Офіційний веб сайт

Фізіолого-біохімічна оцінка впливу важких металів на організм в системі рослина-тварина-продукція харчування

М4

 

Автор: Ковальчук І.І.,  к.в.н.                                                                                                                                            

 

Представлений Інститутом біології тварин НААНУ

 

Отримано низку результатів щодо механізмів впливу різного рівня важких металів крові на інтенсивність сорбції їх молочною залозою корів, вміст їх у молоці та тканинах органів за умов підвищеного вмісту сульфату цинку і  кадмію в раціоні.

Науково обґрунтовано гіпотезу щодо визначального впливу умов живлення медоносних бджіл на кумуляцію шкідливих і токсичних елементів у тканинах організму та їх продукцію, встановлено фізіолого-біохімічні особливості трансформації цих речовин у системі рослина-бджола-продукція.

Робота містить пріоритетні результати про механізм дії кадмію і цинку на організм продуктивних тварин у різні періоди росту і розвитку, залежно від фізіологічного стану і рівня живлення, вплив цих елементів  на вміст інших важких металів у молоці, мۥязах та окремих органах. Досліджено механізми впливу агроекологічних, сезонних і техногенних факторів на біологічну цінність корму і продукції скотарства та бджільництва, способи і методи зниження негативного впливу важких металів на організм тварин і якість їх продукції.

Запропоновано нові підходи до утримання тварин і виробництва продукції скотарства і бджільництва за аліментарних чинників і умов навколишнього середовища, а також практичного застосування методології дослідження механізмів впливу важких металів в системі рослина-тварина-продукція для удосконалення технологічних елементів годівлі худоби та бджіл в умовах інтенсивного техногенного навантаження.

Вивчено динаміку вмісту в артеріальній і венозній крові та інтенсивність сорбції та реабсорбції окремих метаболітів і важких металів молочною залозою корів, вміст їх у тканинах окремих органів корів за умов різного рівня надходження в організм важких металів, вплив агроекологічних чинників на організм бджіл і біологічну цінність їх продукції.

Результати циклу мають значення для удосконалення технології годівлі худоби та медоносних бджіл  в умовах інтенсивного техногенного навантаження.

Кількість публікацій:  98, в т.ч. за темою роботи - 53 (42 сатті, 8 тез доповідей,  методичні рекомендації,  патент).