Офіційний веб сайт

Експериментальні дослідження біологічної дії електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону як чинника довкілля

р41

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р41

Експериментальні  дослідження  біологічної  дії електромагнітних  випромінювань радіочастотного діапазону як чинника довкілля

Білокриницький  В. С.      

Державне  підприємство

"Український науково-дослідний інститут медицини транспорту"

 Метою експериментальних досліджень є з’ясування механізмів біологічної дії електромагнітних випромінювань неіонізуючої радіації на нервову систему та організм взагалі, вияснення змін структури, метаболізму і функції окремих клітин мозку кори, підкіркових центрів різних аналізаторів, рефлекторної дужки за участю нейронів спинного мозку, його провідних шляхів, нервових волокон, стовбурної частини нервів, окремих нервових волокон і рецепторного апарату та з’ясування реакції цілісного організму за умов дії електромагнітних випромінювань і стан здоров’я опромінених тварин у динаміці розвитку біологічних процесів.

  З’ясовано, що клітини мозку дуже чутливі до дії електромагнітного поля як чинника довкілля, що наслідком конфлікту між дією подразника та збереженням життя клітини мозку є дефіцит синтезу білкових сполук, пластичних та специфічних білків-ферментів для внутрішньо-клітинної регенерації та дефіцит певної кількості енергії для синтезу білка, реставрації органоїдів та їх функції.

 Доведено, що внутрішньо-клітинні процеси нейронів мозку віддзеркалюються на їх електрофізіологічних властивостях, спектрах біоелектричної активності нейронів і їх популяцій в центрах різних аналізаторів мозку опромінених тварин. Ці зміни більш чітко виражені по кількості імпульсів та розміру їх амплітуди як у центральних ділянках мозку, так і на периферічних ділянках рефлекторної дужки в період виконання твариною рухових актів.

З’ясовано, що надзвичайно високочастотні випромінювання змінюють імунно-захисну спроможність організму, що знижує бар’єр проникнення та активує дію інших патогенних чинників із крові або ззовні, які беруть свій верх в ослабленому організмі.