Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць « Господарсько-правове забезпечення функціонування електроенергетичного комплексу України»

м40

Автор: Битяк О.Ю. ,к.ю.н.

Представлений Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.

Цикл наукових праць складається з  монографій, 6 статей та 3 тез доповідей.

Розроблено основи розвитку електроенергетичного законодавства України. Отримано низку фундаментальних результатів з питань розвитку електроенергетичного комплексу.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати в формуванні енергетичного законодавства та місця в ньому Електроенергетичного Кодексу. Запропоновано нові підходи систематизації електроенергетичного законодавства.

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач в галузі паливно-енергетичного комплексу. Результати циклу мають значення для теоретичного та практичного їх застосування.

Кількість публікацій: 10, в т.ч. монографія, 6 статей, 3 тези доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Устименко Владимир Анатольевич

Безперечно, робота Битяка О.Ю. є вельми цікавою та містить низку обґрунтованих пропозицій. Зокрема, заслуговує на увагу пропозиція автора щодо доцільності доповнення розділу VI Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» окремим підрозділом про особливості банкрутства електроенергетичних компаній. Зазначене підтверджується специфікою господарської діяльності таких суб’єктів господарювання, а також необхідністю впорядкування чинного законодавства (адже на даний час відповідні положення містяться не у відповідному законі з питань банкрутства, а у Законі України «Про заходи спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу»). Загалом, результати наукового дослідження можуть скласти підґрунтя для відповідних перетворень у сфері правового забезпечення функціонування електроенергетичного комплексу України.

Устименко В.А.
Директор Інституту
економіко-правових
досліджень НАН України
доктор юридичних наук, професор ,
Заслужений юрист України

Тихий Володимир Павлович

Піднята в дослідженні О.Ю.Битяка проблематика є надзвичайно актуальною оскільки ефективність функціонування електроенергетичного комплексу України є запорукою нормального розвитку усієї держави. Позитивно слід оцінити пропозиції автора стосовно доповнення статті 10 Господарського Кодексу України положенням про включення електроенергетичної політики до напрямів структурно-галузевої політики держави, а також щодо розробки та затвердження Програми розвитку національної електроенергетики як однієї з форм закріплення змісту енергетичної політики Української держави.
В роботі кваліфіковано визначені завдання, встановлено об'єкт та предмет дослідження, описано його методологію, обґрунтовано важливі для науки господарського права та вдосконалення законодавства положення та висновки.

Тихий В.П.
Віце-президент - керівник
Київського регіонального центру
Національної академії правових наук України,
дійсний член (академік) НАПрН України,
д.ю.н., проф.

Лукьянов Дмитрий

Робота А. Ю. Битяка посвящена исследованию важнейшей для развития правовой и экономической систем независимой Украина проблемы правового регулирования электроэнергетического рынка Украины.
Важное место в работе занимают вопросы систематизации электроэнергетического законодательства, решение которых ученый видит в создании кодификаций как на уровне энергетического законодательства в форме Основ энергетического законодательства Украины, так и на уровне электроэнергетики – в форме Электроэнергетического кодекса Украины.
Выводы, сделанные автором имеют, несомненно, большую ценность, как для развития правовой науки, так и для становления эффективного законодательства в этой сфере.

Лукьянов Д. В.
начальник управления планирования и
координации правовых исследований
НАПрН Украины, к.ю.н., доцент

Юрій Барабаш

Представлений на конкурс цикл робіт є достатньо цікавим з точки зору зясування сучасних тенденцій розвитку правового регулювання енергетичної сфери. Зокрема, цікавим є висновок автора про те, що джерела правового регулювання енергетичного ринку повинні бути побудовані за чотирирівневою моделлю, що змістовно, логічно й юридично відповідають чинному Господарському кодексу України. Багато уваги в роботах приділяється реформи інституціональної системи держаного регулювання енергетичного сектору, в тому числі статусу самих державних регуляторів. Вважаю, що ціла низка ідей могла би вже на цьому етапі взята на озброєння при проведенні заходів із дерегулювання економіки. В цілому позитивно оцінюю цикл робіт.
Ю.Г. Барабаш,
д.ю.н., проф.,
член-кореспондент Національної академії
правових наук України

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.