Офіційний веб сайт

Екологічно чиста технологія збільшення урожайності соняшника на чорноземах звичайних

М35

 

Автор: Кохан А.В., к.с.г.н.

 

Представлена  Інститутом  зернового господарства.

 

В роботі доведено можливість вирощування соняшника без зниження поживного режиму ґрунту за умов використання в сучасних агротехнологіях вирощування культури, біодобрив нового покоління. 

За результатами досліджень розроблено  і впроваджено у виробництво елементи технології використання біопрепаратів при вирощуванні соняшника, які дозволяють одержувати стабільні врожаї культури без зниження родючості грунту.

Розроблено  регламентні норми їх застосування, що сприяє збільшенню виробництва насіння соняшника, підвищенню конкурентоспроможності продукції.

Економічний ефект від впровадження полягає у збільшенні чистого прибутку порівняно з варіантом без внесення добрив до 42%, отриманні стабільно високихврожаїв культури без зниження поживного режиму грунту (родючості грунту), пригніченні розвитку вовчка в посівах на 25-35% за рахунок використання Байкалу ЕМ-1.

 

Кількість публікацій:  9статей.     

Надіслати коментар

Коментарі

Малюк Т.В., к.с.-г.н.

В роки стрімкої інтенсифікації питання підвищення врожайності сільськогосподарських культур перед виробниками постає на досить високому рівні. При сучасному кризовому стані сільськогосподарського виробництва і переході до ринкової економіки особливо гостро постає питання про раціональне використання органічних та мінеральних добрив. Слід відмітити, що в останні роки фермери не вносять на достатньому рівні мінеральні та органічні добрива при вирощуванні соняшнику, в результаті чого спостерігається стрімке зниження родючості ґрунту. Тому актуальним є вирішення проблеми раціональності використання добрив шляхом більш ефективного використання біологічного потенціалу ґрунту.
У роботі Кохана А.В. досліджено саме застосування біодобрива при вирощуванні соняшнику, що дає змогу підвищити його продуктивність в умовах Сухого Степу України із одночасним збереженням родючості ґрунту.
Позитивним фактором даної роботи є дослідження та доказовість екологічності запропонованої технології вирощування соняшнику. Наслідком використання такої технології є отримання високоякісної екологічно чистої продукції і збереження природного потенціалу ґрунту. Автором наведено теоретичне обґрунтування та практичне підтвердження вирішення вибраної тематики.
Загалом матеріал роботи за змістом та практичною значимістю є актуальним і рекомендується до розгляду можливості отримання Премії Президента України.

Тодорова Л.В.

Применение ЭМ-технологий в сельскохозяйственном производстве современно, актуально и перспективно. Для внедрения инновационных технологий в производство необходимо всестороннее изучение ЭМ-препаратов на агроэкосистемы, чему и посвящена представленная работа. На мой взгляд, эта работа заслуживает внимания и высокой оценки.
К.с.-х.н., преподаватель каф. общего земледелия ТГАТУ Тодорова Л.В.

Гирка А.Д., с.н.с., к.с.-г.н.

Соняшник - в сучасних умовах фінансової і економічної нестабільності є чи не єдиною культурою, яка щорічно забезпечує аграріям стабільний прибуток. Проте, через дороговизну мінеральних добрив, паливно-мастильних матералів і засобів захисту, система догляду за посівами соняшника спрощується, а врожайність і валові збори насіння залишаються нестабільними по роках вирощування. Саме тому автором було поставлене на вивчення питання щодо досягнення ефективності у вирощуванні високих врожаїв насіння соняшника в сьогоднішніх умовах дефіциту ресурсів. Кохан А.В. зауважує, що цього можна досягти за допомогою розроблених і запропонованих ним ефективних агротехнічних прийомів, а саме - застосування біопрепаратів нового покоління, які дозволяють одержувати стабільні врожаї культури без зниження родючості грунту. Судячи зі змісту реферату, робота виконана на високому науково-методичному рівні, має наукову цінність та практичну значимість. Вважаю, що робота „Екологічно чиста технологія збільшення урожайності соняшника на чорноземах звичайних” за актуальністю розроблених в ній питань, науковій новизні є цінною науковою працею, яка розширює теоретичні основи та практичні можливості в технології вирощування соняшника і заслуговує присудження Премії Президента України.

Ясинська Л.І. доцент, к.с.г.н.

Вирощування соняшника в степовій зоні України - один з основних важелів отримання прибутків для товаровиробників. Тому ця культура тут вирощується на значних площах. Але в деяких випадках недотримання технологіі вирощування з-за нестачі коштів призводить до недоотримання запланованих врожаїв. Однією з причин цього є недостатнє внечсення мінеральних і органічних добрив. До того ж все гостріше постає питання вирощування в Україні біологічно чистої продукції, яка повинна займати приорітетне місце при вирощуванні сільськогосподарської продукції без втрати родючості грунту. Надана робота відповідає вимогам сьогодення і пропонує отримання стабільного врожаю соняшника при застосуванні нового біодобрива, яке не тільки підвищує продуктивність культури, а й позитивно впливає на родючість чорнозему південного. Необхідно відзначити, що вперше в умовах південного Степу проведений кропіткий аналіз розвитку мікроорганізмів різних таксономічних одиниць у грунті при внесенні біодобрив і без них, динаміку мінеральних елементів при вирощуванні соняшника, можливість пригнічення одного з шкодочинних оргпнізмів - соняшникового вовчка, що надзвичайно важливо для зони вирощування культури. Робота має наукове і практичне значення і рекомендується до розгляду можливості отримання Премії Президента.

Колесниченко В.И., директор ФХ "Нива" Херсонской обл.

Подсолнух является одной из экономически выгодных культур, потому его выращивают в большом количестве. Так как погодные условия юга Украины наиболее благоприятны для его возделывания, то именно на этой территории наблюдается понижение плодородия почвы из за неправильного ее использования, неправильного подбора технологии возделывания культуры, незнания оптимальных сроков и доз внесения удобрений, пестицидов и т.д. В настоящее время простым фермерам занимающимся производством данной культуры, не смотря на существование различных клубов аграриев, проведения научно-исследовательскими институтами семинаров, все равно не хватает именно научной поддержки, тесть научно обоснованных технологий, но не модернизированных старых технологий, а именно новых, которые соответствуют данному времени. В настоящий момент, для того чтобы хозяйство-производитель той или иной культуры было конкурентоспособным и продукция соответствовала уже международным стандартам, необходимо использование экологически чистых технологий. Ознакомившись с данной работой, где описывается, по моему мнению, новая технология с использованием природных, органических удобрений, она является полезной, и не просто как теоретическая работа, а с практическим применением, то есть ее вполне возможно использовать в том или ином хозяйстве. Многие фермеры привыкшие использовать в производстве только химические удобрения, пестициды, бояться применения новых биоудобрений, но я так думаю что в дальнейшем мы все таки уйдем от этого и применение биоудобрений будет только приветствоваться как со стороны потребителя так и со стороны государства.

Гість

хороша робота