Офіційний веб сайт

"Функціональні гібридні органо-неорганічні наносистеми на основі уретанових олігомерів та металсилікатів для smart наноматеріалів"

М9

 

Автор:Юрженко М.В.,к.ф.-м.н.

 

Представлена  Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України

 

Автором проведено комплексне дослідження нових функціональних матеріалів – SMART наноматеріалів з широким спектром регульованих фізико-хімічних характеристик. Синтезовані наносистеми показали високі фізико-механічні та фізико-хімічні показники і можуть бути використанні в якості захисних покриттів. У розроблених систем виявлено надзвичайно високу сенсорну активність та селективність до парів різних класів розчинників у порівнянні з відомими вітчизняними та зарубіжними сенсорними матеріалами. Виявлено високі значення іонної/протонної провідності у насичених парах етанолу для альтернативних екологічно безпечних джерел енергії.

Розроблено і впроваджено захисні покриття на основі розроблених наноматеріалів, випробовування експериментальних зразків проводились на МП «МЕТАЛОКЕРАМІКА». 

 

Кількість публікацій:    41 наукова публікація,  в т.ч.   8 статей,   32 тези доповідей, 1 патент. Загальний індекс цитування робіт (згідно баз даних Scopus) складає  1 .