Офіційний веб сайт

ДДШ – новий допплерівсько-поляриметричний метод для дистанційного зондування опадів

М51

 

Автор: Глушко Д.М., к.т.н. 

 

Представлена   Національним авіаційним університетом.

 

Представлено  результати допплерівського-поляриметричного моделювання радіолокаційних сигналів і реальної обробки даних, які показують кореляцію між диференціальною допплерівською швидкістю (ДДШ) і параметрами дощу, зокрема мікроструктурою і турбулентністю у дощі.

Перевірено достовірність використання ДДШ як одного з інформативних параметрів в системі розпізнавання на основі нейронної мережі. Виконані розрахунки та експерименти, ефективність використання запропонованого методу підтверджують його високий науково-технічний рівень.

Автором доведено, що параметр ДДШ залежить як від мікроструктури дощу, так і від турбулентності в дощі і, можливо, буде корисний в метеорологічних радіолокаторах нового покоління. Параметр ДДШ розглядається як додаткове джерело інформації для дистанційного зондування атмосфери,  для розробки радіолокаційних алгоритмів для автоматичної класифікації типу гідрометеорів, інтенсивності турбулентності, а також для оцінки розподілу дощових крапель за розмірами. 

 

Кількість публікацій:  7  статей