Офіційний веб сайт

Ефективність державного регулювання інноваційної діяльності
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М54


Ефективність державного регулювання інноваційної діяльності


 


Баранов О.Г.


 


Севастопольський національний технічний університет


 


 


Роботу  присвячено дослідженню теоретико-методологічних підходів до пізнання ефективності державного регулювання інноваційної діяльності (ДРІД) і розробці методичної бази для її оцінки.


Обґрунтовано необхідність формування ефективної інноваційної інфраструктури за допомогою ДРІД. Проаналізовано моделі державного регулювання інноваційної діяльності в розвинених країнах, виявлено їх переваги і недоліки, визначено сучасні тенденції в ДРІД. Запропоновано методики для розрахунку рівня інноваційного розвитку, інтегральних показників ефекту й ефективності ДРІД і розкриті особливості застосування цих показників.