Офіційний веб сайт

Ендоскопія внутрішніх органів. – К.: Вістка, 2008. – 336 с.

п3

 

Автори:

Ковальчук Л.Я., Євтушенко О.І., Поляченко Ю.В., Максимлюк В.І.

 

Представлений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Загальний тираж підручників складає 500 примірників.

 

Підручник написаний з урахуванням специфіки викладання ендоскопії у вищих  медичних навчальних закладах України  та гострій необхідності клінічної медицини у масовій підготовці фахівців, які володіють ендоскопічними методами дослідження внутрішніх органів.

 У підручнику висвітлено основні і найбільш важливі питання, які є необхідними для оволодіння методиками ендоскопічного дослідження, а також ендоскопічної діагностики захворювань внутрішніх органів, візуальної і клінічної інтерпретації ендоскопічної картини слизової оболонки як в нормі, так і  при різних патологічних станах

За своєю модульною структурою, методичністю та послідовністю викладення матеріалу, підручник докорінно відрізняється від російськомовних та англомовних видань, розширяє можливості підготовки лікарів-ендоскопістів та сприяє опануванню ендоскопічними методами дослідження лікарями різного фаху.

 В основі створення підручника лежить уніфікована програма для циклу спеціалізації з ендоскопії, що забезпечує наступність в отриманні знань у вищих медичних закладах та їх поглиблення у навчальних закладах післядипломної освіти.

Громадське обговорення  підручника відбудеться  в Одеському  національному  медичному університеті. 

Надіслати коментар

Коментарі

Трунова В.Ф.-врач-эндоскопист высшей категории

Единственный украинский учебник "Ендоскопiя внутрiшнiх органiв" группы авторов во главе с профессором О.И.Евтушенко является актуальным,написанный доступным как для стцудентов,так и для врачей различных специальностей языком.Особую значимость приобрёл в момент становления семейной медицины в Украине.Советую всем иметь в своей библиотеке.Учебник заслуживает самой высокой оценки,а труд коллектива авторов присвоения Государственной премии Украины

Солонар О.Г.

Підручник "Ендоскопія внутрішніх органів" сприяє оволодінню знаннями в області ендоскопії.Матеріал викладений чітко,послідовно,добре ілюстрований.Книга є надійним помічником при підготовці майбутніх лікарів-ендоскопістів.

Олег Миколайович

Книжка дійсно сильна. Варта мати на озброєнні всім студентам, інтернам, лікарям та цікавим людям.Вітаю еволюцію української наукової книги.Нарешті ми почали випускати у світ великі творіння, що без сумніву увійдуть у спадок майбутньому поколінню.Тираж без сумніву потрібно збільшити.

Семенов О.В.

Підручник “Ендоскопія внутрішніх органів” під редакцією проф. О.І.Євтушенка є чудовим прикладом гарної навчальної літератури. Ознайомившись з даною книгою, я був приємно вражений. Серед різноманіття медичної літератури вперше з’явилась унікальна книга по ендоскопії, так як містить в собі всю вичерпну інформацію з даної дисципліни. Аналогів їй немає. До цього часу не було книг по ендоскопії, які б охоплювали весь необхідний матеріал в повній мірі та на сучасному рівні. Матеріал викладено змістовно, в доступній формі,послідовно, лаконічно та вдало поєднано численними ілюстраціями. Дякую колективу авторів за їхню клопітку працю і вважаю дану книгу вартою Державної премії.
Лікар-ендоскопіст, гастроентеролог вищої категорії КМКЛ №9 Семенов Олександр Володимирович

Кі рсенко О. В.

Дивовижний підручник, створений колективом відомих вчених, педагогів, лікарів - практиків.
Фахівці, яки стоять біля витоків вітчизняної практичної і теоретичної ендоскопії, створили цікавий, енциклопедичний підручник, який так само є відмінним практичним керівництвом, як для початківця, так і досвідченого лікаря.
Вдала структурна будова, гарні ілюстрації, певна простота подачі інформації роблять підручник цікавим та зрозумілим для вивчення та засвоєння матеріалу.
Підручник корисний не тільки для лікаря-ендоскопіста, та й лікарів інших, суміжних спеціальностей.

Хірург-онколог вищої категорії з 20-річним стажем, студент-ендоскопіст - Кірсенко Олег Володимирович. Київський обласний онкологічний диспансер.

Олексієнко Олег Петрович.

На циклі спеціалізації з енлоскопії користувався підручником "Ендоскопія внутрішніх органів". У підручнику цілком і повністю відображені питання , що стосуються усіх ендоскопічних методів, якими повинен володіти не тільки лікар-ендоскопіст, а й лікар будь якої клінічної спеціальності. При підготовці до практичних занять, семінарів, усного та комп'ютерного екзамену його було достатньо. Більшість лікарів-курсантів на нашомі циклі були хірурги та терапевти.Наша повсякденна робота підвела нас до тумки про те, що володіння ендоскопічними методами вкрай необхідно для успішної повсякденної роботи у поліклініці чи стаціонарі.
Спасибі авторам за прекрасний підручник.

Олексяк Л.В.

Підручник "Ендоскопія внутрішніх хвороб" мені дуже сподобався. Найбільше мені сподобалось те, як у підручнику висвітлено основні і найбільш важливі питання, які є необхідними для оволодіння методиками ендоскопічного дослідження та ендоскопічної діагностики захворювань внутрішніх органів. Не можу не відмітити той факт, що текст у підручнику легко сприймається. Поданий матеріал підручника вдало поєднує описову частину з ілюстраційним кольоровим відображенням перебігу патологічних процесів у різних органах.

Ергешова Юліана, студентка

Як на мене підручник є базисним з вивчення ендоскопії. Схеми допомагають краще запам"ятати,а чіткі і гарні ілюстрації допомагають краще уявити структуру морфологічних змін. Особливо сподобалось порівняння норми і патології, що дозволяє чітко ідентифікувати зміни, що виникли.
Раджу всім прочитати.

Глущенко Николай.

Учебник написан хорошим, легко читающимся украинским литературным языком и прекрасно оформлен.
Считаю, что учебник «Эндоскопия внутренних органов» является фундаментальным учебным пособием, расчитаным на широкий круг не только студентов, но и врачей клинических специальностей, желающих освоить диагнростическую и лечебную эндоскопию. Уважаемые авторы, несмотря на то, что я родился в Украине и украинский язык для меня родной, русская версия будет принята на ура.

Кондратюк Владимир.

Представленный учебник «Эндоскопия внутренних органов» являет собой обобщение громадного клинического опыта, а также более чем тридцатилетнего опыта преподавания эндоскопии в Украине(фотодокументы свидетельствуют об этом). Авторы молодцы, что не забыли упомянуть имена профессора Дедкова И.П. и других, на кафедре которого впервые в Украине были проведены учебные циклы для эндоскопии. Считаю, что профессиональный и кропотливый труд авторского коллектива будет оценен обществом в виде присвоения Государственной премии Украины. Солидарен с теми, кто предлагает перевести книгу на русский язык, хотя украинским владею свободо.

Гість

Прохоренко К.С.
Підтримую висунення підручника «Ендоскопія внутрішніх органів» на Державну премію України. Вважаю, що він є давно очікуваним і вкрай необхідним для масового оволодіння лікарями ендоскопічними методами, починаючи з студентської лави . Натепер від є першим і єдиним в Україні та добре відомим серед колег за кордоном. Їх висока оцінка співпадає з моєю. Щиро вважаю, що автори молодці. Спасибі їм. Не бачу іншого вартого високої нагороди підручника, окрім «Ендоскопія внутрішніх органів» та авторів , що його написали.

проф. Ярема Иван Васильевич. Россия.

Учебник «Эндоскопия внутренних органов», охватывает полный курс необходимый для освоения методики проведения эндоскопических манипуляций и операций. Учебник рассчитан на непрерывное обучение студентов, врачей – интернов, семейных врачей. Учебник составлен таким образом, что информация в нем неновящиво переходит от исторических аспектов к практическому проведению эндоскопических исследований и манипуляций . В совокупи с иллюстрационным материалом это наиболее прогрессивное издание за последние годы не только в Украине, но и у нас в России. Учебник прекрасно иллюстрирован цветными рисунками, таблицами и достоин самой высокой оценки. Авторский коллектив учебника несомненно заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Член-корр. РАМН, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой госпитальной хирургии л/ф МГМСУ д-р. мед. наук, проф. Ярема Иван Васильевич

г. Москва, проф. А.М. Шулутко.

Учебник «Эндоскопия внутренних органов», разработанный коллективом авторов является современным пособием для подготовки студентов медицинских ВУЗов, интернов та врачей, выгодно отличающимся от издававшихся ранее аналогов. Главной отличительной чертой нового учебника является сама методика изложения материала. Во-первых: теоретические сведения о различных заболеваниях подреплены фотоизображениями и компютерными трехмерными изображениями, что в свою очередь повышает эффективность усвоения материала. Во-вторых: благодаря преемственности изложения материала во всех разделах учебника обеспечивается изучение эндоскопии как непрерывного и целостного процесса.
Эти и многие другие достоинства учебника позволяют рекомендовать его авторский коллектив к присуждению государственной премии Украины по науке и технике.

Заведующий кафедрой факультетской хирургии №2 Московской медицинской академии имени И.М.Сеченова, доктор медицинских наук, проф. А.М. Шулутко;

Бондаренко Владимир

Существенной ценностью учебника «Эндоскопия внутренних органов», является наличие богатейшего иллюстративного материала. Схемы помогают понять суть и последовательность фиброгастроскопии, с их помощью становятся понятными действие при преодолении трудностей, которые возникают во время выполнения фиброколаноскопии. Пожелание авторам – не тяните с переводом на русский , да и на английский тоже. Уверен, в Европе этот ученик будет в числе лучших. Авторы достойны высокой украинской награды.

Бондаренко Владимир. Дания

Ломакин Сергей. Норвегия

Содержание учебника по эндоскопии, по моему мнению, соответствует требованиям принятым в Европе. Книга отличная, написана толково, читается легко. Когда я учился в Национальном медицинском университете им. А.А.Богомольца (так он сейчас называется) , подобного рода учебников по эндоскопии не было. Авторы молодцы.

Gjennomstekt!

ГістьТуронок С.В. Минск. Беларусь.

Туронок С.В. Минск. Беларусь.
Солидарен с коллегами в высокой оценке ученика «Эндоскопия внутренних органов», созданного украинскими авторами. Такую книгу не стыдно показать шведам, немцам, американца, да кому угодно. Написана толково, с глубоким пониманием сути специальности. Материал изложен доходчиво и просто. Чувствуется огромный опыт авторов, как преподавателей, так и клиницистов, ученых. Коллеги также просят почитать. Те, кто слабо владеют украинским бухтят, но читают. Не я один считаю, необходимо издание на русском. Авторы молодцы. Искренне их поздравляю с замечательной книгой. Желаю дальнейших творческих успехов и высокой награды. Потенциал у вас огромный и мощный. С уважением.

Ломакін А.Ю студент

Підручник «Ендоскопія внутрішніх органів» на досить ґрунтовному , водночас і доступному рівні висвітлює основні питання в галузі ендоскопії.
Комплексна робота над змістом , схемами ,таблицями та малюнками допоможе кожному в навчанні та подальшій роботі.

Студент 6 курсу

Ознайомившись з підручником «Ендоскопія внутрішніх органів» за редакцією Євтушенка О.І., зауважив, що викладений в ньому матеріал відрізняється простою та зрозумілою манерою написання. Наявність великої кількості ілюстрацій значно збільшує інформативність тексту. З цієї книги я почерпнув для себе багато нових та корисних даних, які, безперечно, є актуальними в сечасній медичній практиці. На мою думку підручник заслуговує найвищої оцінки.

Грицик О.О., 6 курс

Завдяки підручнику "Ендоскопія внутрішніх органів" я неодноразово готувався до пар, а пізніше і до екзамену.Тішить те, що матеріал, який поданий у цій книзі, є доступно написаний, що для студента є вкрай важливим.Маю надію, що цей підручник у майбутньому стане основою для вивчення ендоскопії, враховуючи те, що написаний державною мовою, доступно і містить максимально зібраний матеріал найновітніших методів.
Підтримую своїх колег, щодо думки, аби ця настільна книга для нас, отримала державну премію України.

студентка 13 групи

даний підручник є незамінною для вивчення ендоскопії
Книга розкриває матеріал в повному обсязі і водночас легко засвоюється. Ця книга є хорошим посібником для студентів ..велике спасибі авторам за цінну інформацію

Студентка 6 курсу

Підручник просто супер.Матеріал викладений зрозуміло, лаконічно, в той же час дуже змістовно. Безперечно він є знахідкою для кожного, хто готується до практичних занять, семінарів, заліків та екзаменів. Підручник виявився незамінним медуніверситеті. Нам пощастило, що він у нас є. Таке враження, що автори наперед знали про те, що нам потрібно крок за кроком у майбутньому. Приєднуюсь до тих, хто підтримує висунення підручника на державну премію України.

Студентка 13групи 6 курсу

Перевагою підручника “Ендоскопія внутрішніх органів” є те, що він розрахований не тільки на викладачів , а й на студентів , які вивчають цю важливу клінічну дисципліну. Підручник прекрасно ілюстрований , матеріал викладений послідовно з відображенням усіх захворювань органів шлунково-кишкового тракту та легенів, що дає можливість готуватися до здачі комп’ютерних тестів з хірургії та інших предметів.
Автори підручника заслуговують Державну Премію України.

Грилюк Л.А.

Підручник «Ендоскопія внутрішніх органів» найкращий в своїй галузі. Можна відмітити його високу науковість доступність для студентів та високу необхідність для лікарів ендоскопістів.

студентка 13 групи, 6 курсу

Підручник «Ендоскопія внутрішніх органів» за редакцією Євтушенка О.І. , на мою думку , слід вважати однією із настільних книг у повсякденній праці не лише хірургів, сімейних лікарів, але і студентів . У ній відображенно фіброендоскопічні методи обстеження, що дають можливість правильно і своєчасно діагностувати патологію , вибрати метод лікування. Підручник містить доступне викладення матеріалу, що полегшує його засвоєння молодими спеціалістами.

Носко Д.В

У підручнику "Ендоскопія внутрішніх органів" весь матеріал викладений дуже зрозуміло,що для мене,як для студентки,є дуже важливо.В ньому викладені сучасні методи ендоскопічних досліджень захворювань внутрішніх органів. Подані у цьому підручнику ендоскопічні картини сприяють кращому сприйняттю матеріалу.Я задоволена,що мала можливість прочитати цю книжку, оскільки отримані знання дуже помагають мені у навчанні на всіх клінічних кафедрах.

Мірчук В. Лікар-інтерн.

В край корисний підручник. Матеріал викладений зрозуміло, лаконічно, в той же час дуже змістовно. Безперечно він є знахідкою для кожного, хто готується до практичних занять, семінарів, заліків та екзаменів. Підручник виявився незамінним не тільки в медуніверситеті, а й в інтернатурі. Нам пощастило, що він у нас є. Таке враження, що автори наперед знали про те, що нам потрібно крок за кроком у майбутньому. Приєднуюсь до тих, хто підтримує висунення підручника на державну премію України.

Грачева В.

Без учебника «Ендоскопія внутрішніх органів» невозможно научиться эндоскопическим методам исследования. Владение техникой выполнения фиброгастроскопии и колоноскопии для современного врача обязательно! Не верьте тем, кто утверждает обратное. Без них врач не может в будущем полноценно работать в клинике. Учебник классный. Спасибо авторам.

Гринчук С. 6 курс.

Підтримую всіх хто каже, що підручник «Ендоскопія внутрішніх органів» є надзвичайним. Матеріал викладено просто та цікаво. Ілюстрації супер. Завдяки їм матеріал сприймається легко без напруги. Читаючи його, на сон не тягне. Велике спасибі авторам. Вони по справжньому заслуговують самої високої нагороди.

Коломієць Сергій. 6 курс.

Вважаю, що підручник «Ендоскопія внутрішніх органів» є дуже цінний і корисний при підготовці до практичних занять та заліку. Інформація викладена доступно і зрозуміло. Він є корисним для студентів, викладачів та лікарів.

Галаєнко В.П.

Підручник є незамінним для вивчення ендоскопії. У ньому є все необхідне для підготовки до практичних занять. Матеріал викладений доступною мовою, добре ілюстрований. Усі викладені знання зрозумілі та легко застосовуються на практиці. Високої думки про підручник не тільки лікарі курсанти, які вивчають ендоскопію, а й викладачі.