Офіційний веб сайт

Еволюція структури у відкритих нанорозмірних системах
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М50


Еволюція структури у відкритих нанорозмірних системах


 


Запорожець Т.В., Пасічний М.О.,


Собченко І.В.


 


Черкаський національний університет  імені Богдана Хмельницького


 


  


Робота відноситься до напряму "прикладного теоретичного матеріалознавства" дослідження утворення і стійкості пустотілих наночастинок; дослідження причин відмов інтегральних мікросхем; визначення порядку формування фаз при твердофазних реакціях у тонкоплівкових системах; дослідження впливу умов напилювання на зернисту структуру наноплівок.


В роботі запропоновано нові способи опису структурних змін нанооб’єктів в умовах значних градієнтів зовнішніх полів і потоків.