Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць " Радіоекологічний та радіобіологічний моніторинг на основі нових інструментальних методів ядерної спектроскопії"

р43

 

Автори:

Бондарьков М.Д., Дикий М.П., Дрозд І.П., Желтоножська М.В., Іванов Ю.О.,Липська А.І., Маслюк, В.Т., Парлаг О.О.

 

Представлений  Інститутом  ядерних  дослідженьНАН України.

 

Цикл наукових праць складається з 5 монографій і 297 наукових статей, опублікованих протягом 25 років.

 

Створено основи нових інструментальних методів дослідження довкілля, що базуються на використанні методів ядерної спектроскопії. В роботі представлено пріоритетні розробки щодо методології вимірювання вмісту радіонуклідів 90Sr, 238-240Pu i 241Am, що не потребують радіохімічного аналізу і не мають аналогів у світовій практиці. Запропоновано нові підходи для прижиттєвого визначення вмісту радіонуклідів 90Sr та 137Cs в організмі дрібних тварин, метод впроваджено у складі як мобільної так і стаціонарної лабораторій.

Авторами вивчено просторовий та вертикальний розподіли радіонуклідів в ґрунтах Чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ), визначено параметри їх вертикальної міграції, розраховано ефективні та біологічні періоди напівочищення для різних типів грунтів.

Досліджено особливості кінетики основних дозоутворюючих радіонуклідів в організмі тварин в натурних та лабораторних умовах, оцінено дозові навантаження на біоту ЧЗВ. Виявлено особливості радіоактивного забруднення урбанізованого ландшафту. Досліджено можливість трансмутації довгоживучих ізотопів в короткоживучі при використанні високоінтенсивного впливу нейтронів, електронів і гамма-випромінювання.

Здійснено моніторинг довкілля гірських районів Карпат, вивчено роль просторових факторів щодо присутності та міграції ізотопів-міток в намулах гірських рік.

Розробки широко використовуються при проведенні польових досліджень в зоні відчуження ЧАЕС та на інших радіаційно забруднених територіях. Результати циклу мають велике значення для підвищення рівня безпеки об'єктів атомної енергетики.

Результати досліджень викладено у 5 монографіях, 297 статтях у реферованих журналах (в т.ч. 53 зарубіжних),  сумарна кількість  посилань на публікації авторів (SCOPUS)  складає  251, h-індекс =14. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено6 патентами та авторськими свідоцтами. За даною тематикою захищено 4 докторських та 4 кандидатських дисертацій.