Офіційний веб сайт

Факторинг як інструмент підвищення ефективності господарювання: економіко-правовий аспект

м14

Представлено Інститутом економіко-правових досліджень НАН України.

Автор: Токунова А.В., к.ю.н.

Автором розроблено низку теоретичних положень щодо економіко-правових аспектів факторингу як інструменту підвищення ефективності господарювання, які характеризуються науковою новизною різних рівнів.

Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства в цій сфері, запропоновано концепції та конкретні варіанти внесення змін і доповнень до законодавства України, зокрема, Господарського та Цивільного кодексів України, законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності").

Сформульовано нові підходи до шляхів гармонізації внутрішнього законодавства з Конвенцією УНІДРУА про міжнародний факторинг тощо. Запропоновано нові ідеї щодо вдосконалення практики здійснення факторингових операцій. Результати мають значення для науково-дослідної роботи, практичної діяльності на ринку факторингових послуг, законотворчості, навчального процесу.

 

Кількість публікацій: 50, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 19 статей, 30 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 18 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 1.

Надіслати коментар

Коментарі

Аліна Гусь

Представлений на Премію Президента України цикл праць на тему "Факторинг як інструмент підвищення ефективності господарювання: економіко-правовий аспект" А.В.Токунової становить високу наукову та практичну цінність.
На сьогодні факторинг є перспективною послугою, що розвивається в Україні, а особливо активно - у зарубіжних країнах. Однак, як практика, так і створення ефективної системи правового регулювання факторингових відносин, знаходяться на початковому етапі формування, що породжує відповідні проблеми. Це не дає вітчизняним підприємствам використовувати факторинг як одну з найбільш ефективних форм рефінансування в управлінні дебіторської заборгованістю підприємств. Українські підприємства мало використовують загальноприйняті у світовій практиці методи управління дебіторською заборгованістю, усе зводиться лише до її обліку, що призводить до втрати фінансових ресурсів підприємства. Саме автором циклу робіт, який представлений на Премію Президента Україна, розроблено пропозиції, які спрямовані на створення умов для використання повного обсягу можливостей, які надає факторинг. Слід відмітити той факт, що один з напрямів дослідження було присвячено особливостям, які притаманні міжнародному факторингу.
Хотілося б відзначити Анастасію Володимирівну Токунову як успішного молодого науковця. Вона є переможцем значної кількості конкурсів наукових праць, які присвячені факторингу. Тому вважаю за доцільне підтримати кандидатуру к.ю.н. Анастасію Володимирівну Токунову в отриманні Премії Президента України для молодих вчених.

Доцент кафедри господарського права ДВНЗ "Ужгородський національний університет",
кандидат юридичних наук
А.В. Гусь

Руслан Джабраілов

Активний розвиток господарських відносин зумовлює потребу у значних інвестиційних коштах, які оперативно залучити не завжди вдається. У переважній більшості випадків суб'єкти господарювання вимушені очікувати майбутніх фінансових надходжень за підсумками виконання стороною своїх зобов'язань. І саме правовий інститут факторингу покликаний скоротити період очікування грошових коштів, надаючи суб'єкту господарювання можливість отримати кошти у потрібний час. На даний час факторинговими операціями переважно займаються банківські установи. В той же час за законодавством України брати участь у факторингових операціях можуть і інші фінансові установи.
Беручи до уваги складний характер відносин факторингу та окремі недоліки у правовому регулюванні надання послуг з факторингу, Анастасією Володимирівною здійснено вельми ґрунтовне дослідження, за результатами якого підготовлено низку обґрунтованих пропозицій та рекомендацій.
Оцінюючи наукові здобутки Анастасії Володимирівни та визнаючи науково-практичну значущість її пропозицій, вважаю, що авторка заслуговує на присудження Премії Президента України у 2017 році.

Провідний науковий співробітник
Інституту економіко-правових досліджень НАН України
доктор юридичних наук, доцент
Р.А. Джабраілов

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.