Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць «Україна: фундаментальні проблеми міжнародного співробітництва».

р41

 Представлено Дипломатичною академією України при Міністерстві закордонних справ України.

Автори: Алєксєєнко І.Р., Гуменюк Б.І., Денисенко А.В., Держалюк М.С., Зленко А.М., Кривонос П.О., Кулінич М.А., Солдатенко В.Ф., Туркевич В.Д., Удовенко Г.Й.

Цикл наукових праць складається з 14 випусків наукового щорічника «Україна дипломатична», 8 книг серії «Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» виданих упродовж 2000–2013 рр..

Авторами розглянуто системні питання становлення та розвитку міжнародної діяльності України упродовж 22-х років після здобуття нею незалежності.

 Здійснено класифікацію основних принципів, які визначають функціонування міжнародної діяльності, охоплюють загальні форми і методи, якими керується дипломатична служба України при реалізації своїх завдань. Розглянуто кадрове забезпечення дипломатичної служби України.

Розкрито, що в результаті трансформації країн Це при Міністерстві закордонних справ Унтрально-Східної та Східної Європи з чотирьох світових геополітичних центрів залишилося три: атлантичний, європейський та тихоокеанський, позиції яких помітно зміцнилися за рахунок спаду гостроти протистояння та поглинання колишніх складових соціалістичного простору після його остаточного розпаду.

Доведено, що європейська інтеграція забезпечує цілковиту незалежність Української держави, її повноцінний розвиток в умовах верховенства права, ринкової економіки, ліквідації олігархічної влади, формування основ демократії і громадянського суспільства. Вперше практична діяльність вітчизняних дипломатичних установ, яка спрямована на забезпечення національних інтересів та реалізацію актуальних завдань України на міжнародній арені, процеси формування відповідного законодавства, розкриваються на глибокій історичній ретроспективі та методах правонаступництва.