Офіційний веб сайт

Генетичні та селекційні критерії ефективності трансформації крохмалю в біоетанол у сортів та гібридів зернових культур

М72

Автори: Червоніс М.В., Сурженко І.О.

Представлена Селекційно-генетичним інститутом – Національним центром насіннєзнавства та

сортовивчення (НААН України).

Кількість публікацій: 37 наукових статей.

Сучасний світовий ринок енергоресурсів вимагає поруч з традиційними видами енергії використання нових біологічних видів палива. Використання біоетанолу в Україні дасть можливість суттєво скоротити імпорт нафтопродуктів, підвищити енергетичну незалежність країни, підвищити екологічну безпеку навколишнього середовища. Широке використання біологічних видів палива в Україні у відповідності з принципами екологічно раціонального ведення сільського господарства, що становить основу загальноєвропейської аграрної політики, відкриває нові можливості для стійкого розвитку сільських районів в межах ринково орієнтованої аграрної політики.

Робота спрямована на розробку нового напрямку селекції на створення сортів зернових культур технічного використання для виробництва біоетанолу, визначення критеріїв оцінки та добору селекційного та генетичного матеріалу зернових культур при створенні сортів з ефективною трансформацією крохмалю в біоетанол, створення системи методів оцінки вихідного матеріалу на різних етапах селекційного процесу та виділення і рекомендації для впровадження у виробництво перспективних ліній селекційного матеріалу зернових культур з максимальною ефективністю трансформації крохмалю в спирт.

Виділені найкращі лінії пшениці за розробленими критеріями оцінки, та проводяться їх конкурсні та контрольні випробування для передачі сорту спирто-дистилятного напрямку в систему Державного сортовипробування.

Надіслати коментар

Коментарі

Топораш І.Г.

Актуальність роботи не викликає сумнівів.
Питання розвитку альтернативних джерел енергії дуже популярне в розвинених країнах світу, проводяться багаточисленні семінари та конференції з цього питання. Так до кінця 2010 заплановно близько 16 таких подій. На жаль, в Україні масштабних наукових досліджень в цій галузі небагато, саме тому вважаю представлену роботи цінною і своєчасною. Особливим досягненням роботи вважаю розробку системи оцінки зернових культур спирто-дистілятного напряму. Дотепер в Україні існувала лише система оцінки якості зернових хлібопекарського напряму. Як країна з потужним зерновиробництвом Україна має широкі перспективи по впровадженню результатів представленої роботи.
Вважаю колектив авторів достойними отримання Премії Президента України для молодих вчених (директор ДП "Агмінтест" Топораш І.Г., agmintest@te.net.ua)

Доменюк Валерій

Енергетична незалежність країни має бути пріоритетом діяльності влади.
Доцільність запропонованої роботи не викликає сумнівів з огляду на світовий досвід, а своєчасність створення власної вихідної сировини підтверджується сучасними тенденціями розвитку економіки розвинутих країн. Факти говорять за себе. Найбільші споживачі біоетанолу – США, Бразілія, Канада та Европейські країни збільшили обсяги продукції з 17 до 52 білліонів літрів з 2000 по 2007 рік, тоді як минулого року цей показник сягнув 73,9 білліонів літрів. І не дивно, адже переваги біоетанолу не лище в тому, що він походить з відновлювальної сировини, він, використовуваний лише у якості домішку до палива, допомагає зменшити залежність від нафтопостачальних країн. Але ж користь для енергетики – це лише найбільш наочний приклад, з іншого боку, зростання попиту на біоетанол активізує аграрну економіку. Неабиякє значення мають і його якості як значно екологічнішого типу палива: зменшення вихлопу монооксиду вуглецю, здатність до біодеградації і менша токсичність за викопні сировини.
У світових лідерів з виробництва паливного етанолу існують державні програми виробництва біоетанолу. Які результати? У 1999 році, наприклад, Бразилія виробила 6,5 млрд. літрів паливного етанолу, що забезпечило 13% її загальних потреб в енергоресурсах та 19% потреб у рідкому паливі, як результат – заощаджено 35,6 млрд. доларів на купівлі нафтопродуктів. Для США така економія щорічно складає до 2 млрд. доларів. Процес лише набирає оберти, так з 2010 року Европейське співтовариство узаконило використання 5% суміші біоетанолу з усіма видами бензину.
Для України цей напрямок новий, і тим більш важливим видається запропонований у проекті варіант використання у якості сировини саме пшениці. Світовий ринок паливного етанолу грунтується на біотехнологічній переробці цукрів (цукрова тростина) або крохмальвмістної сировини (кукурудза). За умови успішного втілення, запропонований проект забезпечить Україну власною сировиною, а враховуючі унікальні агрокліматичні умови, її буде достатньо як для внутрішнього використання, так і для експортування. Селекція власних сортів дозволить бути незалежними від насіннєвого матеріалу світових лідерів, і бути також експортером високотехнологічних сортів.
Ще 2001 року Андрій Сибірний, директор Інституту біології клітини НАН України, порушував питання необхідності створення державної науково-технічної програми «Біопаливний етанол», наголошуючи на значних економічних та екологічних перевагах вироблення власного біоетанолу. Вважаю, що державна підтримка ініціатив у цій галузі була б ознакою відповідального відношення влади до своєї країни сьогодні, якщо пріоритетом дійсно є незалежність і розвиток, і до майбутніх поколінь.

Валерій Доменюк, к.б.н.
Науковий співробітник Центру Інновацій у Медицині
Інститут Біодизайну
Арізонський Державний Університет
Valeriy.Domenyuk@asu.edu

Рибалка Олександр Ілліч

Це єдина в Україні робота, спрямована на створення зернової сировини для ефективного виробництва біоетанолу шляхом цілеспрямованої селекції. А селекція, як відомо, найдешевший шлях створення сортів і гібридів зернових культур спеціально призначених для виробництва технічного біоетанолу, харчового спирту, корму для тваринництва та натурального вуглекислого газу для газованих напоїв. Вирішення питання ефективної переробки зернової сировини в біоетанол і побічні продукти - один із шляхів вирішення проблеми енергетичної незалежності країни.