Офіційний веб сайт

Формування логістичної стратегії авіакомпанії в умовах глобалізації

М57

 

Автор: Гуріна Г.С., к.е.н.

 

Представлена   Національним авіаційним  університетом

 

Автором дано визначення та запропоновано класифікацію логістичних ризиків авіакомпанії, які впливають на вибір і формування логістичної стратегії авіакомпанії, що дало можливість  застосовувати системний підхід до оцінки безпеки логістичних процесів авіакомпанії  і зумовило необхідність переходу від функціонально-орієнтованого до процесно-орієнтованого стратегічного управління авіакомпанією.  

Розроблено конфігурацію внутрішніх та зовнішніх логістичних ланцюгів авіакомпанії, що забезпечують можливість досягнення системного потокового ефекту. Варіативність форм логістичних ланцюгів та механізмів їх створення дозволяє генерувати альтернати логістичних стратегій і вибирати оптимальні з точки зору мінімізації сумарних потокових витрат або максимізації сумарної потокової вигоди при заданому  рівні прийнятного логістичного ризику.

Удосконалено організаційно-економічний механізм взаємодії матеріальних, інформаційних, фінансових і сервісних потоків при здійснені авіатранспортної діяльності та  структуру цілей та критеріїв  розвитку логістичної системи авіакомпанії, форми і методи логістичної взаємодії авіакомпанії з суб’єктами ринку авіатранспортних послуг з використанням інструментів диверсифікації, інтеграції,  аутсорсингу та франчайзингу.  

 

Кількість публікацій:    22 статті. 

Надіслати коментар

Коментарі

Юлія

На мій погляд, автор у повному обсязі висвітлив сутність логістичної стратегії авіакомпанії, були наведені дані з достовірних джерел.Оформлення не суттєво впливає на ідею реферату. У даному випадку більш важливий саме результат дослідження, який обґрунтований і цілком доведений, а незначні помилки не впливають на загальну цінність роботи.

Пінчук Олександр

У рефераті багато синтаксичних та пунктуаційних помилок. Оформлений неналежним чином. Не зрозуміло, як взагалі вона пойшла відбір - особливо зважаючи на кількість подібних праць.