Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Вплив магнітного поля, лазерного та іонного випромінювання на процеси кристалізації і зміну магнітооптичних і геометричних характеристик гетерогенних наноструктур"

м64

Автор: Шарай І.В.

 Представлений Інститутом магнетизму НАН та МОН України

 Досліджено вплив контрольованої попередньої обробки пучком іонів Gd3Ga5O12 підкладок з (111)-орієнтацією на їх магнітооптичні властивості і досліджено морфологію поверхні ультратонких вісмут-заміщених залізо-ітрієвого гранату складу Bi2.8Y0.2Fe5O12. Доведено, що спостережувана зміна знака магнітооптичного ефекту (Фарадея) в цих плівках, нанесених на попередньо оброблену іонним пучком Ar+ (1 кеВ ) підкладку GGG, викликано аморфізацією поверхні підкладки, внаслідок пошкодження іонним бомбардуванням.

Розроблено високошвидкісну системи керування намагніченністю матеріалів у локальній мікрообласті, шляхом обробки поверхні багатошарових магнітних плівок короткими лазерними імпульсами. Лазерне випромінювання дозволяє збуджувати струм вздовж лазерного проміння й отримувати сильне магнітне поле за рахунок оберненого ефекта Фарадея. Показано, що за допомогою ультракоротких лазерних імпульсів можливо змінювати структуру й магнітні характеристики тонких плівок, досліджувати динаміку їх пермагнічування та керувати спіновим струмом у високошвидкісних пристроях спінтроніки.

Для ефективного керування переміщенням магнітних наночастинок та їх локалізацією в заданих областях, необхідно визначити їх характеристики. В данній роботі визначено геометричні, магнітні та магнітооптичні характеристики магнітних наночастнок Fe3O4 і NiFe2O4. Проводились вимірювання величини магнітної сприйнятливості ансамблю наночастинок та її залежністі від магнітного поля, визначено геометричні розміри наночастинок, досліджено явище повороту площини поляризації в магнітному полі, також методом феромагнітного резонансу досліджено параметри спектрів ФМР наночастинок  Fe3O4 і NiFe2O4.

 Кількість публікацій: 7 статей за темою роботи.