Офіційний веб сайт

Експериментальні та чисельні методи визначення і оптимізації параметрів осколкового поля вісесиметричних конструкцій, навантажених внутрішнім імпульсним тиском

М8


Автор: Сидоренко Ю.М.


 


Представлена Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут".
Экспериментальные и численные методы определения и оптимизации параметров осколочного поля осесимметричных конструкций, нагруженных внутренним импульсным давлением


Автор: Сидоренко Ю.М.


 


Experimental and numerical methods of determination and optimization fragment field parameters of axisymmetric constructions which are working under initial impulses pressure


Author: Sydorenko Yu.


 


Кількість публікацій: 18 статей, в т.ч. 6 одноосібних.


 


Автором розглянуто питання створення нового чисельного методу визначення параметрів осколкового поля, яке формується в результаті вибухового навантаження вісесиметричних конструкцій, таких як осколково-фугасні снаряди (ОФС), та саморобні вибухові пристрої (СВП).


В роботі розглянуто питання експериментального визначення параметрів осколкового поля вісесиметричних конструкцій, навантажених внутрішнім імпульсним тиском. Описано конструкції спроектованих експериментальних стендів неруйнівного кутового уловлювання осколків, які утворюються після вибуху ручних гранат Ф-1 і РГД-5 та спорядженого зарядом вибухової речовини осколкового макету у формі усіченого конуса зі змінною товщиною стінки ("конічний макет"), який можна розглядати як наближену модель артилерійських ОФС.


В роботі описано напрямки застосування розробленого чисельного методу. Обґрунтовано форми та основні масово-габаритні характеристики осколково-фугасного снаряда зі збільшеним зарядом вибухової речовини до 152 мм штурмової гармати мобільних сил. Розроблено метод пошуку оптимального значення маси снаряда Q за критерієм максимуму величини приведеної площі осколкового ураження (Sпр = max), при умові фіксації зовнішнього контуру снаряду (програма "Ливень-Q"). Підвищено ефективність дії осколкового боєкомплекту 30 мм гранатометів АГС-17 та АГС-30 шляхом покращення параметрів осколкового поля.


Автором досліджено особливості процесу вибухового метання осколкового блоку у вигляді круглої осколкової пластини змінної товщини з торцевої поверхні низького циліндричного заряду вибухової речовини як прототипу нового класу осколкових боєприпасів – осколково-пучкових снарядів.