Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур"

р23

Представлено Інститутом металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України.

Автори: Гомонай О.В., Гречнєв Г.Є., Звягін А.А., Карбівський В.Л., Колесніченко Ю.О., Кордюк О.А., Марченко О.А., Надутов В.М., Найдюк Ю.Г., Татаренко В.А.

Цикл наукових праць складається з 6 монографій, 1 глави в монографії та 196 наукових статей (в тому числі 9 оглядових), опублікованих протягом 1989–2012 років.

 Одним з найактуальніших напрямів сучасної фізики конденсованого середовища є дослідження різноманітних впорядкувань у металовмісних матеріалах і структурах, що виявляють як нові фундаментальні властивості, так і ясні перспективи практичного застосування, наприклад, високотемпературні надпровідники чи матеріали з гігантським магнетоопором.

Авторами  з'ясовано механізми формування та взаємного впливу різних типів впорядкування в об’ємі та на поверхні металовмісних матеріалів для цілеспрямованого керування їх функціональними властивостями та для подальшого застосування в електроніці, спінтроніці, сенсориці та біотехнологіях.

Виявлено причини і механізми зарядового, спінового й атомного впорядкувань та молекулярної самоорганізації у структурах з конкуруючими типами порядків та встановлено їх зв’язок з електронною зонною структурою. Виділено магніто-електронні та конфіґураційно-розмірні ефекти, що визначають зазначені механізми та уможливлюють керування функціональними властивостями цих структур, а саме: ефекти електрон-спінової та магнітно-пружної взаємодій, надтонкої взаємодії, механізми передачі спінового й обертального моментів, хімічного зв’язку, квантові механізми впорядкування електронів, конфіґураційно-розмірні ефекти та ефекти сумірності.

Показано, що визначені ключові взаємодії та нові ефекти створюють основу для застосування зазначених структур в мікро- та молекулярній електроніці, спінтроніці, сенсориці та біотехнологіях, точному приладобудуванні. Реалізовано спіновий діод на основі подвійного тунельного переходу із мультишаруватої структури залізо–оксид магнію, одержано високовпорядковані моношарові плівки з керованими поверхневими властивостями, запропоновано матеріали для ефективного видалення радіонуклідів з водних розчинів та їх довгострокового захоронення.

Кількість публікацій: 203, в т.ч. 6 монографій, 1 глава в монографії, 196 статей (141 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 3595 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 33. За даною тематикою захищено 9 докторських та 19 кандидатських дисертацій.

 

 Громадське обговорення роботи відбулося  25 вересня 2014 року о 15.00 годині  на засіданні вченої ради   Інституту магнетизму НАН України та МОН України за адресою: м. Київ, бульв. Вернадського, 36-б, (актовий зал). Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Brendanon

windows 10 активация бесплатно

У нас на сайте пользователь сможет совершенно бесплатно закачать активатор для виндовс 10. Мы также предлагаем подробную инструкцию по инсталляции активатора Windows 10, где всё рассказано как нужно пользоваться активатором для Win 10.

windows 10 лечение

Активатор для Windows 10 на русском языке вы имеете возможность закачать у нас очень быстро – без регистрации, отправки смс, ввода пароля и тп. Описание инсталляции активатора можно также прочитать на нашем вебсайте.

активация виндоус 10

Для установки активатора Win10 нужно только загрузить его его на свой ПК и открыть его под учётной записи админа ПК, а далее можете насладиться своей ОС.

unintentional weight loss and cancer

decrease of weight, loss in inches, or lower extra fat
percentage, this may indicate a necessity to re-evaluate your plan and efforts.

Internal motivation is linked to neurological circuitry inside
left prefrontal lobe; the feelings of accomplishment, adoration for work, excitement within our day all url
to the left prefrontal cortex. It is additionally possible
that as an alternative to losing you receive just a little weight.

adtitan google plus android

Very good article. I'm dealing with a few of these issues as well..

Clarice

Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.
Any recommendations?

Стефанович Л.И.

Представленный на соискание государственной премии Украины цикл работ органич-но объединяет в себе целую серию теоретических и экспериментальных результатов, от-носящихся к актуальной на сегодняшний день проблематике электронного и атомного упорядочения в металлических материалах. Авторы данного цикла выясняют механизмы и физические принципы формирования электронных сверхструктур, устанавливают кон-кретные факторы, влияющие на их образование. В частности, экспериментально и теоре-тически исследованы магнито-электронные и конфигурационно-размерные эффекты, за-дающие функциональные особенности исследуемых структур. С практической точки зре-ния выявленные эффекты и механизмы самоупрядочения в металлических материалах мо-гут быть использованы для широкого круга новейших технологических разработок, в ча-стности, микроэлектронике, спинтронике, сенсорике, точном приборостроении. Исходя из вышеприведенного считаю, что поданный цикл работ "Фізичні дослідження функціональних властивостей об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та їх застосу-вання для створення нових металовмісних матеріалів і структур" (авторы Гомонай О.В., Гречнєв Г.Є., Звягін А.А., Карбівський В.Л., Колесніченко Ю.О., Кордюк О.А., Марченко О.А., Надутов В.М., Найдюк Ю.Г., Татаренко В.А.) безусловно заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Л.И.Стефанович
докт. физ.-мат. наук., вед. научн. сотр.
Донецкого ФТИ им. А. А. Галкина НАН Украины

Професор Кладько Василь

Цикл робіт «Фізичні дослідження функціональних властивостей об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та їх застосування для створення нових металовмісних матеріалів і структур», висунутий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р. присвячений всебічним експериментальним і теоретичним дослідженням електронних, магнітних і структурних характеристик об’ємних і поверхневих упорядкованих систем. Виявлений цілий ряд нових ефектів, які містять фундаментальну інформацію про процеси і механізми електронного, магнітного, атомного упорядкування і молекулярної самоорганізації.
До авторського колективу ввійшли добре відомі науковому загалу вчені, про що свідчить високий імпакт-фактор їхніх робіт, багаточисельні посилання на їхні результати. Слід зауважити, що в представлених роботах отриманий цілий ряд результатів, важливих як з точки зору фундаментальної науки, так і з точки зору прикладних аспектів для використання в фізичному матеріалознавстві, квантовій електроніці, спінтроніці, при розробці основ квантових комп’ютерів.
Важливою особливістю даного циклу робіт є те, що в ньому тісно переплетені теоретичні напрацювання з експериментом, що дало можливість не лише передбачити нові ефекти, але й експериментально їх підтвердити.
Вважаю, що цикл робіт «Фізичні дослідження функціональних властивостей об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та їх застосування для створення нових металовмісних матеріалів і структур» виконаний на високому рівні, і, без сумніву заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 р.

Заступник директора Інституту фізики напівпровідників НАН України,
доктор фіз.-мат. наук, професор,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Василь Кладько

Гість Проф. Евгений Елсуков

Отзыв
на цикл работ: "Функциональные свойства объемных и поверхностных упорядоченных систем и создание новых металлосодержащих материалов и структур", выдвинутый на Государственную премию Украины в области науки и техники за 2014 г.

Внимательно слежу за мировыми тенденциями в области физики конденсированного состояния. С удовольствием могу отметить, что выдвинутый на Государственную премию Украины в области науки и техники за 2014 г. цикл работ: "Функциональные свойства объемных и поверхностных упорядоченных систем и создание новых металлосодержащих материалов и структур" является значительным вкладом в развитие данного направления и событием для теоретиков, экспериментаторов и разработчиков новых материалов и технологий.
Характерным для рассмотренного цикла работ является тесное сотрудничество теоретиков и экспериментаторов, что позволило обнаружить ряд новых эффектов, содержащих фундаментальную информацию о процессах и механизмах электронного, магнитного, атомного упорядочения и молекулярной самоорганизации, и новые научные результаты, важные как с точки зрения фундаментальной физики твердого тела, так и различных применений для создания металлсодержащих функциональных материалов.
Заслуживают внимания результаты относительно:
взаимного влияния зарядовой, магнитной и упругой решеточной подсистем на статические и динамические свойства электронной и атомной структур разной размерности в которых межчастичные корреляции играют значительную роль;
влияния одиночных точечных дефектов под поверхностью проводника на проводимость туннельного наноконтакта сканирующего туннельного микроскопа и его применения для определения физических характеристик отдельных дефектов кристаллической решетки вблизи поверхности;
атомного строения и магнитного порядка в железоникелевых сплавах, содержащих примесь внедрения, и их влияния на инварный и антиинварний эффекты.
Авторами представленного цикла работ являются хорошо известные научной общественности украинские ученые Е. В. Гомонай, Г. Е. Гречнєв, А. А. Звягин, В. Л. Карбовский, Ю. А. Колесниченко, А. А. Кордюк, А. А. Марченко, В. М. Надутов, Ю. Г. Найдюк, В. А. Татаренко, о чем свидетельствуют изданные монографии, солидный перечень публикаций в престижных международных журналах, многочисленные ссылки на их работы и высокий h-индекс авторов.
Поддерживаю данный цикл работ и считаю его достойным для получения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Зав. отделом физики и химии наноматериалов
Физико-технического института Уральского отделения РАН,
лауреат Государственной премии Российской Федерации
доктор физ.-мат. наук, профессор
Елсуков Евгений Петрович

Иосиф Ратишвили

Не вдаваясь в оценку отдельных достижений данной группы, считаю необходимым отметить следующее:
1. Раздел физики исследующий свойства конденсированного состояния на сегодняшний день является актуальнейшим научным направлением, поскольку от уровня накопленных в этой области знаний зависит целенаправленное развитие материаловедения – т.е. основы современной металлургии, энергетики, приборостроения, сенсорики – без чего немыслимо формирование материальной базы прогрессивного общества.
2. Исследование процессов упорядочения в конденсированных средах чрезвычайно важно, поскольку позволяет сопоставить истинные межчастичные силы взаимодействия различной природы и оценить их роль в формировании равновесных (или метастабильных долгоживущих) состояний, а это необходимо для количественной оценки устойчивости изделий в различных внешних условиях.
3. Одновременное проведение экспериментальных и теоретических работ – необходимое условие получения объективных заключений об исследуемых закономерностях физических явлений.
4. То что, коллектив исследователей включает в себя представителей различных научных центров – огромный плюс, поскольку способствует выработке объективных критериев оценки полученных результатов.
5. Содружества высококвалифицированных исследователей формируются десятилетиями и необходимо оберегать и поддерживать сложившуюся продуктивную группу и морально, и материально.
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕСКАЗАННОГО ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВЕСЬМА ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ СЛОЖИВШИЙСЯ КОЛЛЕКТИВ УЧЕНЫХ ОТМЕТИТЬ ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ

И.Г.Ратишвили, д-р физ.-мат. наук
Главный научный сотрудник
Института Физики им. Э.Андроникашвили
Тбилиси

Vladimir E. Antonov

The submission actually summarizes results of approximately 20 years of intense experimental and theoretical research work of a well recognized group of Ukrainian scientists. Together with a series of high level publications characterized by an impressive h-index of 33, the authors also made a good number of excellent presentations at international conferences. Thanks to these presentations, which always attracted much attention and aroused lively discussions, I know some of the authors personally and I can definitely rank them among the highly qualified experts and skilful debaters.

The general idea consolidating the research results into a new field of materials science is studying the mechanisms of interactions of various orders and utilizing self-organized phenomena of the electronic, magnetic and atomic orderings in metallic materials. In fact, the ordering electronic, magnetic and atomic subsystems brought at the edge of a phase transition become extremely susceptible to external influences. The prospects of industrial application of this effect in electronics and spintronics can be judged, for example, by the rapid development of data recording and storage technologies based on materials with the “giant” magnetoresistance, those containing ordered spin structures, etc. Clear enough that the successful utilization of the self-organized orders requires a deep understanding of physical principles lying behind the formation of corresponding superstructures, identifying the regulatory mechanisms, as well as the related phenomena occurring in the functional properties.

I dare say that this ambitious goal has been reached and well documented in the series of papers presented by the research team that brought together a few famous groups of Ukrainian experimentalists and theorists. The structure of this “consortium”, which accumulated complementary results achieved in different directions to solve a challenging “puzzle”, is characteristic of the modern world science, and has already proven its effectiveness many a time. For example, this is how a significant progress has been made in studying the graphene materials, topological insulators, metal-hydrogen systems, etc. In the present case, the results of the submitted works gave a rather detailed and complete picture of a large variety of electronic, magnetic and atomic superstructures that has for the first time enabled the understanding of the common mechanisms governing their formation, the specific factors affecting these superstructures, and the ways of their industrial application.

To conclude, I strongly recommend the nomination of the research group to the Ukrainian State Prize.

Vladimir E. Antonov
Head of Laboratory
of the Institute of Solid State Physics
Russian Academy of Sciences,
Professor
of Lomonosov Moscow State University

Prof. Peter Vajda

I wish to add the missing address ro my previous comment:
Prof. Dr. Peter Vajda, Directeur de recherches au CNRS, Laboratoire des Solides Irradies, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France

Prof. Peter Vajda

This is a very nice piece of work concerning the search for new functionalities of metal-based materials through the investigation of the fundamental properties of these materials under the influence of order-disorder phenomena and of low dimensionality. The authors (several of them wellknown to me personally) - who are forming a group collaborating quite efficiently between Kiev and Kharkiv - treat experimental as well as theoretical aspects of the problematics, using the recent most methods and materials.
The more than 200 publications (over 2/3 in international journals) as a result of a 20 years research activity in the field are an excellent proof of its quality, thus amply deserving the attribution of the postulated Ukrainian State Prize.

профессор Шпилевский Эдуард Михайлович,

Авторский коллектив, выдвинутый на соискание государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года цикла работ «Физические исследования функциональных свойств объемных и поверхностных упорядоченных систем и их применение для создания новых металлосодержащих материалов и структур», хорошо нам известен по своим публикациям. Входящие в этот коллектив ученые экспериментаторы и теоретики: Е. В. Гомонай, Г. Е. Гречнєв, А. А. Звягин, В. Л. Карбовский, Ю. А. Колесниченко, А. А. Кордюк, А. А. Марченко, В. М. Надутов, Ю. Г. Найдюк, В. А. Татаренко – это ключевые фигуры в современных исследованиях физического материаловедения в Украине. Полученные ими результаты важны как с точки зрения фундаментальной физики твердого тела, так и с точки зрения многих приложений.
> Экспериментальные и теоретические разработки номинированного коллектива выявили общие закономерности и механизмы взаимодействия и формирования, зарядового, спинового и атомного упорядочений, молекулярной самоорганизации, создали фундамент для разработки целого ряда материалов и структур, в том числе высокотемпературных сверхпроводников и материалов с гигантским магнетосопротивлением. Выделенным коллективом детально изучены широкий спектр физических и физико-химических свойств созданных материалов и структур, выявлены возможности их применения в микро- и молекулярной электронике, спинтронике, сенсорике и биотехнологиях.
> Считаем, что цикл работ «Физические исследования функциональных свойств объемных и поверхностных упорядоченных систем и их применение для создания новых металлосодержащих материалов и структур» выполнен на высочайшем научном уровне и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2014 год.
> Заместитель директора по науке и развитию Государственного центра «Белмикроанализ» ОАО «Интеграл» доктор технических наук, член-корреспондент НАН Беларуси Владимир Александрович Пилипенко;
> Ведущий научный сотрудник лаборатории Синтеза и анализа микро- и наноразмерных материалов ГНУ «Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, кандидат физико-математических наук, профессор Эдуард Михайлович Шпилевский

Академик РАН, проф., д.т.н. В.М. Счастливцев

Создание новых функциональных материалов с необходимым уровнем физических и механических свойств является одной из важнейших на сегодняшний день научно-технических задач. Украинские ученые внесли весомый вклад в развитие этого направления. Без всякого сомнения, цикл работ «Физические исследования функциональных свойств объемных и поверхностных упорядоченных систем и их применение для создания новых металлсодержащих материалов и структур» содержит выдающиеся результаты в области физики конденсированного состояния и является значительным событием в жизни мирового научного сообщества.
Известные ученые Украины объединили свои усилия и возможности самых современных структурных, спектроскопических и теоретических методов исследований и решили ряд важнейших научных задач, связанных с разными типами упорядочений в объеме и на поверхности металлосодержащих материалов, важных для практической реализации их функциональных свойств. В частности впечатляют результаты по изучению эффектов электрон-спинового и магнитно-упругого взаимодействий, инварного эффекта в железоникелевой системе, содержащей элемент внедрения, квантовых механизмов упорядочения электронов, которые лежат в основе управления функциональными свойствами металлосодержащих материалов и структур. Во многом успех данного цикла работ обеспечен тесным сотрудничеством и результативным вкладом теоретиков и экспериментаторов. Специалистам, работающим в области физики структурных и магнитных фазовых превращений в металлах и сплавах, хорошо известны работы ученых института Металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины В.М. Надутова и В.А. Татаренка. Их деятельность дала целый ряд важнейших, ставших уже классическими, результатов по вопросам межатомного взаимодействия и атомного упорядочения в железоникелевых и железоуглеродистых сплавах.
Впечатляет солидный список публикаций авторов цикла работ, а именно 6 монографий, 196 статей из которых 141 статья в зарубежных изданиях; высокий индекс цитирования 3595 и фактор Хирша (33). Заслуживает внимания также значительный вклад авторов в подготовку научных кадров, о чем свидетельствуют защищенные под их руководством кандидатские диссертации.
Безусловно поддерживаем цикл работ «Физические исследования функциональных свойств объемных и поверхностных упорядоченных систем и их применение для создания новых металлсодержащих материалов и структур», а его авторы Гомонай О.В., Гречнев Г.Е., Звягина А.А., Карбовський В.Л., Колесниченко Ю.О., Кордюк О.А., Марченко О.А., Надутов В.М., Найдюк Ю.Г., Татаренко В.А. заслуживают присуждения им Государственной премии Украины в области науки и техники.

Институт физики металлов УрО РАН

Академик РАН В.М. Счастливцев

Член-корр. РАН В.В. Сагарадзе

Г.н.с., д.ф.-м.н. В.А. Шабашов

Проф. Дмитро Харченко

Поданий цикл робіт природно об’єднує низку теоретичних та експериментальних результатів, які стосуються актуальної на сьогодення проблеми електронного і атомного самовпорядкувань у металічних матеріалах. Автори даного циклу з’ясовують та наводять механізми та фізичні принципи формування електронних надструктур, виявляють конкретні фактори, що впливають на їх утворення. Зокрема, експериментально та теоретично доведено, що найбільш вигідна електронна самоорганізація принципово визначається геометричними характеристиками поверхні Фермі, досліджено магніто-електронні та конфіґураційно-розмірні ефекти, які задають функціональні особливості досліджуваних структур. Окрім того у поданому циклі наведено важливість електрон-спінової та магнітно-пружньої взаємодії у таких системах. Встановлено роль конфіґураційно-розмірних ефектів.
З практичної точки зору виявлені ефекти та механізми самовпорядкуваня в металічних матеріалах можуть застосовані у широкому колі новітніх технологічних розробок, зокрема, мікроелектроніці, спінтроніці, сенсориці, точному приладобудуванні.
Із вищенаведеного вважаю, що поданий цикл робіт "Фізичні дослідження функціональних властивостей об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та їх застосування для створення нових металовмісних матеріалів і структур" (автори Гомонай О.В., Гречнєв Г.Є., Звягін А.А., Карбівський В.Л., Колесніченко Ю.О., Кордюк О.А., Марченко О.А., Надутов В.М., Найдюк Ю.Г., Татаренко В.А.) беззаперечно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Дмитро Харченко
Завідувач відділу моделювання радіаційних ефектів та мікроструктур них перетворень у конструкційних матеріалах , д.ф.-м.н., проф.
Інститут прикладної фізики НАН України

Проф. А.Н. Васильев

Поддерживаю выдвижение представленного цикла работ на соискание Государственной премии Украины. Я знаком с рядом представленных в цикле работ, а также и с другими работами авторов цикла, и подтверждаю их актуальность и очень высокий научный уровень.
Работы цикла объединяет задача выявить нетривиальные механизмы электронного, магнитного и структурного упорядочения в конденсированных системах и новых функциональных материалах, а также взаимосвязь этих механизмов. При этом в исследованиях авторов использовались самые современные экспериментальные и теоретические методы.
Авторы цикла являются известными учеными мирового уровня, их работы опубликованы в ведущих научных журналах и хорошо цитируются. Работы циклы ориентированы и на практическое применение полученных фундаментальных результатов в таких актуальных прикладных областях, как высокотемпературная сверхпроводимость, спинтроника, сегнетоэлектрики, литиевые батареи и др.
В настоящее время очень сложно получить принципиально новые результаты при изучении проблем, которые находятся в фокусе интересов современной физики конденсированного состояния и материаловедения. И все же авторам цикла удалось это сделать. Ими выполнены основательные и трудоемкие исследования. Проблемы, которые были решены в работе, имеют достаточно общий и фундаментальный характер, и полученные знания имеют важное значение для понимания процессов и механизмов упорядочения в самых разных твердых телах, конденсированных системах и наносистемах.
Цикл работ украинских ученых является значительным научным достижением и заслуживает, по моему мнению, присуждения Государственной премии Украины.

А.Н. Васильев
Доктор физико-математических наук, профессор,
заведующий кафедрой физики низких температур и сверхпроводимости
физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Prof. Jean-Bernard VOGT

The efforts devoted to the comprehensive research on the physical properties of materials - electronic, magnetic - atomic ordering and so on... - by the team of G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics result in high technology applications such as biotechnologies and sensors. By performing high level research, the team of G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics has gained a global reputation not only in the field of metal physics but also in the field of metallurgy. Indeed, it is very interesting to note that such fundamental research is very useful for the development of high performance structural alloys. As far as I am concerned, I have been very impressed by the talent of V.M. Nadutov who have transferred his knowledge in physics to the understanding at atomic scale of high nitrogen steels.
For these reasons, but not only, I strongly support the application "Physical study of functional properties of bulk and surface ordered systems and their application for fabrication of new metal-containing materials and structures" and the authors Gomonaj H.V., Grechnev G.E., Zvyagin A.A., Karbovskii V.L., Kolesnichenko Yu.A., Kordyuk A.A., Marchenko A.A., Nadutov V.M., Naidyuk Yu.G., Tatarenko V.A. for the award 2014 of the Ukrainian State Prize in Science and Technology.

Prof. Jean-Bernard VOGT
Université Lille 1 - Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille - France

Melodee

I know this if off topic but I'm looking into starting mmy own weblog and was curious what all is
required to get setup? I'm assuming having a blog like yoirs would cost a pretty
penny? I'm not very internet savvy so I'm nnot 100% positive.
Any recommendations or advicce would be greatloy appreciated.
Cheers

Проф. Эрнест Арушанов

Уважаемые коллеги,

Хочу поддержать данную работу, которую считаю пионерской не только в украинской, но и в мировой науке. Действительно, исследование явления электронного упорядочения является чрезвычайно актуальным направлением современной физики, как благодаря общей перспективности практического применения, так и успеху конкретных приложений, например явления гигантского магнитосопротивления. Авторам удалось объединить результаты всестороннего исследования этого явления различными ультрасовременными методами и, выяснив механизмы формирования и взаимного влияния разных типов упорядочения в металлосодержащих материалах, выделить ключевые взаимодействия и новые эффекты, которые и создают основу для применения этого явления в микро- и молекулярной электронике, спинтронике, сенсорике, в биотехнологиях.

Работы цикла опубликованы в ведущих научных журналах таких как Nature, Phys. Rev. Lett. и др, а об их влиянии на современную науку свидетельствует высокая цитируемость (h-индекс = 33!). Безусловно, данный цикл работ достоин наивысшей оценки.

Академик АН Молдовы,
проф. Э. К. Арушанов

Ямпольский В.А.

Автори представленого циклу робіт та їх здобутки, які без перебільшення можна назвати визначними, мені добре відомі. Цей цикл органічно об’єднує експериментальні та теоретичні роботи щодо дослідження фізичних властивостей нових металовмісних сполук найсучаснішими методами – фотоелектронної спектроскопії з кутовим розділенням, скануючої тунельної спектроскопії, мікроконтактоної спектроскопії та іншими. Об’єктами досліджень практично у всіх випадках були сполуки, що мають реальну перспективу стати функціональними матеріалами в техніці, приладобудуванні, спінтрониці та ін. Одночасно, більшість результатів є важливими для розвитку фундаментальної науки. Наприклад, встановлення зв’язку між температурою надпровідного переходу у залізовмісних надпровідниках і геометрією поверхні Фермі, відкриття мікроконтактного спін - вентильного ефекту, відкриття нового класу точно розв’язуваних моделей сильно корельованих систем з домішками. В цілому, робота справиляє на мене дуже гарне враження, і не має сумніву, що вона заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

В.О. Ямпольский,
чл.-кор. НАН України,
доктор фіз.-мат. наук, професор,
завідувач відділом теоретичної фізики
Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова

Проф. Сергей Молодцов

С радостью поддерживаю выдвижение данного цикла работ на соискание Государственной премии Украины. Я знаком со многими из представленных работ и готов подтвердить их актуальность, высокий научный уровень и то, что они оказали существенное влияние на развитие исследований в данном направлении в общемировом масштабе.
Все работы цикла объединены общей идеей выявления механизмов и практического использования эффектов самоупорядочения в микроэлектронике, спинтронике, приборостроении. Актуальность этой идеи несомненна. Именно в этом направлении сконцентрированы сегодня основные усилия в области физики конденсированного состояния. Это чрезвычайно наукоемкое направление, где прогресс в развитии приложений невозможен без фундаментальных исследований, без понимания механизмов. И авторам цикла, которые несомненно являются признанными экспертами в данном направлении, удалось объединить в целостную картину и фундаментальные исследования эффектов упорядочения разными новейшими экспериментальными методами, и работы в направлении практического применения этих результатов.
Поэтому, в целом, цикл работ представленный украинскими учеными является уникальным не только в Украине но и в мире и безусловно заслуживает присуждения Государственной премии.

Prof. Dr. Serguei Molodtsov
Scientific Director
European X-Ray Free Electron Laser (XFEL)

Проф. Руслан Вовк

Цикл наукових праць "Фізичні дослідження функціональних властивостей об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та їх застосування для створення нових металовмісних матеріалів і структур" (автори Гомонай О.В., Гречнєв Г.Є., Звягін А.А., Карбівський В.Л., Колесніченко Ю.О., Кордюк О.А., Марченко О.А., Надутов В.М., Найдюк Ю.Г., Татаренко В.А.) на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки містить низку яскравих фізичних результатів, які без перебільшення можна назвати фундаментальними. Автори дослідили механізми формування та взаємного впливу різних типів впорядкування в об’ємі та на поверхні актуальних металовмісних матеріалів. Такі знання необхідні для прогнозування та цілеспрямованого керування функціональними властивостями матеріалів для приладів електроніки, спінтроніки та ін. На мене, як на науковця, який працює у галузі фізики надпровідності справили велике враження ряд фундаментальних результатів, а саме, виявлення ключової ролі геометрії поверхні Фермі у формуванні спінового впорядкування та надпровідного спарювання у надпровідних купратах та надпровідниках на основі заліза, передбачення можливості існування спінового струму при відсутності зарядового струму у джозефсонівських контактах між триплетними надпровідниками та деякі інші. Чимало наукових результатів, що увійшли в цикл робіт та викладені у формі монографій, можна без сумніву включити в курси лекцій з фізики твердого тіла, спеціальні курси з фізики низьких температур, експериментальної та теоретичної фізики.
Оцінюючи цикл робот у цілому, вважаю що він безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Р.В. Вовк,
декан фізичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна,
зав. кафедрою фізики низьких температур, доктор фіз.-мат. наук, професор

Prof. Jan van Ruitenbeek

The experimental and theoretical works joint under the title "Physical analysis of functional properties of bulk and surface ordered systems and the application to the creation of new
metallic materials and structures" form a set of important new results in Condensed Matter Physics. These results correspond to the highest level of the development of corresponding
branches of science and they are worldwide known.
More than twenty years I collaborate with researchers from Kharkov Institute for Low Temperature Physics. In this institute the pioneering results in the physics of point contacts have been obtained, and the powerful method of point-contact spectroscopy has been discovered by Igor Yanson. I know Dr. Prof. Yuriy Kolesnichenko and Dr. Prof. Yuriy Naidyuk personally. The work of Prof. Kolesnichenko deals with the theory of quantum kinetic phenomena in point contacts and small size conductors. He developed the theory of electron transport in small sized tunnel contacts in the presence ofa single defect in the vicinity of the contact. This work ex plains a number of experimental results obtained by scanning tunneling microscopy. His new results are very important for both practical (method of defectoscopy) and fundamental science(investigation of details of electron scattering in conductors). I am also very familiar with technique of point-contact spectroscopy and know the achievements of Prof. Naidyuk quite well. In his works he applied point-contact spectroscopy for the investigation of spin dependent phenomena in the conductivity of nanosized contacts. This technique is in general a versatile tool to investigate the electronic properties of materials in restricted geometry under the influence of high current densities and strongly nonequilibrium conditions. Here, in a series of works, the mechanism of magnetic subsystem ordering of nanoscale structures on the bas is of the point contacts with ferromagnetic materials relating to the spin transfer torque under ultrahigh current density was established and investigated. Importantly, the spin-valve effect was observed in contacts with s ize up to a few nanometers, what is not available yet for modern lithographic techniques.
Concluding, it is my great pleasure to strongly recommend the nomination of my colleagues to the Ukrainian Slate Prize.

Prof. Dr. Jan van Ruitenbeek,
Professor Experimental Physics,
Kamerlingh Onnes Laboratory, Leiden University, the Netherlands,
President of the Netherlands Physical Society

Проф. Криворучко В.М.

Цикл наукових праць «Фізичні дослідження функціональних властивостей об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та їх застосування для створення нових металовмісних матеріалів і структур», що висунутий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р. об’єднує результати експериментальних та теоретичних досліджень електронних, магнітних і структурних властивостей нових матеріалів і структур, що містять в собі метали.
До авторського колективу увійшли відомі науковій спільноті вчені. Про рівень їх наукових досліджень свідчать кількість публікацій у авторитетних міжнародних виданнях, численні посилання на ці публікації, високий Hirsch - індекс самих авторів.
В цілому, висунутий цикл наукових праць має безпосереднє відношення до об’єктів та систем, що використовуються у сучасних новітніх технологіях. Я відзначу деякі з результатів авторів, що близькі до моїх наукових інтересів. Так, виявлено причини і механізми зарядового й спінового упорядкувань у структурах з конкуруючими типами порядків. Виділено магніто-електронні та конфіґураційно-розмірні ефекти, а саме: ефекти електрон-спінової та магнітно-пружної взаємодій, надтонкої взаємодії, механізми передачі спінового й обертального моментів. Теоретично виявлено і досліджено взаємний вплив зарядової, магнітної та пружної ґраткової підсистем на статичні та динамічні властивості електронної й атомної структур різної вимірності. Виявлено та досліджено ефект передачі спінового моменту в провідних наноструктурах типу спінового вентиля на основі точкових контактів, досліджено магнітопружні взаємодії і фазові перетворення в антиферомагнетиках, відкрито та вивчено нові квантові інтерференційні явища в контактах надмалих розмірів.
Досліджені ефекти безумовно важливі для застосування зазначених систем у квантовій електроніці та спінтроніці.
Вважаю, що цикл робіт «Фізичні дослідження функціональних властивостей об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та їх застосування для створення нових металовмісних матеріалів і структур» відповідає усім вимогам, що висуваються до робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки і заслуговує присудження цієї премії.

Заступник директора ДонФТІ НАН України з наукової роботи,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Prof. Olle Eriksson

I strongly support the application “Physical analysis of functional properties of bulk and surface ordered systems and their application to the creation of new metallic materials and structures”, submitted by A.A. Kordyuk, A.A. Marchenko, V.A. Tatarenko, E.V. Gomonay, V.L. Karbovskiy, V.M. Nadutov, G.E. Grechnev, Yu.A. Kolesnichenko, Yu.G. Naidyuk, and A.A. Zvyagin for the State prize of Ukraine. Their work has combined in an important way theory with experiments, in the quest of utilizing spin and charge orderings for novel technologies. The work was focused on investigations of chemical binding, elastic and magnetic properties, spectroscopy, both as a function of applied magnetic field and pressure. Such investigations are very important and represent key aspects of modern solid state physics.
I know several of the persons of this research team as highly competent and respected scientists in the field of solid state physics. Their work is of very high quality, and I note many highly cited contributions from this team. All scientists in this team are well cited and have respectable h-factors, and I note that several are members of the Ukrainian academy of science. Hence I confirm this work was done with great expertise and skill, and it deserves the State prize in physics.

Prof. Olle Eriksson
Department of Physics and Astronomy,
Uppsala University, Sweden

Prof. John M. Perz

I wish to endorse most strongly the submission of Drs. Kordyuk, Marchenko, Tatarenko, Gomonay, Karbovskiy and Nadutov (Kiev) and Grechnev, Kolesnichenko, Naidyuk and Zvyagin (Kharkov) for the competition for the state prize of Ukraine. I will address primarily the merits of the Kharkov group, with which I am more familiar since I have visited the Institute for Low Temperature Physics and Engineering in Kharkov on several occasions to collaborate with Dr. Igor Svechkarev when he was Head of the Department of Magnetic and Elastic Properties of Solids. I have had some collaboration with Dr. Grechnev, but only
in a minor part of his work and not in any of the publications presented in the current submission. I consider that I can provide an objective assessment of this submission.
Drs. Grechnev, Kolesnichenko, Naidyuk and Zvyagin are senior researchers with long lists of accomplishments and publications (numbering over 100 each). The first three are Heads of Departments in the Institute; Dr. Zvyagin, while not a Department Head yet, is the youngest but the most prolific in publishing with over 160 papers and an important scientific book on “Finite Size Effects in Correlated Electron Models”, which is relevant to the work presented in the submission. All four have made important contributions to the analysis and understanding of the properties of bulk and surface ordered systems, including charge, spin and atomic ordering. Their work has revealed the possibility of new effects and structures for
a wide range of applications. I can comment in more detail on the work of Dr. Grechnev, with which I am most familiar. His contributions include elucidation of the electronic structure and magnetic properties of complex metallic compounds and alloys, including the effects of strain, for both normal and superconducting materials. Dr. Grechnev’s work has involved collaboration with the three other Kharkov team members and almost all the Kiev group, so my high regard of Dr. Grechnev’s scientific accomplishments extends to all the applicants noted above. I have the highest regard for Dr. Grechnev’s intelligence, scientific rigour and deep knowledge.
In summary, I recommend this submission for the Ukrainian State Prize in Science and Technology strongly and without reservation.

John M. Perz
Professor of Physics
University of Toronto

Prof. Dr. Karol Flachbart

I would like to support the nomination of the Team of scientists from the Institute of Metal Physics, Kiev (Drs. A.A. Kordyuk, V.A. Tatarenko, V.L. Karbovskiy, V.M. Nadutov), the Institute for Low Temperature Physics, Kharkov (Drs. G.E. Grechnev, Yu.A. Kolesnichenko, Yu.G. Naidyuk, A.A. Zvyagin), the National Technical University of Ukraine, Kiev (Dr. E.V. Gomonay), and the Institute of Physics, Kiev (Dr. A.A. Marchenko), for the Ukrainian State Prize in Science and Technology, 2014, with their work “Physical analysis of functional properties of bulk and surface ordered systems and their application to the creation of new metallic materials and structures”.
The mentioned members of this Team have made a great work related with the physical analysis of functional properties of bulk and surface ordered systems and their application to the creation of new metallic materials and structures. By this way the principal interactions were revealed and a number of new effects and structures were developed for application in microelectronics (Kordyuk, Naidyuk, Kolesnichenko) and molecular-electronics (Marchenko), in spintronics (Zvyagin, Grechnev, Gomonay), sensors (Karbovskiy, Marchenko), biotechnologies (Karbovskiy), and exact instrument-making (Nadutov, Tatarenko, Marchenko).
Many members of the Team I know also personally, especially the members of the Team from Kharkov, with whom we worked successfully for many years on an international INTAS Project devoted to the investigation of rare earth borides. All the above mentioned physicists/scientists are well cited and have respective h-factors, which can be traced e.g. on WOK (Web of Knowledge). Some of them are heads of laboratories and members of the Ukrainian Academy of Sciences.
Therefore, I strongly support the nomination of this Team for the award of the Ukrainian State Prize in Science and Technology.

Prof. Dr. Karol Flachbart
Director of the Institute of Experimental Physics
Slovak Academy of Sciences, Kosice, Slovakia

Проф. Анатолий Сидоренко, Проф. Валерий Канцер

Цикл работ «Физические исследования функциональных свойств объемных и поверхностных упорядоченных систем и их применение для создания новых металлосодержащих материалов и структур», выдвинутый на соискание государственной премии Украины в области науки и техники 2014 г. посвящен проведению всесторонних экспериментальных и теоретических исследований электронных, магнитных и структурных характеристик объемных и поверхностных упорядоченных систем. В цикле работ выявлен ряд новых эффектов, содержащих фундаментальную информацию о процессах и механизмах электронного, магнитного, атомного упорядочения и молекулярной самоорганизации.
В авторский коллектив представленного цикла работ входят хорошо известные мировой научной общественности украинские ученые Е. В. Гомонай, Г. Е. Гречнєв, А. А. Звягин, В. Л. Карбовский, Ю. А. Колесниченко, А. А. Кордюк, А. А. Марченко, В. М. Надутов, Ю. Г. Найдюк, В. А. Татаренко, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки на их работы, высокий Hirsch-индекс авторов и перечень самых престижных международных журналов, в которых опубликованы результаты этих исследований. Особенно отметим присутствие в этом цикле кроме оригинальных статей в рейтинговых международных журналах, многочисленных обзоров и монографий в ведущих зарубежных научных изданиях. В представленных работах с использованием современных методов экспериментальной и теоретической физики получено ряд результатов, важных как с точки зрения фундаментальной физики твердого тела, так и с точки зрения многочисленных приложений для применения в физическом материаловедении, квантовой электронике, спинтронике, при разработке квантовых компьютеров.
Важной особенностью этого цикла является тот факт, что входящие в него теоретики работали в тесном сотрудничестве с экспериментаторами, что позволило им не только предсказать ряд эффектов, но и сориентировать экспериментаторов на целенаправленно поставленные эксперименты, которые подтвердили теоретические предположения и предсказания. С экспериментальной точки зрения стоит особо отметить использование авторами цикла метода микроконтактной спектроскопии, который, наряду с получением фундаментальных знаний, дает возможность непосредственно изучать свойства материалов на наноуровне, в условиях сверхвысокой плотности тока и ограниченной геометрии вплоть до атомных размеров. Авторами внесен неоспоримый вклад в развитие, совершенствование и применение ARPES-метода в исследование таких актуальных функциональных материалов как высокотемпературные и железосодержащие сверхпроводники, дихалькогениды переходных металлов и топологические изоляторы.
Считаем, что цикл работ «Физические исследования функциональных свойств объемных и поверхностных упорядоченных систем и их применение для создания новых металлосодержащих материалов и структур» выполнен на высочайшем научном уровне и, несомненно, заслуживает быть отмеченным Государственной премией Украины в области науки и техники за 2014 г.

Главный научный сотрудник Института Электроники и Нанотехнологий
АН РМ, Академик АН Республики Молдова Валерий Канцер

Директор Института Электроники и Нанотехнологий АН РМ,
член-корр. АН Республики Молдова Анатолий Сидоренко

Prof. Robert Shekhter

The nominated body of work is devoted to comprehensive experimental and theoretical studies of the electronic, magnetic and structural characteristics of bulk and surface ranked systems. In a series of papers a number of new effects were identified, revealing fundamental information about processes and mechanisms of electronic, magnetic, and atomic ordering and of molecular self-organization.
The team of authors includes a group of Ukrainian scientists well known among the world scientific community. Among them, we are most familiar with A. Zvyagin, G. Grechnev, A. Kolesnichenko and Yu. Naidyuk, employees of the B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Science of Ukraine. They are well known in the international physics community and
work in a close collaborations with colleagues from abroad.
The very high scientific quality of the work is confirmed by the fact the results have been published in highly ranked scientific journals and that the published articles have high citation indices. We know also some monographs included in the series, which have been published by famous publishers like Springer and are well known in the wider scientific community.
Among the most important results of the series it is worth noting the following: (i) mechanisms of charge and spin ordering in metallic systems with competing types of orders, (ii) manifestations of charge and spin orderings in chemical bonds, elastic,
magnetic and spectral properties of compounds under the influence of pressure, impurity, and a magnetic field, (Hi) mutual effect of charge, magnetic and lattice subsystems on static and dynamic properties of electron and atomic structures of various dimensions (multiferroics, quasi-one-dimensional magnetic systems, ultracold atoms), in which inter-particle correlations play a significant role.
With respect to the experimental part of the series, we note the possibility to manipulate electrical transport properties on the nanoscale by means of an external bias voltage applied to an electrical point contact, which founded a new research direction for studies of materials under enormous concentration of electrical currents an and spin currents. This concerns magnetic phase transitions and magnetization excitation in nanoscale regions under highly controlled conditions far from equilibrium forming the basis of what is today called thermionics of nanomagnetic materials.
In conclusion, we most strongly support this nomination and the authors undoubtedly deserve the State Prize of Ukraine in science and technology for 2014.

Professor Robert Shekhter.
University of Gothenburg

Professor Mats Jbrtson
Member of the Royal Swedish Academy of Sciences
Former Chairman of the Nobel Committee for Physics
Member of the Royal Society of Arts and Sciences in Gothenburg
Foreign member of the Korean Academy of Science and Technology
Foreign member of the Finnish Academy of Science and Letters

Prof. Robert Shekhter

I apologize for the misprint in the name. Correct is Prof. Mats Jonson.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.