Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Покращення комутаційних, масогабаритних і вартісних характеристик гібридних контакторів низької напруги"

м49

 

Автор: Сабалаєва Н.О., к.т.н.

Представлений Харківською національною академією міського господарства

 Цикл наукових праць складається з  монографії, 18 статей  і 8 патентів України на корисну модель.

  В роботі отримали розвитк методи розрахунку температурних полів силових напівпровідникових приладів, що працюють у специфічних режимах у складі гібридних апаратів  за рахунок більш точного врахування геометрії силових напівпровідникових приладів і характеру струмового навантаження, у тому числі й того, що має стохастичний характер.

Отримала подальшого розвитку модель процесу перетікання струму в шунтуюче коло, що уточнює процес появи повторних замикань у колі головних контактів при їх розмиканні і пояснює їх випадковий характер, при розрахунку комутаційних перенапруг ураховано залежність процесу зворотного відновлення силового напівпровідникового приладу від швидкості спаду струму в його колі.

Розроблено принципові схеми гібридних контакторів змінного і постійного струму, що дозволяють створювати зразки апаратів із суттєво покращеними комутаційними, масогабаритними й вартісними характеристиками.

Уточнено методики розрахунку електромагнітних і теплових процесів, що мають місце в основних вузлах гібридних контакторів, які виконані з використанням стандартних комп’ютерних програм, що суттєво знижує трудомісткість проектування гібридних контакторів, дозволяючи застосовувати прогресивні методи автоматизованого проектування.

 Кількість публікацій:  32.