Офіційний веб сайт

Функціонування системи ЄС у світовому господарстві (суспільно-географічний аналіз)

М42


Автор: Брайчевський Ю.С.


 


Представлена Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.
Функционирование системы ЕС в мировом хозяйстве (общественно-географический анализ)


Автор: Брайчевский Ю.С.


 


The EU system functioning in the world economy (human-geographic analysis)


Author: Braychevskyy Y.


 


Кількість публікацій: 15 наукових робіт (6 монографій, навчальний посібник, 8 статей ).


 


У дослідженні обґрунтовано існування інтеграційної господарської системи в межах ЄС, запропоновано методику суспільно-географічного вивчення зовнішньоекономічних зв’язків об’єднання, удосконалено інструментальний апарат вивчення потокових явищ (потоків товарів, послуг і капіталу).


За результатами досліджень розроблено методику дослідження функціональної структури участі інтеграційної господарської системи у середовищі світового господарства, що базується на поєднанні аналізу компонентного, просторового та організаційно-управлінського вимірів протікання основних форм економічного обміну - торгівлі товарами, послугами та прямих іноземних інвестицій.


Проаналізовано систему чинників формування просторово-компонентної структури зовнішніх господарських зв'язків ЄС, що включають внутрішні та зовнішні чинники і можуть бути враховані при формуванні стратегії розвитку зовнішньоекономічного комплексу Украї­ни, зокрема у сфері економічної інтеграції з ЄС. Проаналізовано експортну спеціалізацію та імпортну залежність країн-членів ЄС, а також їх просторову організацію.


Проведено оцінку сучасного стану економічного співробітництва між Україною та ЄС, зокрема у сфері торгівлі товарами і послугами та прямих інвестицій.


 Автором розроблено рекомендації щодо шляхів вдосконалення співпраці між Україною та інтеграційною системою ЄС на основі гармонізації зовнішньоекономічного потенціалу України та об'єктивних тенденцій формування просторово-компонентної структури зовнішньоекономічних зв'язків ЄС.