Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць «Україна: фундаментальні проблеми міжнародного співробітництва».

р41

 Представлено Дипломатичною академією України при Міністерстві закордонних справ України.

Автори: Алєксєєнко І.Р., Гуменюк Б.І., Денисенко А.В., Держалюк М.С., Зленко А.М., Кривонос П.О., Кулінич М.А., Солдатенко В.Ф., Туркевич В.Д., Удовенко Г.Й.

Цикл наукових праць складається з 14 випусків наукового щорічника «Україна дипломатична», 8 книг серії «Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» виданих упродовж 2000–2013 рр..

Авторами розглянуто системні питання становлення та розвитку міжнародної діяльності України упродовж 22-х років після здобуття нею незалежності.

 Здійснено класифікацію основних принципів, які визначають функціонування міжнародної діяльності, охоплюють загальні форми і методи, якими керується дипломатична служба України при реалізації своїх завдань. Розглянуто кадрове забезпечення дипломатичної служби України.

Розкрито, що в результаті трансформації країн Це при Міністерстві закордонних справ Унтрально-Східної та Східної Європи з чотирьох світових геополітичних центрів залишилося три: атлантичний, європейський та тихоокеанський, позиції яких помітно зміцнилися за рахунок спаду гостроти протистояння та поглинання колишніх складових соціалістичного простору після його остаточного розпаду.

Доведено, що європейська інтеграція забезпечує цілковиту незалежність Української держави, її повноцінний розвиток в умовах верховенства права, ринкової економіки, ліквідації олігархічної влади, формування основ демократії і громадянського суспільства. Вперше практична діяльність вітчизняних дипломатичних установ, яка спрямована на забезпечення національних інтересів та реалізацію актуальних завдань України на міжнародній арені, процеси формування відповідного законодавства, розкриваються на глибокій історичній ретроспективі та методах правонаступництва. 

Надіслати коментар

Коментарі

Павло Гай-Нижник

Видання актуальні і потрібні - це беззаперечно, кожен з авторів - гідний звання лауреата. Успіхів!

Брицький Павло

Видання викликає жвавий суспільно-політичний інтерес, у цьому його актуальність і цінність

Гість

Пропоную зменшити обсяг майбутніх випусків щорічника, за рахунок більш вимогливого відбору статей

Сергій Здіорук, Інститут стратегічних досліджень

Це перші такого типу комплексні видання, у яких науковці аналізують та роблять висновки з питань зовнішньої політики і дипломатії, що перебувають у такому ж взаємозв'язку, як стратегія і тактика. Через дипломатію реалізують зовнішню функцію держави, охорону інтересів держави та її громадян на основі загальновизнаних норм міжнародного права, особливо дипломатичного і консульського.
Чотирнадцяти випусків наукового щорічника «Україна дипломатична», монографії «Дипломатична діяльність України у сучасному світі» та інших видань серії «Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» надзвичайно вагомі. Для загального ознайомлення, отримання довідкової інформації та накопичення знань, нею можуть послуговуватися вчені, науковці, викладачі, студенти профільних вищих навчальних закладів та пересічні громадяни України, які цікавляться дипломатичною сферою.

ветеран дипломатичної служби

У щорічнику минулого року відсутня інформація про Генеральних консулів України та іноземних, а також про Почесних консулів з обох сторін, навідміну від попередніх видань. З довідкового погляду, видання трохи втратило, бо багато студентів, викладачів, службовців МЗС користуються видання, як точним літописом, у якому зібрано дані про дипломатичний корпус Україниза останні 15 років. Сподіваюсь, цього року колектив врахує зауваження.

Олена

Чудовий авторський колектив, гарні і вагомі видання. нехай щастить!

Гість

Цінність, як на мене, у передачі набутого дипломатами старшого покоління досвіду, сприяння подальшому підвищенню дієвості та ефективності дипломатичної служби України стане в пригоді теоретикам та практим дипломатичної сфери. Результати досліджень є вагомим внеском у подальше підвищення рівня підготовки нової генерації українських дипломатів, забезпечення ефективності їхньої діяльності.

Ігор Жалоба

Праця вагома, практична діяльність вітчизняних дипломатичних установ, яка спрямована на забезпечення національних інтересів та реалізацію актуальних завдань України на міжнародній арені, процеси формування відповідного законодавства, розкриваються в глибокій історичній ретроспективі та методах правонаступництва.
Недоліком є те, що часто у виданнях публікують вітання для ювілярів і т.д., що, як на мене, не зовсім відповідає формату.

Хандогій Володимир

Брав участь у минулому випуску наукового щорічника, дуже задоволений результатом проведеної роботи. Приємно, що редакція висвітлює статті як українського, так і закордонного дипломатичного корпусу, отож дає можливість для багатосторонньогог висвітлення проблем і нагальних питань дипломатії.

Гість

Жодна сфера діяльності держави сьогодні не обходиться без дипломатичної підтримки. Це і є головний результат роботи дипломатичної служби протягом 22 років незалежності України. Дипломати беруть активну участь у різноманітних зустрічах і переговорах, ефективно просувають інтереси нашої держави, домагаючись збереження стабільного міжнародного становища країни. За роки незалежності вирішувалися й інші завдання: важливим фактором стала державна євроінтеграційна політика. Докладали зусиль для включення національного господарства нашої країни у світові економічні системи з метою повноцінного економічного розвитку та входження країни до міжнародного конкурентного середовища. Приємно відзначити, що вже у початковий період становлення нашої держави українська дипломатія домоглася максимально широкої свободи дій на міжнародній арені. Авторському колективу - успіхів!
Крючков Г.К.

Гість

У поданому на розгляд до Комітету з державних премій України у галузі науки і техніки циклі робіт про дипломатичну діяльність України вперше відтворено з позицій наукової новизни, актуально дипломатичну панораму через долі та події акторів та учасників міжнародного життя у лоні європейської спільноти.
Вважаю, що цей унікальний доробок має непересічне значення як для вітчизняних дипломатів, так і наукової спільноти.
Окремо слід відзначити творчий внесок 14 випусків наукового щорічника "Україна дипломатична", творчий спадок бібліотеки названого щорічника, які вражають науковою достовірністю і популярним викладом матеріалу, який, безперечно, стане надійною підмогою, для тих, ступає на нелегкий, благородний шлях у оволодінні професією Українського дипломата

Петро Перебійніс, письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Наталія

Мені здається, це було б гідним поануванням пам'яті Генадія Йосиповича. Хороша праця, потужний авторський колектив

Нагірняк

Видання циклу виконані на високому рівні та є справжнім набутком гуманітарної української науки.

Матяш І.Б.

У зроблених авторами висновках полягає практична цінність циклу наукових праць. Окрім того, здійснено класифікацію основних принципів, що визначають функціонування міжнародної діяльності, охоплюють загальні форми і методи, якими керується дипломатична служба України при реалізації своїх завдань. Визначено, що регламентація діяльності дипломатичної служби як конституційно-правового інституту спирається на положення чинного законодавства, яке сформоване відповідно до міжнародно-правових актів, і в першу чергу — Статуту ООН і положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Базові положення національного законодавства та міжнародні правові акти тісно узгоджуються між собою у Законі «Про дипломатичну службу», що є свідченням демократичної, миролюбної та гуманістичної спрямованості зовнішньої політики України.

Мамалига Андрій Валерійович

Серед досліджень цього напряму — це перша фундаментальна праця, де зібрано близько 500 аналітичних та діахронічного спрямування. Новаторськими та авторськими є висновки, зроблені на основі досвіду постсоціалістичних держав. Автори зазначають, що інтеграційні зусилля політичної еліти та всього суспільства новоприйнятих до складу ЄС країн завершилися успішно завдяки гармонійному поєднанню таких внутрішніх і зовнішніх чинників: ефективному проведенню реформ, що відповідали соціально-економічним та суспільно-політичним канонам західної системи, однозначній підтримці їх з боку ЄС. Авторський колектив гідний поваги, успіху!

Таукач Ольга

Автори відзначили особливість геополітичного становища України, яка перебуває на межі двох світових цивілізаційних просторів — Європи й Азії, що залишається визначальним чинником її міжнародної політики. Наголосили, що утвердження України як суверенної та економічно сильної держави є одним із важливих факторів гарантованого миру і стабільності на всьому європейському континенті. Подальших Вам успіхів, колеги

гость

Актуальність циклу наукових праць «Україна: фундаментальні проблеми міжнародного співробітництва» полягає у тому, що його втори приділили значну увагу суперечливим процесам перехідних умов, які Україна перманентно переживає, що ускладнюють прискорений розвиток держави в цілому, становлення дипломатичної служби України та подальше зміцнення її позицій на міжнародній арені, зокрема.

Лавриненко

Сучасна Українська дипломатія і зовнішня політика птребують негайного покращення у зв’язку з подіями сьогодення, які можуть розв’язатися війною. Тому, на мою думку, нині є актуальними дослідження, присвяченні питанням дипломатичної сфери України.

Бех В.П.

Хочу зазначити, що що подібні ґрунтовні праці мають надзвичайно важливе значення, особливо сьогодні у непростий для України час. Практичне значення праці полягає у тому, що чотирнадцять випусків двомовної «України дипломатичної» (обсяг кожного випуску не менше 800 сторінок), значна кількість публікацій з різних питань міжнародної та дипломатичної тематики, аналітичної проблематики, дає можливість представникам вітчизняного і зарубіжного дипломатичного корпусу, політикам, науковцям, історикам, слухачам Дипломатичної академії України, студентам вишів дипломатичного спрямування та широких кіл громадськості ознайомитися з дослідженнями провідних вчених та дипломатів. Читачі можуть отримати достатньо великий обсяг як інформативного матеріалу, так і наукових оцінок подій і явищ міжнародного життя в історичному та сучасному вимірі.

Ольга Дмитрівна

Аналіз 14 випусків наукового щорічника та інших видань циклу викладачами, вченими, студентами вищих навчальних закладів дипломатичної сфери, службовцями МЗС України дасть змогу визначити прорахунки й недоліки в кадровій політиці щодо дипломатичної служби таких молодих держав, як Україна, що дозволить уникнути перешкод під час просування інтересів держави на міжнародній арені.Єдиний недолік циклу - це великий обсяг виддань, які варто розити на двохтомники, це моя суб,єктивна думка

Юричко А.В.

Добре знаю і цикл праць, і авторів. Хочу сказати, що видання актуальні. Мені здається, що вперше зроблено досить вдалу спробу системного аналізу становлення української дипломатичної служби, подано довідкову інформацію про акредитацію дипломатичного корпусу України за останні 15 років. Узагальненням циклу обіт стала наукова монографія «Дипломатична діяльність України у сучасному світі» – перше комплексне наукове дослідження в Україні пострадянської доби, предметом якого є міжнародна діяльність, її роль у досягненні стратегічної мети України на міжнародній арені та наріжні складові її діяльності, серед яких найголовніші наступні: досягнення компромісу інтересів окремих держав, спільнот; дотримання паритету у відносинах із стратегічними партнерами України. Відомі вітчизняні політики, професійні дипломати, науковці на високому аналітичному рівні висвітлили процеси міжнародної діяльності України, показали практичний внесок у забезпечення міжнародного визнання нашої держави та закріплення її гідного місця у світовому правопорядку. Фундаторами й авторами видань наукового циклу праць є Л.В. Губерський, П.О. Кривонос, А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич, Б.І. Гуменюк, М.А. Кулінич. Для появи на світ цієї колективної праці натхненно працювали колишні міністри закордонних справ України А.М. Зленко, Г.Й. Удовенко, які були першопрохідцями на шляху формування дипломатичної служби України, а також відомі науковці й дипломати М.С. Держалюк, В.Ф. Солдатенко та інші.

Іван Степанович

У сучасному глобалізованому світі все ж утворення та виконання норм міжнародного права відбувається шляхом договору, що по суті є результатом дипломатичного процесу. Дипломатична діяльність — це форма здійснення зовнішніх функцій держави, яка визначає їх зміст, один з напрямів зовнішньої політики держави. За допомогою дипломатії встановлюють і підтримують нормальні відносини між державами, а за допомогою міжнародного права ці відносини регулюють відповідною системою його норм та інститутів. Тому дослідження системи та механізмів дипломатичної служби є актуальним питанням сучасної наукової парадигми гуманітарного знання.

Гість Юрійчук Є.П.

Цикл наукових праць «Україна: фундаментальні проблеми наукового співробітництва» на часі із-за надзвичайної актуальності. Авторами підсумовано докорінні трансформації у постсоціалістичних державах. І як би скептично не висловлювалися деякі критики, аргументи авторів є безсумнівними, хоча й потребують подальшого закріплення, а саме: набуття постсоціалістичними країнами, зокрема й Україною, реальної незалежності; демонтаж соціалістичного ладу та запровадження капіталістичної моделі розвитку; посилення впливу атлантизму та європоцентризму; емпіричне підтвердження переваг моделі суспільства сталої західної системи над соціалістичною з усіма соціально-економічними, політичними, моральними і духовними наслідками; перехід у міжнародних відносинах від класових принципів до загальноцивілізаційних; набуття постсоціалістичними державами ефективних важелів та засобів реалізації національних інтересів на міжнародній арені. Такі узагальнення вельми потрібні як для фахівців, так і для широкого загалу.

Ambasador

Я особисто читаю виддання Історичного клубу "Планета" та ГДІП з превеликимзадоволенням. Видання якісні, автори завжди компетентні. Якщо колектив отримає таку пристижну нагороду - щиро за них порадію.

Наливайко О.І.

Актуальність циклу праць, на мою думку, не підлягає сумніву, бо автори Анатолій Зленко, Геннадій Удовенко, Борис Гуменюк, Микола Кулінич, Павло Кривонос, Валерій Солдатенко, Микола Держалюк, Анатолій Денисенко, Василь Туркевич, Ігор Алєксєєнко фундаментально висвітлили становлення та розвиток дипломатичної служби, яка безпосередньо реалізує зовнішню політику незалежної України. Аналіз цього нелегкого шляху дозволить винести уроки і використати найкращий досвіт у майбутньому.
Наукова новизна циклу наукових праць полягає у тому, що це перша на території України спроба висвітлити процеси розбудови та становлення дипломатичної служби України, аналіз практичного внеску у забезпечення міжнародного визнання України та здобуття нею статусу повноправного і впливового суб’єкта міжнародних відносин.

Інна

Принципи зовнішньої політики України сьогодні полягають у багатовекторності, прогнозованості і стабільності, зміцненні міжнародного миру і стабільності у світі. Зовнішньополітичними пріоритетами України є поглиблення співробітництва з ЄС, здобуття статусу асоційованого члена ЄС. На цьому шляху передбачається приведення українського законодавства відповідно до стандартів ЄС, забезпечення прав людини, більш активний розвиток економічного співробітництва та ін. Прагнення України до вступу в НАТО. Головними пріоритетами у відносинах з Росією — зміцнення стратегічного партнерства з одночасним зменшенням залежності від російських енергоносіїв. Також й інші нагальні питання зовнішньої політики та дипломатичного їх вирішення піднімаються авторами монографії «Дипломатична діяльність України у сучасному світі». Низка статей, у яких описано наведені вище питання, є у кожному випуску щорічника «Україна дипломатична», який є основою циклу праць "Україна: фундаментальні проблеми міжнародного співробітництва".

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.