Офіційний веб сайт

Діагностика силових та електронних систем гібридних автомобілів по електромагнітній обстановці

М46


Автор: Гнатов А.В.


 


Представлена Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом.


 
Диагностика силовых и электронных систем гибридных автомобилей по электромагнитной обстановке


Автор: Гнатов А.В.


 


Diagnostics of the power and electronic systems of the hybrid cars on an electromagnetic situation


Author: Gnatov А.


 


Кількість публікацій: 14 наукових робіт (монографія, 13 статей в т.ч. 7 одноосібних).


 


В роботі розглянуто питання електромагнітного контролю і діагностування силових та  електронних систем сучасних автотранспортних засобів на прикладі гібридного автомобіля.


Запропоновано методику оцінки електромагнітної обстановки автомобіля. З урахуванням реальних геометричних параметрів провідників, їх взаємного розташування, індукованих завад, напруги і струму запропоновано розрахункові співвідношення за визначенням кондуктивних і електромагнітних завад. Сформульовано математичну модель електромагнітної обстановки, визначено показники сумісності електротехнічних систем гібридних автомобілів. Сформульована модель проілюстрована чисельними оцінками для автомобіля Lexus GS450h.


Одержані результати використано в розробках науково-дослідного проектно-конструкторського інституту "Молнія" (НТУ "ХПІ", м. Харків), із забезпечення електромагнітної сумісності на вузлах зв'язку "Запоріжжяобленерго" (м. Запоріжжя), і пониження рівня електромагнітних завад у військовій частині А–4104 (м. Чугуїв), при виконанні робіт з ремонту і налагодженняі високовольтних трансформаторів і підстанцій в акціонерному товаристві "Налагоджувально-монтажне управління ЕПМ" (м. Харків).


Результати роботи використовуються в навчальному процесі Харківського військового університету.