Офіційний веб сайт

Екологічно чиста технологія збільшення урожайності соняшника на чорноземах звичайних

М35

 

Автор: Кохан А.В., к.с.г.н.

 

Представлена  Інститутом  зернового господарства.

 

В роботі доведено можливість вирощування соняшника без зниження поживного режиму ґрунту за умов використання в сучасних агротехнологіях вирощування культури, біодобрив нового покоління. 

За результатами досліджень розроблено  і впроваджено у виробництво елементи технології використання біопрепаратів при вирощуванні соняшника, які дозволяють одержувати стабільні врожаї культури без зниження родючості грунту.

Розроблено  регламентні норми їх застосування, що сприяє збільшенню виробництва насіння соняшника, підвищенню конкурентоспроможності продукції.

Економічний ефект від впровадження полягає у збільшенні чистого прибутку порівняно з варіантом без внесення добрив до 42%, отриманні стабільно високихврожаїв культури без зниження поживного режиму грунту (родючості грунту), пригніченні розвитку вовчка в посівах на 25-35% за рахунок використання Байкалу ЕМ-1.

 

Кількість публікацій:  9статей.