Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості"

м59


Автори: Каток О.А., к.т.н., Швець В.П., к.т.н.

Представлений Інститутом проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України.

Цикл наукових праць складається з 12 наукових статей.

Розроблено методики та створено оригінальні установки для випробувань металів методом інструментованого індентування в лабораторних та промислових умовах.

Розроблено методику, яка дозволяє контролювати кінетику пошкоджуваності конструкційних матеріалів з застосуванням методу LM-твердості.

Отримано низку фундаментальних результатів, що дозволили підвищити якість неруйнівного контролю металу і виконати ряд практичних зовнішніх робіт щодо оцінки стану металу реальних конструкцій після напрацювання (матеріал стрілочних переводів, елементів обладнання атомної енергетики, зварних з’єднань, заготовок для витратомірів), а також при виконанні окремих технологічних операцій (обробка тиском, термообробка та ін.).

Результати циклу впроваджено на  ВП «Південо-Українська АЕС», НАЕК «Енергоатом», ТОВ «Вимірювальні технології» та у відділені Фастівської Дистанції колії Південно-західної Залізниці.

Кількість публікацій: 65, в т.ч. за темою роботи  12 статей, сумарна кількість посилань на публікації автора 8 (згідно бази даних SCOPUS ), h-індекс= 3, отримано 8 патентів.