Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні"

м57

Автор: Дуніч А.А., к.б.н.

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Цикл наукових праць складається з 25 статей, методичної рекомендації, 21 тези доповідей та 2 патентів.

 У циклі наукових праць представлено нові дані щодо видового складу вірусів, які вражають лікарські культури на території України, а також малодосліджених аспектів взаємовідносин фітовірусів та рослин. Показано шкодочинний вплив вірусів на основні ланки метаболізму лікарських рослин (вміст вуглеводів, фотосинтетичних пігментів, мікроелементів), що призводить до зменшення врожайності культур.

Створено основи для ефективної діагностики вірусів, які уражують лікарські рослини в Україні, та розроблено рекомендації щодо обмеження поширеності виявлених вірусів на промислових плантаціях лікарських культур.

 На основі комплексних досліджень показано, що ураження вірусами призводить до зменшення кількісного вмісту основних біологічно активних речовин та встановлено, що вірусна інфекція спричиняє підвищення концентрації окремих важких металів, в тому числі й токсичних для організму людини.

Автором запропоновано нові підходи для стандартизації, розробки аналітично-нормативної документації на лікарську рослинну сировину. Рекомендується виготовлення фітопрепаратів, біологічно активних добавок, настоїв, чаїв із використанням безвірусних рослин.

Кількість публікацій: 97, в т.ч. за темою роботи: 25 статей (12 у зарубіжних журналах), 21 теза доповідей, отримано 2 патенти.

Надіслати коментар

Коментарі

Listen to Music Online

I like the helpful info you supply on your articles.

I will bookmark your blog and take a look at again here regularly.
I am fairly sure I'll learn many new stuff right here!
Good luck for the next!

Pandora Alternative

It's going to be finish of mine day, however before finish I am reading
this impressive post to improve my experience.

rapid weight loss after gallbladder surgery

Yet, never before, were there numerous experts or products offered to assist us to lose
weight. It's essential that you are tracking how
many calories you adopt in every day because that
will make an extremely large difference in how quick you
are able to obtain a flat stomach. Almost everyone desires a
flat stomach that looks great when in a swimsuit, but people hold the discipline to attain a smaller waistline through exercise and proper
diet.

Віра Петренкова

Цикл робіт А. А. Дуніч присвячений виключно актуальній проблемі – забезпеченню якості фітосировини лікарських рослин, зокрема, протидії шкодочинному впливу вірусів. Це, окрім іншого, важливо, зважаючи на зростання вартості лікарських препаратів, що веде до все більшого використання населенням необробленої рослинної маси цих рослин.
Дослідження характеризується новизною. Зокрема, автором одержано нові дані щодо впливу вірусів на метаболізм, урожайність, вміст біологічно активних речовин, мікроелементів, важких металів у низки видів лікарських рослин; діагностики вірусної інфекції, ідентифікації вірусів. Цінними і оригінальними є розроблені автором метод модельованої мікрогравітації і кліностат – прилад для звільнення від вірусів насіння женьшеню. Цінною є інтродукція і вивчення нової для України лікарської рослини - якону (Polymnia sonchifolia), що збагачує вітчизняне генетичне різноманіття рослин цінними видами. Зроблена автором на підставі результатів досліджень пропозиція включити до процедури стандартизації та розробки аналітично-нормативної документації пункт використання безвірусного рослинного матеріалу є важливою і заслуговує на реалізацію.
За своєю значущістю для підтримання здоров’я населення, розвитку вітчизняної науки; за ґрунтовністю та обсягом узагальнених досліджень цикл наукових праць А. А. Дуніч "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні" заслуговує на присудження Премії Президента України 2014 року для молодих вчених в галузі хіміко-біологічних і медичних наук.
Петренкова В.П., доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук, головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
Богуславський Р.Л., кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Національного центру генетичних ресурсів рослин України Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Оксана Столяр

Праці Дуніч А.А. містять нову інформацію про віруси, які циркулюють на плантаціях лікарських культур в Україні. Введення в культуру нової перспективної рослини для України – якону також є вагомим внеском в розвиток фітофармакології. Варто зауважити, донедавна українські фітовірусологи не бачили серйозної загрози та поширеності вірусів на лікарських рослинах на території України. Відрадно, що автор циклу робіт привернула увагу науковців на реальну небезпечність вірусів та їх шкодочинний вплив на урожайність, а головне, якість рослинної сировини. Автор простежує залежність змін у метаболізмі вірус-інфікованих рослин від вмісту мікроелементів, токсичних металів, що на сьогодні є мало дослідженим.
Загалом, цикл праць є цілісною, фундаментальною, і, водночас, прикладною науковою працею, яка вносить суттєвий вклад у фітовірусологію. Робота не має аналогів у вітчизняній науці, а тому буде затребувана науковою спільнотою та викладачами, аспірантами і студентами вузів. Зважаючи на все вищесказане, вважаю, що цикл наукових праць А.А.Дуніч "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні" заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених в галузі хіміко-біологічних і медичних наук.
Столяр Оксана Борисівна, професор кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету, науковий керівник НДЛ порівняльної біохімії та молекулярної біології, доктор біол наук.

Роман Богуславський

Цикл робіт А. А. Дуніч присвячений виключно актуальній проблемі – забезпеченню якості фітосировини лікарських рослин, зокрема, протидії шкодочинному впливу вірусів. Це, окрім іншого, важливо, зважаючи на зростання вартості лікарських препаратів, що веде до все більшого використання населенням необробленої рослинної маси цих рослин.
Дослідження характеризується новизною. Зокрема, автором одержано нові дані щодо впливу вірусів на метаболізм, урожайність, вміст біологічно активних речовин, мікроелементів, важких металів у низки видів лікарських рослин; діагностики вірусної інфекції, ідентифікації вірусів. Цінними і оригінальними є розроблені автором метод модельованої мікрогравітації і кліностат – прилад для звільнення від вірусів насіння женьшеню. Цінною є інтродукція і вивчення нової для України лікарської рослини - якону (Polymnia sonchifolia), що збагачує вітчизняне генетичне різноманіття рослин цінними видами. Зроблена автором на підставі результатів досліджень пропозиція включити до процедури стандартизації та розробки аналітично-нормативної документації пункт використання безвірусного рослинного матеріалу є важливою і заслуговує на реалізацію.
За своєю значущістю для підтримання здоров’я населення, розвитку вітчизняної науки; за ґрунтовністю та обсягом узагальнених досліджень цикл наукових праць А. А. Дуніч "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні" заслуговує на присудження Премії Президента України 2014 року для молодих вчених в галузі хіміко-біологічних і медичних наук.

Богуславський Р.Л., кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Національного центру генетичних ресурсів рослин України Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Пінчук Яків

Я не настільки часто зустрічаюся з лікарськими рослинами останні 5 років, але завжди коли в мене е можливість лікуватися рослинами, або препаратами із рослинної сировини то я неодмінно обираю рослинні препарати. А знаючи на скільки хімічний ринок насичений різноманітними препаратами, та дією їх на організм людини, то все ж хотілося б використовувати чисту продукцію як в їжу так і при лікуванні. Для розвитку таких та подібних праць вважаю за необхідне підтримувати нашу науку, а то станеться з нею те що на сьогодні маємо з армією! Дана робота написана добре, зрозуміло тому заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених в галузі хіміко-біологічних і медичних наук.

Нач. виробничого відділу ТОВ СП "НІБУЛОН"

Молодченкова Ольга Олегівна

Поширення арсеналу ліків із рослинної сировини, підвищення вимог до якості лікарських препаратів потребує нових підходів до аналізу та стандартизації лікарської рослинної сировини (ЛРС). На даний час у нормативній документації щодо якості лікарської рослинної сировини поки відсутній контроль вірусної інфекції та її впливу на якість і безпечність ЛРС. Тому робота А.А. Дуніч “Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні” є надзвичайно актуальною і має важливе наукове та практичне значення. Автором досліджено віруси, які уражують лікарські рослини в Україні, їх вплив на метаболізм рослин та вміст біологічно активних речовин і важких металів; розроблено та запатентовано метод модельної мікрогравітації, який дозволяє звільнити рослини від вірусної інфекції. А.А. Дуніч було запропоновано нові підходи до стандартизації ЛРС, рекомендації щодо виготовлення фітопрепаратів із використанням безвірусних рослин. Результати досліджень А.А. Дуніч представлені у значній кількості наукових статей, методичних рекомендаціях, тезах, патентах. Вважаю, що цикл наукових праць А.А.Дуніч “Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні” заслуговує на присудження премії Президента України 2014 року для молодих вчених в галузі хіміко-біологічних і медичних наук.
Завідувач лабораторії біохімії рослин Селекційно-генетичного інституту-Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, д.б.н.,с.н.с.
О.О.Молодченкова.

Ракша-Слюсарева Олена Анатоліївна.

Хоча фіто віруси відриті одними з перших, але ефекти їх впливу на організми як рослин, так і тварин практично не вивчали. Виходячи з цього цикл виконаних наукових робіт й викладений у наукових працях А.А. Дуніч щодо дії ряду фітовірусів на біологічні властивості лікарської сировини є надзвичайно актуальними й перспективними. Надзвичайно важливими є Дуніч А.А. щодо створення системи заходів убезпечення рослин від зараження вірусами й збереження їх споживацьких властивостей. Результати науково-дослідницьких робіт А.А. Дуніч є надзвичайно перспективними у практичному плані для фармацевтичної галузі й у теоретичному плані для загального розуміння впливу вірусів на біоту. Отримані теоретичні наробки автора впроваджені з 2010 р. в курс лекцій з дисципліни «Нові технології, якість і безпека споживчих товарів», які читаються на факультеті маркетингу, торгівлі і митної справи в Донецькому національному університеті імені Михайла Туган-Барановського. У зв’язку з вищенаведеним вважаю, що здобувач Дуніч А.А. заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених в галузі хіміко-біологічних і медичних наук.

Тригуб Олег Володимирович

Цикл наукових праць А.А. Дундич, що включає статті, методичні рекомендації, тези доповідей та патенти, вказує на суттєвий рівень проведеної роботи, а викладена в них інформація має значний вплив на формування сучасних понять про віруси і особливо ті з них, які вражають лікарські культури. Автором фундаментально досліджені та описані взаємовідносини фітовірусів з рослинами в аспекті шкодочинності впливу їх на основні ланки метаболізму рослинного організму. Виявлені та проаналізовані причини зменшення придатності рослин, як сировини для переробки в залежності від ступеня пошкодження їх вірусами. Важливим фактом, виявленим та описаним А.А. Дундич, є спричинення підвищення концентрації окремих важких металів, в тому числі й токсичних для організму людини, в ураженому рослинному матеріалі, що робить його не придатним для використання.
Не менш значимими є й практичні результати отримані в процесі вивчення лікарського рослинного матеріалу. Науковцем не лише всебічно досліджено взаємозв'язок рослини і вірусу, але й надано розроблену аналітично-нормативну документацію на лікарську рослинну сировину, що рекомендує звертати особливу увагу на виготовлення фітопрепаратів, біологічно активних добавок, настоїв, чаїв із використанням безвірусних рослин; розроблено нові підходи до стандартизації лікарської рослинної сировини.
Учений секретар Устимівської дослідної станції рослинництва, кандидат сільськогосподарських наук Тригуб О.В.

Сибірна Наталія Олександрівна

Останнім часом в світі все більшою популярністю користуються медичні препарати рослинного походження. Понад третини фармацевтичних засобів, що використовуються у сучасній медицині, виготовляється з рослин. Цінність лікарських рослин зумовлюється їх біологічно активними речовинами, що характеризуються широким спектром фармакологічної дії та є природними індукторами захисних механізмів організму людини. Дуніч А.А. вперше в Україні отримано цінну інформацію щодо суттєвого зниження концентрації біологічно активних речовин та підвищення вмісту важких металів за дії вірусної інфекції.
Автором циклу праць вперше в Україні показано чітку кореляцію між ураженням рослин вірусами та концентрацією фармакологічно цінних речовин і важких металів у них. Зокрема, дослідження Дуніч А.А. показали, що в інфікованих вірусами лікарських рослинах суттєво знижений кількісний вміст біологічно активних сполук, подекуди до рівня, який є нижчим допустимих норм, регламентованих Державною фармакопеєю України.
Значну увагу привертає інтродукція та перспективи використання нової лікарської рослини в Україні – якону. Результати досліджень, викладені у циклі робіт, вказують на збільшення концентрації у лікарських рослинах (ехінацеї пурпуровій та лофанті анісовому) за дії вірусного ураження окремих важких металів, в тому числі й токсичних (As, V, Sb, Cr, Fe) для організму людини. А тому для виробників фітопрепаратів та розробників аналітично-нормативної документації на лікарську рослинну сировину, автором рекомендовано застосовувати безвірусні рослини. Ці результати і рекомендації є вагомим надбанням для отримання у майбутньому конкурентоспроможних вітчизняних фітопрепаратів.
Вважаю, що цикл наукових праць А.А. Дуніч "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні" заслуговує на присудження Премії Президента України 2014 року для молодих вчених в галузі хіміко-біологічних і медичних наук.
Сибірна Н.О. доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка

Подгаєцький Анатолій Адамович

Високі темпи реалізації препаратів рослинного походження і впровадження нових сучасних методів їх отримання в Україні свідчать про постійно зростаючий інтерес до фі-тотерапії в Україні. Напрямок наукових розробок А.А. Дуніч є важливим для вірусології, фармакології, медицини, фізіології рослин. Отримані результати мають наукову новизну і практичне значення. На сьогодні механізми розвитку патологічного процесу рослин зали-шаються часто нерозкритими і актуальними для багатьох науковців. Вивчення ефектів, викликаних вірусною інфекцією, як на рівні окремих клітин так і на рівні рослинного ор-ганізму, є важливим для з'ясування механізмів взаємодії вірусу з рослиною. Особливий інтерес представляє дослідження дії вірусної інфекції на основі ланки метаболізму, такі, що забезпечують рослину необхідними для нормального розвитку і життєдіяльності плас-тичними та енергетичними речовинами. Вважаю, що запропонований А.А. Дуніч цикл на-укових праць "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини фі-топрепаратів в Україні" заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вче-них в галузі хіміко-біологічних і медичних наук.
Завідувач кафедрою біотехнології та фітофармакології Сумського національного аграрно-го університету, д.с.-г.н., професор Подгаєцький А.А.

Бондус Росина Олексіївна

Розробка та впровадження у виробництво ефективних і безпечних лікарських засо-бів є ключовою передумовою здоров’я населення України. Одним з основних принципів сучасної фітотерапії є її безпечність у лікуванні, тому ВООЗ та національні фармакопеї велику увагу приділяють контролю забруднення лікарської сировини радіонуклідами, пес-тицидами, мікотоксинами, важкими металами. До циклу праць А.А. Дуніч ввійшли ре-зультати досліджень, які відображують вплив вірусів на якість і безпечність лікарської ро-слинної сировини (ЛРС): вміст сухої речовини, важких металів, основних біологічно ак-тивних речовин. Керуючись одержаними даними, автор наголошує на негативному впливі вірусів на якість і безпечність ЛРС і пропонує включити до процедури стандартизації та розробки аналітично-нормативної документації пункт використання саме безвірусного рослинного матеріалу. Розроблено і застосовано метод модельованої мікрогравітації (отримано патент України), який може бути впроваджений у технологію отримання оздо-ровленого посадкового матеріалу рослин Panax ginseng C.A. Mey., розроблено власні діаг-ностикуми до вірусів.
Отримані результати мають вагому практичну спрямованість. Вважаю, що запро-понований А.А. Дуніч цикл наукових праць «Віруси лікарських рослин та їх шкодочин-ний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні» є актуальним і заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених в галузі хіміко-біологічних і медич-них наук.
Завідувач лабораторії технічних, кормових та овочевих культур Устимівської до-слідної станції рослинництва Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України, с.н.с, к.с-г. н. Бондус Р.О.

Жукова Мария Ивановна

Стратегия устойчивого роста продуктивности лекарственных растений, гарантирующих стабильное получение экологически чистой и биологически полноценной продукции для наработки лекарственных препаратов растительного происхождения как даровых бесценных сил Природы является приоритетной. В этой связи научные разработки Дунич Алины Анатольевны по изучению в Украине вирусов лекарственных растений, угнетающих их рост и развитие, ухудшающих фармацевтические качества растительного сырья чрезвычайно актуальны и важны, а цикл научных работ А.А. Дунич "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні" заслуживает присуждения Премии Президента для молодых ученых в области химико-биологичных и медицинских наук.
Ведущий научный сотрудник РУП «Институт защиты растений» Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию, к. с.-х. н., Жукова М.И., Беларусь.

Весельський Станіслав Павлович

Інформація представлена в переліку наукових праць А.А.Дуніч з напрямку дослідження "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні" є надзвичайно важливою і актуальною для створення сучасних ефективних лікарських засобів фітотерапії при лікуванні різних хвороб людини. Результати наукових досліджень А.А.Дуніч мають не лише практичне значення, але відкривають перспективний напрямок подальших досліджень взаємовідносин лікарських рослин з вірусами.
Вважаю, що цикл наукових праць А.А.Дуніч "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні" заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених в галузі хіміко-біологічних і медичних наук.
Завідувач відділу загальної фізіології НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача д.б.н. Весельський С.П.

Dikova, Bistra A.

The influence of some viral diseases on the quality of different important medicinal plant species (Echinacea purpurea, Lophanthus anisatus, Panax ginseng and others) were studied in the presenred papers with the aim of preserving the curative characteristics of the plants according to Ukrainian State Pharmacopoeia.The author A.A. Dunich has studied more isolates and strains of one and the same viral pathogen (cucumber mosaic virus-CMV, Tomato spotted wilt virus - TSWV) and others.Diagnostics were carried out and prophylaxis and control of virus diseases were elaborated.It was established viral influence on hydrocarbons, photosynthetic pigments, trace elements, biological active substances and heavy metals in the plants.after analyzing more than 21 chemical elements in the infected and healthy medicinal plants A. Dunich paid special attention of the concentrations of the toxicity for people's organism.the infected with TSWV L.anisatus plants could be used as means for cleaning of dirty with heavy metals soils. A.Dunich paid attention of the influence of the viral infection on raw and dry stuffs for phytomedicines.The results from these series of the work(some of them carried out for the first time in Ukraine) have an importance for the development of the fundamental biological sciences, as plant virology and others. The series of the work have and practical mean - it is emphasized the necessity of the production of the healthy from virus pathogens seedlings. My opinion for the series of the work is positive and I think research Fellow A.A.Dunich deserves to get Prize of the president of Ukraine - 2014 for young researches.
The report (opinion) is from Dr.Bistra Dikova, Departament of Phytopathology of the Institute of Soil Science, Agrotechnologies and Plant Protection "Nikola Poushkarov",Sofia,BULGARIA.

Андрущенко Олена Леонідівна

Розвиток вітчизняної сировинної бази лікарських рослин сьогодні є вкрай важливим завданням. Особливе значення має встановлення сучасних вимог, зокрема вірусний контроль, до якості вихідного матеріалу, що висуваються при стандартизації лікарської сировини. Вагомий внесок у розробці цієї проблеми зроблено авторкою циклу праць, представлених на здобуття премії Президента України для молодих учених.
За умов відсутності відомостей про ураженість вірусами та стійкість до захворювань більшості лікарських рослин надзвичайну цінність мають дослідження симптоматики вірусних захворювань, біологічних, фізико-хімічних властивостей інфікованих рослин, а також підбір методик для виділення вірусів.
Слід відмітити вагомий вклад А. А. Дуніч у вирішення ряду фундаментальних питань біологічної науки, таких як встановлення видового складу вірусів, вплив вірусної інфекції на метаболізм рослин та вміст біологічно активних речовин і важких металів. У запропонованому циклі робіт представлено також низку практичних здобутків: розроблено власні діагностикуми до вірусів валеріани та женьшеню; розроблено та запатентовано метод модельованої мікрогравітації для оздоровлення посівного матеріалу.
Вважаю, що запропонований Дуніч А.А. цикл наукових праць "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні" є вкрай актуальним, має велику практичну спрямованість і заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених в галузі хіміко-біологічних і медичних наук.

Старший науковий співробітник відділу нових культур Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України, к.б.н. Андрущенко О. Л.

Щербатенко Іван Степанович

Напрямок наукових досліджень А.А.Дуніч є досить новим (зовсім свіжим) для хіміко-біологічних і медичних наук, зокрема, вірусології, біохімії, фізіології рослин, фармакології та медицини. Отримані результати мають як наукову новизну, так і вагоме практичне значення
Вважаю, що поданий А.А.Дуніч цикл наукових праць "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні" заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених в галузі хіміко-біологічних і медичних наук.
Провідний науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного АН України, д.б.н. І.С.Щербатенко.

Бондаренко-Борисова І.В.

Україна - одна з провідних країн,в яких вирощується й заготовлюється лікарська сировина (ЛС). Вірусні інфекції лікарських рослин насьогодні вивчені недостатньо,однак вони становлять значну проблему при культивуванні ЛС,в умовах інтродукції,в тому числі і в колекціях Донецького ботанічного саду НАН України. Тому актуальність тематики, яку розробляє Дуніч Аліна Анатоліївна, не викликає сумнівів. Автором отримані важливі дані щодо впливу вірусів на основні ланки метаболізму рослин,вміст основних біологічно активних речовин,мінеральний режим, накопичення важких метлів тощо. В працях А.А. Дуніч запропоновані практичні рекомендації стосовно діагностики вірусів, захисту рослин від вірозів та їхньої профілактики.Автор пропонує нетрудомісткий й дієвий заход передпосівної обробки насіння женьшеню методом модельованої мікрогравітації для отримання оздоровленого матеріалу. Автором слушно акцентовано увагу на необхідність перегляду та доповнення сучасної фармакологічної системи оцінювання ЛС з урахуванням негативного впливу вірусів на її якість та безпечність. Вважаю, що запропонований Дуніч А.А. цикл наукових праць "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні" є вкрай актуальним, має велику практичну спрямованість і заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених в галузі хіміко-біологічних і медичних наук.

Науковий співробітник гр.інтегрованого захисту рослин Донецького ботанічного саду НАН України, к.б.н.
Бондаренко-Борисова І.В.

Глущенко Людмила Анатоліївна

Розробка заходів для забезпечення якості і безпечності продуктів харчування і ліків природного походження одна з найважливіших задач сільськогосподарської і біологічної науки. Безумовно представлені роботи є актуальними і своєчасними. Протягом десятиліть основна увага при стандартизації сировини для харчової і фармацевтичної промисловості приділялася забрудненню хімічному - нітрати, залишки агрохімікатів, радіонуктіди, окремо розглядалося лише мікробіологічне забруднення. Автором рядом робіт переконливо доведено небезпечність вірусних інфекцій лікарських рослин як для кількісних, так і для якісних характеристих рослинної сировини. В циклі праць Дуніч Аліни Анатоліївни вирішено ряд наукових проблем і прикладних питань. Зокрема виявлені нові віруси, які уражують рослини різних систематичних груп, прослідковані шляхи поширення їх в агроценозах. Розроблені і практичні рекомендації, які дозволяють виробникам лікарської рослинної сировини уникнути уражень посівів вірусними інфекціями та забезпечити відповідну якість як рослинницької продукції, так і готових фітопрепаратів та харчових продуктів на їх основі. Вважаю, що цикл наукових праць "віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні" Дуніч А.А. заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених в галузі хіміко-біологічних і медичних наук.

Заступник директора з наукової роботи Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН, к.б.н.
Глущенко Л.А.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.