Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Небанківські фінансові установи у фінансовому забезпеченні інноваційних проектів"

м71

Представлено Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана.

Автор: Поліщук Є.А., к.е.н., Диба О.М., к.е.н.,

Ця робота є узагальненням наукових досліджень, що були здійснені в період з 2009 по 2014 рр.

Метою праці є розвиток теоретико-методологічних засад участі небанківських фінансових установ у інноваційних процесах в умовах браку довіри з боку споживачів фінансових послуг. У роботі продемонстрований взаємозв'язок між інноваційною діяльністю та інноваційними процесами. Удосконалено оцінку інноваційної привабливості України на основі узагальнення міжнародних рейтингів інноваційної привабливості національної економіки. Завдяки її визначено, що інновації все ще перебувають на стадії формування, і це вимагає підвищеної уваги до конкретних аспектів формування інноваційної привабливості, особливо фінансово-кредитного забезпечення інноваційного зростання.

В зв'язку із зазначеним, існує потреба розгляду альтернативних джерел фінансування у якості фінансових ресурсів небанківських фінансових установ. У зв’язку з цим визначено їх роль та об’єктивну необхідність в інноваційному процесі. Визначені прогнози (сценарії) їх участі: реалістичний, оптимістичний та песимістичний. Задля втілення в життя реалістичного прогнозу було розроблено план організації участі небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів. Акцентованого також увагу на проблемі залучення заощаджень населення через небанківські фінансові установ в умовах браку довіри з боку споживачів фінансових послуг. Ці ресурси необхідні з огляду на їх довгостроковий характер, а також мобільність та гнучкість у використанні у порівнянні з банківськими кредитами. У зв’язку із цим дані рекомендації щодо заходів, спрямованих на підвищення рівня довіри до фінансових установ з боку населення.

Практичне значення результатів дослідження, що викладені у циклі наукових праць, відображено у діяльності регуляторних органів фінансового ринку, а також у діяльності компанії ТОВ «Бадваси», яка під час реалізації інноваційного проекту використала у якості джерела фінансування лізинговий кредит. Ефективність від використання була визначення шляхом визначення економії коштів, які були спрямовані на придбання екіпірування для військових зони АТО.

Кількість публікацій: 67, в т.ч. 8 монографій, 45 статей, 10 тез доповідей, 4 навчально-методичних посібника.