Офіційний веб сайт

Екологічні особливості формування комплексів підстилкових безхребетних лісових біогеоценозів степової зони України
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М52


Екологічні особливості формування комплексів підстилкових безхребетних лісових біогеоценозів степової зони України


 


Бригадиренко В.В.


  


Дніпропетровський  національний університет


 


  


     27 статей, 41 тези конференцій


В роботі досліджено особливості формування комплексів безхребетних тварин підстилкового біогеогоризонту в умовах різних типів природних і штучних лісових біогеоценозів степової зони України, проведено порівняння герпетобію із зональними степовими, навколоводними та урбанізованими екосистемами. Створено моделі трофічних мереж, що складаються з двох і трьох трофічних рівнів. Розроблено алгоритм перенесення трофічного навантаження для поліфагів за умов нестачі кормових ресурсів. Проведено моделювання впливу на трофічний ресурс популяцій сапрофагів і фітофагів із генераціями, що накладаються.


В роботі охарактеризовано основні еколого-економічні проблеми, пов’язані з накопиченням промислових і побутових відходів в регіоні, і визначено шляхи  їх розв’язання. Здійснено оцінку наявності і ефективного використання вторинної сировини, зокрема, аналіз динаміки об’ємів використання твердих промислових і побутових відходів. За наслідками досліджень складено порівняльну характеристику виробництв з використанням вторинних ресурсів в регіоні.


Акцентована увага на дослідженні сучасних механізмів державного регулювання процесами використання вторинних ресурсів