Офіційний веб сайт

Грунтово-екологічні та соціально-економічні наслідки окультурювання солонцевих ґрунтів
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М35


Грунтово-екологічні та соціально-економічні наслідки окультурювання солонцевих ґрунтів


 


Дрозд О.М.


 


ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського


 


 


Роботу присвячено вивченню  наслідків  окультурювання солонцевих ґрунтів.  Вперше у вітчизняній і зарубіжній науці на підставі довготривалих (50-річних) і комплексних досліджень встановлено існування самостійного етапу еволюції окультурених солонцевих ґрунтів – постмеліоративного розвитку, який настає внаслідок проведення меліоративної плантажної оранки, визначені закономірності агрогенної еволюції солонцевих ґрунтів  та соціально-економічні наслідки післядії запропонованих заходів з охорони і підвищення родючості солонцевих земель.