Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць «Розробка гідроструминних технологій для обробки композиційних матеріалів»

м89

Автори: Дудюк В.О., к.т.н., Мана О.М., к.т.н., Хорольська М.С.

Представлений Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського

Авторами створено основи контролю стану та залишкового ресурсу струменеформуючого сопла, що базується на оцінці плями розсіювання просвіченого крізь потік плями від оптичного квантового генератора низької потужності променя, фіксованого ПЗЗ-матрицею.

 Цикл наукових праць містить пріоритетні результати щодо визначення очікуваних показників якості крайки залежно від залишкового ресурсу елементів струменеформуючої системи. Показано, що параметри макрогеометричної точності визначаються ресурсом калібрувальної трубки, а мікрогеометрії – переважно змінами у струменеформуючому соплі. Встановлено закони розподілу термінів служби швидкозношувальних елементів.

Розроблено, виготовлено і апробовано нове технічне рішення робочого органу для виконання технологічних операцій гідроабразивного прошивання отворів малого діаметра в заготовках із ПКМ, у тому числі стільникового типу. Запропоновано нові підходи у розробці інженерної методики та аналітичні залежності для визначення геометричних параметрів деструктивної зони при гідроабразивному прошиванні отворів у панелях із ПКМ та у стільникових панелях; запропонована методика розрахунку режимів ведення обробки.

 Результати циклу мають значення для аерокосмічної промисловості, літакобудування для оптимізації процесів виготовлення високовартісних виробів з композитних матеріалів та підвищення їх працеспроможності.

Кількість публікацій: 50, в т.ч. 34 статті (4 - у зарубіжних виданнях), 12 тез доповідей. Отримано 1 патент України на винахід, 3 патенти України на корисну модель.