Офіційний веб сайт

Формування логістичної стратегії авіакомпанії в умовах глобалізації

М42

 

Автор: Гуріна Г.С., к.е.н.

 

Представлена   Національним авіаційним  університетом

 

Метою дослідження є розроблення науково-методичних засад формування логістичної стратегії авіакомпанії та механізму її реалізації на основі системного аналізу логістичних бізнес-процесів авіакомпанії та їх інтеграції з  бізнес-процесами інших суб'єктів ринку авіаційних перевезень - учасниками логістичних ланцюгів авіаперевезень.

 Автором запропоновано класифікацію логістичних ризиків авіакомпанії, які впливають на вибір і формування логістичної стратегії авіакомпанії, що дало можливість  застосовувати системний підхід до оцінки безпеки логістичних процесів авіакомпанії  і зумовило необхідність переходу від функціонально-орієнтованого до процесно-орієнтованого стратегічного управління авіакомпанією.

Отримані результаті досліджень можуть бути використані керівниками і фахівцями підприємств різних видів транспорту при розробленні логістичної стратегії розвитку, а також викладачами, аспіратами і студентами вищих навчальних закладів.

 

Кількість публікацій: 48, в т.ч. 3 підручники, 5 методичних рекомендацій, навчальний посібник, 25 статей, 14 тез доповідей.