Офіційний веб сайт

Енергозберігаючі системи та технології керування насосними агрегатами та комплексами
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М53


Енергозберігаючі системи та технології керування насосними агрегатами та комплексами


 


Коренькова Т.В.


 


Кременчуцький  державний     політехнічний  університет        імені       Михайла Остроградського


  


3 навчальні посібника, 4 патенти,40 публікацій


Роботу  присвячено питанням підвищення ефективності та надійності функціонування насосних агрегатів та їх комплексів. Результатом роботи є виготовлення  комп’ютеризованого лабораторного комплексу гідротранспортної установки. Проведено експериментальні дослідження, розроблено рекомендації щодо використання раціональних систем електроприводу в групових насосних установках.


Результати роботи використано в проектах систем регульованого електроприводу акціонерного товариства "Атом" та  в навчальному процесі Кременчуцького  державного  політехнічного університету імені Михайла Остроградського. При використанні систем регульованого електроприводу насосів та гідродинамічного захисту економія електроенергії – до 30-40%, води – до 20%, зниження аварійності у гідротранспортній системі – у 3,5 рази.