Офіційний веб сайт

Дослідження, проектування та впровадження сталезалізобетонних конструкцій з урахуванням умов їх виготовлення

М44


Автори: Нижник О.В., Гасенко А.В.


 


Представлена Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка.


 
Исследование, проектирование и внедрение сталежелезобетонних конструкций с учетом условий их производства


Авторы: Нижник А.В., Гасенко А.В.


 


Research, planning and introduction of steel-concrete composite structures taking into account the terms of their making


Authors: Nyzhnyk A.V., Gasenko A.V.


 


Кількість публікацій: 44 наукові роботи (3 монографії, 21 стаття, 20 тез доповідей), 20 патентів.


 


Робота авторів спрямована на пошук нових типів сталезалізобетонних конструкцій (конструкцій у незнімній опалубці), зручних з точки зору технології виготовлення з мінімумом енерговитрат.


Вирішено проблеми врахування особливостей виготовлення сталезалізобетонних конструкцій: структурних, часторебристих та безбалочних (в перевернутому стані), мінімізація кількості зварних швів в сталезалізобетонних конструкціях зі швелерів та в безфасонних вузлах сталезалізобетонних конструкцій. Проаналізовано вплив особливостей умов виготовлення елементів на напружено-деформований стан та надійність як нових, так і експлуатованих сталезалізобетонних конструкцій з урахуванням можливих дефектів виготовлення та корозійних експлуатаційних пошкоджень.


Результати досліджень детально висвітлені в публікаціях та підтверджені лабораторними і натурними (в умовах діючого виробництва), експериментами, доповідались на міжнародних конференціях та впроваджені у виробництво.