністер. Проаналізовано та узагальнено фітоценотичне різноманіття рослинного покриву, його флористичне наповнення, напрями антропогенних сукцесій  та виявлено основні тренди перебудови рослинних угруповань для модельного району.

Дослідження мохоподібних, екологічних особливостей їх місцезростань, закономірностей субстратного розподілу різних груп мохів та печіночників дають змогу включення чутливий до екологічних змін бріокомпонент у моніторингові дослідження. Встановлений склад бріофітів різних за складом та флористичною структурою лісових угруповань.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати досліджень структурно-функціональній організації угруповань веснянок карпатської частини басейну р. Дністер.

На основіз’ясованих закономірностей динаміки розвитку рослинних угруповань є можливим прогнозування зміни ценотичної структури й флористичного наповнення рослинного покриву та вироблення практичних рекомендацій щодо його моніторингу та раціонального природокористування. 

Кількість публікацій: 41, в т.ч. за темою роботи  15 статей (2 у зарубіжних журналах), 26 тез доповідей.