Офіційний веб сайт

Формування мотиваційно-вольової готовності шестирічних дітей із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М86


Формування мотиваційно-вольової готовності шестирічних дітей із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання


 


Мартиненко І.В.


 


Національний  педагогічний    університет імені М.П.Драгоманова


 


 


  


Робота присвячена дослідженню проблеми мотиваційно-вольової готовності шестирічних дітей із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання, особливостям її сформованості, визначенню умов та методики її спеціального формування.


У роботі описано психологічний зміст мотиваційного та вольового компонентів особистості, мотиваційно-вольової готовності до шкільного навчання, етапи розвитку цих якостей в онтогенезі. Автором роботи представлено авторську методику розвитку особистісних компонентів у дітей  із загальним недорозвиненням мовлення шестирічного віку. У ході дослідження виявлено та експериментально доведено ефективність спеціальної методики поетапного формування учбової мотивації та саморегуляції дітей із загальним недорозвиненням мовлення.