Офіційний веб сайт

Хірургічне лікування патології грудної аорти

р27

Представлено державною установою "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України".

 

Автори: Кравченко І.М., Попов В.В., Захарова В.П., Ємець І.М., Руденко Н.М., Фуркало С.М., Кравченко В.І., Романюк О.М.

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему хірургічного лікування набутої та вродженої патології грудної аорти у пацієнтів різного віку із застосуванням власних оригінальних технологій модифікацій операцій.

 Авторами проведено фундаментальні дослідження аневризмоутворення, визначені етіопатогенетичні фактори та їх зв’язок з морфологічними змінами в стінці аорти, виявлена генетична складова формування аневризм грудної аорти. Розроблені концептуально нові методики хірургії кореня аорти, що покращило виживання пацієнтів та їх клінічний стан, зменшило частоту реоперацій та розширило спектр показів до втручань.

Розроблено протокол обстеження серця плоду з використанням «сегментарного аналізу», що підвищило чутливість та специфічність фетальної ультразвукової діагностики критичних вроджених вад серця та оптимізувало перинатальну тактику ведення. Вперше в світі розроблено і впроваджено інноваційний підхід до корекції критичних вроджених аномалій грудної аорти в перші години життя новонароджених в субадаптаційному періоді із застосуванням аутологічної пуповинної крові.

Вдосконалено сучасні альтернативні ендоваскулярні методики лікування вроджених та набутих вад грудної аорти, що сприяло покращенню безпосередніх і віддалених результатів втручань та підвищенню якості життя пацієнтів.

Світовий рівень досліджень підтверджено на міжнародних форумах в США, Європі, ПАР, Австралії, Аргентині, Канаді, Туреччині, Росії.

Економічний ефект від впровадження: зменшені витрати на хірургічне лікування хворих за рахунок зменшення терміну перебування у відділенні інтенсивної терапії на доопераційному етапі, застосування у 30-35% випадків кровозберігаючих технологій, зменшення затрат на витратні матеріали в периопераційному періоді, зменшення кількості невідкладних транспортувань  пацієнтів у критичному стані.

 

Кількість публікацій: 4 монографії, 106 статей (5 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 80 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекc = 6. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 патентами України. За даною тематикою захищено 2 докторських та 8 кандидатських дисертації.

Надіслати коментар

Коментарі

Лукач П.М. Завідувач відділення кардіохірургії ЗОККД

Група авторів провела надважливу теоретичну та практичну роботу, що дозволило впровадити в українську медицину сучасний спосіб лікування патології аорти. Додвтково хочу зазаначити, що для цього була розроблена власна методика, яка повністю відповідає сучасним світовим тенденціям. Автори без сумніву заслуговують Державної премії України.

Хасянова І.В., ендоваскулярний хірург

Національний інститут серцево-судинної хірургії має славетну історію розробки та впровадження нових технологічних підходів в кардіохірургії. В повній мірі це стосується і гібридного лікування патології аорти, що є однією з найважливіших проблем екстреної та планової хірургічної допомоги. Глибокі морфологічні дослідження, розробка оригінальних методик операції, впровадження в клінічну практику сучасних ендоваскулярних втручань є пріоритетним напрямком як вітчизняної, так і всесвітньої кардіохірургічної практики.

Кондратюк В.А., науковий спвробітник НІХТ ім.Шалімова

Сучасна, високотехнолгічна робота, що має вирішувати соціально значущу проблему патології грудного відділу аорти. У випадку гострого розшаруванням аорти ендоваскулярне втручання з імплантацією графта та традиційні хірургічні втручання є єдиним щляхом порятунку жіття для цієї категорії хворих. Тім паче, що піонерами в ендопротезуванні аорти були українські вчені-хірурги, особисто професор Володось М.Л.

ЗДМУ-зав.кафедрою госпітальної хірургії, проф.Никоненко О.С.

Відділ патології аорти та аортального клапану Київського НДІ серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова на протязі більш ніж двадцяти років наполегливо працює над проблемою хірургічного лікування як вродженої, так і набутої патології грудної аорти. За цей час впроваджено декілька унікальних прогресивних методик, що дозволило врятувати тисячі людських життів, - повернувши їх до повноцінного, якісного життя. Представлений результат титанічних зусиль колективу, безумовно, заслуговує отримання Державної премії України.

В.Й. Сморжевський,д.м.н.,професор,лауреат Державної пр Гість

Представлена робота "Хірургічне лікування патології грудної аорти" відображає мультидисциплінарний підхід до хірургічного лікування набутої та вродженої патології грудної аорти. Цикл праць являє собою логічний шлях вирішення проблеми екстренної та плановоїхірургічної допомоги пацієнтам котрі ще зовсім недавно вважались як неоперабельними або з вкрай високим ризиком хірургічного лікування. Знаменно, що вперше у світовій практиці був створений та використаний у клініці стент-графт для лікування аневризм грудної аорти учнями академіка О.О. Шалімова під керівництвом М.Л. Володося на терені України у м.Харкові. Глибокі морфологічні дослідження, розробка оригінальних методик хірургічного втручання, впровадження в клінічну практику медичних закладів України сучасних ендоваскулярних втручань є приоритетним напрямком як вітчизняної, так і світової кардіохірургічної практики. Вважаю, що колектив фахівців: Кравченко І.М., Попов В.В., Захарова В.П., Ємець І.М.,Руденко Н.М.,Фуркало С.М., Кравченко В.І., Романюк О.М. заслуговують присвоєння Державної премії України в галузі науки та техніки.

Кардіохірурги ЗОКЛ (Поліщук,Посудевський,Пономаренко,Шевцов)

Представлена наукова праця вражає своїм обсягом, робота над якою потребувала багато часу. Вже врятовано багато життів завдяки цій методиці і, безумовно, буде мати гарні віддалені результати. Це дійсно значне досягнення в хірургії грудної аорти, яке розширить показання до лікування данної патології. Представлена пряця, безперечно, заслуговує визнання та отримання Державної премії України.

ЗМАПО, кафедра трансплантаціЇ, Осауленко В.В.

Відділення кардіохірургії Запорізької обласної клінічної лікарні тісно співпрацює з відділом патології аорти та аортального клапану НДЦ ССХ ім. М.М.Амосова вже на протязі 15 років. За цей час отримані позитивні як безпосередні, так і віддалені результати хірургічного лікування майже 100 пацієнтів з різними типами розшарування аорти. Всі пацієнти задоволені якістю життя, не потребували повторних хірургічних втручань. Дана робота, на наше глибоке переконання, безумовно заслуговує присудження Державної премії України.

Царук Олександра, к.м.н., доцент

Пріоритетним напрямком розвитку держави є стан здоров’я дитячого населення. Наукова робота колективу кардіологів та кардіохірургів присвячена пошуку покращення результатів лікування пацієнтів різних вікових груп з набутою та вродженою патологією грудної аорти. Розроблено та впроваджено інноваційний підхід до корекції вродженої та набутої аномалії аорти, що сприяло покращенню безпосередніх і віддалених результатів хірургічних втручань. Наслідком запропонованого лікування є збереження та покращення якості життя пацієнтів.
Можна з упевненістю зазначити, що представлена робота заслуговує отримання Державної премії України.

Алексеєва Юлія

Щоденна праця українських кардіохірургів в складних соціально-економічних умовах заслуговує захоплення, дає надію пацієнтам на лікування в нашій країні та одужання. Впровадження нових методів діагностики та лікування набутої та вродженої патології грудної аорти із застосуванням власних оригінальних технологій модифікацій операцій дозволить вчасне діагностування даної патологію з можливістю її подальшої корекції. Велике значення має можливість використання описаних технологій у пацієнтів різних вікових груп й економічна складова. Наслідком використання цих методів буде зменшення рівня інвалідизації та покращення якості життя пацієнтів.

Синоверська Ольга

Впровадження нових діагностичних та лікувальних технологій, запропонованих авторами, дозволить оптимізувати надання медичної допомоги пацієнтам із складною патологією, зменшити відсоток інвалідизації та смертності, покращити прогноз та якість життя у таких хворих. На мою думку, надзвичайно важливою є економічна складова, що визначається мінімізацією необхідності повторних оперативних втручань. Дякуємо авторам за плідну щоденну роботу та високоякісну допомогу нашим пацієнтам!

Павликівська Богданна

Завдяки досягненням кардіохірургії збережено тисячі життів наших дітей, які народились з природженими вадами серця і судин. Одне з питань, що вирішувались в даній роботі, лікування природжених вад аорти у дітей в цілому та у новонароджених зокрема. Наслідком запропонованого лікування є збереження та покращення якості життя пацієнтів.

Лариса Панчук

Це дуже важливий вклад в розвиток нашої медицини і виживаня пацієнтів

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.