Офіційний веб сайт

Дослідження станів зі спонтанно порушеними симетріями у квантових рідинах та суперсиметричних релятивістських об’єктах
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М21


Дослідження станів зі спонтанно порушеними симетріями у квантових рідинах та суперсиметричних релятивістських об’єктах


 


Пелетминський О.С., Уваров Д.В.,


Шульга С.М. 


 


Національний науковий центр


"Харківський фізико-технічний інститут"


НАН України


 


17 публікацій


Авторами роботи досліджено ефект часткового спонтанного порушення суперсиметрії в моделях релятивістських частинок, струн та р-бран у розширених суперпросторах та зовнішніх полях; стан надплинної фермі-рідини зі спіральним упорядкуванням та вивчено стан одночасного існування у двокомпонентній фермі-рідині (ядерній матерії) надплинності із синглетною та триплетною симетрією; фазові переходи з нормального стану фермі-рідини до станів із просторово-періодичною структурою та порушеною обертальною симетрією імпульсного простору.