Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць «Комплексне підвищення надійності та ефективності залізобетонних і кам’яних будівель в умовах сейсмонебезпеки»

м70

Автори: Хохлін Д.О., к.т.н., Яцько О.В.

Представлений Київським національним університетом будівництва і архітектури

Цикл наукових праць складається з 19-ти наукових публікацій.

Метою досліджень є вирішення проблеми недостатньої сейсмостійкості існуючих залізобетонних і кам’яних будівель в Україні, зведених за застарілими нормами, а також розробка нових ефективних конструктивних рішень для сейсмостійких будівель, в т.ч. висотних. Наукова новизна досліджень полягає в класифікації характерних пошкоджень і дефектів будівель масових серій, які знаходяться в умовах просідаючих порід сейсмонебезпечних територій, а також розробці засад дослідження технічного стану таких будівель, в т.ч. їх розрахунку; дослідженні відповідності існуючих будівель масових серій вимогам нових державних будівельних норм України. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання його результатів для ефективного комплексного підвищення сейсмостійкості як існуючих, так і проектованих залізобетонних і кам’яних будівель.

Кількість публікацій: 19.

Надіслати коментар

Коментарі

Мар’єнков Микола Григорович

Представлений цикл робіт розглядає актуальні для України питання ефективного та надійного будівництва в умовах сейсмічної небезпеки та інших складних інженерно-геологічних умов. Тематика роботи має комплексний характер (розглядає як існуючі, так і проектовані будівлі) та торкається питань, які мають для України низькій рівень наукової та практичної розробленості. В першу чергу, це стосується використання трубобетонних конструкцій та захисту будівель в умовах поєднання сейсмонебезпеки й інших складних і особливих умов, які призводять до значних нерівномірних деформацій основ. Необхідно відмітити, що останнє питання є слабко розглянутим навіть загалом у Світі. Результати проведених досліджень вже знайшли своє застосування в практиці проектування нових та підвищенні надійності існуючих будівель, а також при розробці нових нормативних документів у сфері будівництва. Це підтверджує їх практичне та наукове значення. Представлена робота стала основою і фундаментом подальших досліджень, які опубліковані й у 2013 р. та, на жаль, не змогли потрапити у цикл робіт, поданий на здобуття премії (але наведені у загальному списку публікацій авторів). Таким чином, представлений цикл робіт заслуговує на високу оцінку та претендування на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Мар’єнков Микола Григорович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії теорії сейсмостійкості та динамічних випробовувань Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Мінрегіону України

Валерий М.

В даній роботі розглянуті складні умови просідаючих грунтів 1-типу, на сейсмонебезпечних територіях. Для адекватної оцінки технічного стану будівель, зведених за застарілими нормами запропоновано використання більш ефективних сталевих елементів підсилення. Приділено увагу розробці заходів з обмеження розвитку деформацій і кренів системи – основа-фундамент-надземна частина будівлі. Показана ефективність при просідаючих грунтах І типу влаштування блокуючих елементів у вигляді системи невеликої кількості неглибоких паль (довжиною до 2,5 м), що підвищують місцеву жорсткість основи фундаменту та зменшують різницю її вертикальних деформацій. Також проведені дослідження напружено-деформованого стану та інші параметри конструктивних рішень вузлів з’єднання трубобетонної колони з перекриттям з використанням детальних просторових нелінійних МСЕ моделей. Проаналізовані всі переваги використання трубобетону в практиці сейсмостійкого будівництва в України. Розроблена просторова МСЕ (скінченно-елементна) модель трубобетонного елементу, яка дозволяє детально дослідити його НДС (напружено-деформований стан) з моделюваннямм різних умов контакту між бетоном та сталлю. Робота є актуальною для підвищення сейсмостійкості існуючих та впровадження нових ефективних рішень для комплексного підвищення сейсмостійкості будівель.
Зав.лабораторією висотного та експериментального будівництва НДІБВ, к.т.н., академік АБУ В.П.Максименко

Валерий М.

В даній роботі розглянуті складні умови просідаючих грунтів 1-типу, на сейсмонебезпечних територіях. Для адекватної оцінки технічного стану будівель, зведених за застарілими нормами запропоновано використання більш ефективних сталевих елементів підсилення. Приділено увагу розробці заходів з обмеження розвитку деформацій і кренів системи – основа-фундамент-надземна частина будівлі. Показана ефективність при просідаючих грунтах І типу влаштування блокуючих елементів у вигляді системи невеликої кількості неглибоких паль (довжиною до 2,5 м), що підвищують місцеву жорсткість основи фундаменту та зменшують різницю її вертикальних деформацій. Також проведені дослідження напружено-деформованого стану та інші параметри конструктивних рішень вузлів з’єднання трубобетонної колони з перекриттям з використанням детальних просторових нелінійних МСЕ моделей. Проаналізовані всі переваги використання трубобетону в практиці сейсмостійкого будівництва в України. Розроблена просторова МСЕ (скінченно-елементна) модель трубобетонного елементу, яка дозволяє детально дослідити його НДС (напружено-деформований стан) з моделюваннямм різних умов контакту між бетоном та сталлю.
Робота є актуальною для підвищення сейсмостійкості існуючих та впровадження нових ефективних рішень для комплексного підвищення сейсмостійкості будівель.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.