Офіційний веб сайт

Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти

р44

Представлено Національним університетом харчових технологій.

Автори: Шаповаленко О. І., Дмитрук Є. А., Ільчук В. Б., Янюк Т. І., Гапонюк І. І., Верещинський О. П., Атрошенко В. А., Воробієвський В. В., Жукотанський О. В.

Робота спрямована на розроблення новітніх способів інтенсифікації технологічних процесів зернопереробних і харчових виробництв на основі використання організованих перехідних режимів, обмеження матеріальних і питомих енерговитрат, підвищення якісних і енергетичних показників продукції і термінів її зберігання.

Розроблено комплексні рішення покращення екологічного стану сушіння зерна, підготовки сировини для переробки в борошно, одержання харчових і кормових продуктів із заданими показниками на основі мінімізованих питомих матеріальних і енергетичних ресурсів

Розроблено і запропоновано технологію охолодження спрямованими повітряними потоками гранульованої продукції, що забезпечує зниження кількості втрат продукції у вигляді викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Науково обґрунтована доцільність підготовки зерна до розмелу із забезпеченням значення індексу лущення 6-8 % та експериментально встановлено властивості і особливості технології лущення зерна з використанням самозаточуваних абразивних поверхонь.

Доведено доцільність інтенсифікації холодного методу високотемпературної обробки зерна за рахунок його попереднього лущення, що сприяє залученню потенціалу алейронового шару для підвищення біологічної цінності борошна. Вивчено можливість збагачення харчових і кормових продуктів ефіроолійною та лікарською рослинною сировиною з метою покращення якості готової продукції. Результати розроблених заходів підтверджуються їх широким використанням. Зменшено кількість шкідливих викидів промислових підприємств на 10-15%.

 Загальний економічний ефект від впровадження запропонованих заходів складає понад 3,5 млрд. грн.

Кількість публікацій: 9 монографій, 355 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 65 авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 7 докторських та 26 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося  30 вересня 2014 року о 15.45 годині  на засіданні вченої ради Одеської національної академії харчових технологій за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 112, аудиторія Б-210. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Wendi

An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who has been doing a little research on this.
And he actually ordered me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him...
lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!! But yeah,
thanks for spending time to discuss this issue here on your blog.

Тишкун Володимир Іванович Директор ДП ДАК "Хліб України" "Во

Робота "Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти" безперечно актуальна,так як вирішує питання,пов'язані з удосконаленням технологій для отримання екологічно чистої продукції з рослинної сировини. Причому разом з підвищенням якості продукції зменшуються енерговитрати на її виробництво. Вирішуються проблеми екології та викидів в навколишнє середовище. Вважаю,що представлена робота заслуговує присудження державної премії.
Директор ДП ДАК "Хліб України" "Володимир-Волинський кхп"
Тишкун Володимир Іванович

Врублевский Владимир Генрихович, ООО "ЗПК "ЮМАС"

Используемые в пищевой промышленности технологии в настоящее время далеки от совершенства. Ведущие научные лаборатории и университеты Украины, России и других стран мира активно разрабатывают инновационные технологии, позволяющие повысить экологическую чистоту производимых продуктов, их пищевую ценность, снизить энергоемкость процессов, повысить выход продукции. Проект украинских ученых «Инновационные ресурсосберегающие технологии переработки растительного сырья в пищевые и кормовые продукты», выдвинутый на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники за 2014 год представляет собой результат многолетних исследований авторов проекта. Причем полученные результаты представляют собой не только научную ценность, эти результаты были внедрены в пищевую промышленность Украины, что подчеркивает завершенность данных исследований и их ценность для пищевой промышленности как Украины, так и России, Молдавии, Казахстана.
Работа заслуживает присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники, а ее авторы достойны присвоения званий лауреатов Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года.
Директор Ужгородской филии ООО "Зерноперерабатывающая компания "ЮМАС"
Врублевкий В. Г.

Свірень Микола Олександрович, КНТУ (Кіровоград)

Україна аграрна держава, а тому питання якісної переробки рослинної сировини є надзвичайно актуальними, тим більше якщо ці процеси базуються на принципах енерго- і ресурсозбереження та вирішують питання екологічної чистоти готової продукції і технологічних процесів переробки загалом. Автори мають значні напрацювання у напрямку вирішення поставлених завдань, про що свідчить значна кількість публікацій матеріалів досліджень (більше 350 статей та 9 монографій), захищено 7 докторських та 26 кандидатських дисертацій, а новизна запропонованих рішень підтверджується 65 авторськими свідоцтвами та патентами. Робота є важливою не тільки з точки зору інтенсифікації процесів переробки рослинної сировини а й з екологічної точки зору, оскільки лише підвищення якості та екологічної чистоти готової продукції дозволить знайти нові ринки збуту, в тому числі і серед країн Європейського Союзу. Зважаючи на запропоновані комплексні рішення, розрахований економічний ефект за умов впровадження розробок у виробництво безперечно буде досягнутий. Виходячи з чого робота «Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти» авторського колективу на чолі з Шаповаленко О.І. є актуальною і заслуговує на здобуття Державної премії у галузі науки і техніки.

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського національного технічного університету, Академік Академії технологічних наук України, Відмінник освіти України
Свірень Микола Олександрович

Тихонов Вячеслав Іванович, ТОВ "Екозерносервіс"

Автори представленої на здобуття Державної премії роботи "Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти" Шаповаленко О. І., Дмитрука Є. А., Ільчука В. Б., Янюк Т. І., Гапонюка І. І., Верещинського О. П., Атрошенко В. А., Воробієвського В. В., Жукотанського О. В. є визнаними фахівцями вітчизняної галузі хлібопродуктів. Їх авторитет зумовлений багаторічною результативною працею з розробки наукових основ та практичних методів створення нових та вдосконалення існуючих технологій переробки зерна. Результати роботи відрізняються новизною, актуальністю та значною ефективністю при впровадженні. На нашу думку, автори представленої роботи заслуговують на здобуття Державної премії у галузі науки і техніки.

Стефко Вадим Вікторович, директор ПП фірма «Ремсільмаш»

Агропромислове виробництво є одним з основних перспективних напрямків розвитку економіки нашої держави, тому робота "Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти" авторів Шаповаленко О. І., Дмитрука Є. А., Ільчука В. Б., Янюк Т. І., Гапонюка І. І., Верещинського О. П., Атрошенко В. А., Воробієвського В. В., Жукотанського О. В. безперечно є актуальною. Запропоновані авторами технології виробництва борошна, комбікормів, підготовки та збереження зерна на основі енергозбереження та екологічної безпеки відповідають сучасним тенденціям розвитку зернопереробної промисловості. Напрацювання у вигляді значної кількості монографій, статей, патентів, докторських та кандидатських дисертацій підтверджують новизну проведеної роботи та вагомий внесок до світової скарбниці знань. З огляду на викладене підтримую думку, що автори представленої роботи заслуговують на здобуття Державної премії у галузі науки і техніки.

Директор ПП фірма «Ремсільмаш», м, Іллінці, Вінницька обл.
Стефко Вадим Вікторович

Сопрунов Андрій Вікторович, директор з виробництва ТОВГість

З огляду на високий агропромисловий потенціал України, робота, що висунута на здобуття Державної премії має велику актуальність. Окреслені та вирішені авторами задачі відрізняються новизною, та дозволяють розвиток вітчизняного агропромислового виробництва на світовому рівні з забезпеченням значного економічного ефекту. Робота виконана на високому науковому рівні, її результати широко впровадженні в промисловість та дають потужні економічні здобутки. Тому буде справедливо, якщо автори цієї роботи будуть відзначені Державною премією.

Ометов Юрій ТОВ "Зернові комплекси" директор

Представлена робота має широке застосування в галузі хлібопродуктів, а її високі результати використання добре відомі на багатьох підприємствах, що спеціалізуються на переробці та збереженні зерна. Розроблені наукові обґрунтування, нове обладнання та технології відповідають сучасному попиту галузі та є новітніми. Присудження названому авторському колективу Державної премії у галузі науки і техніки без сумніву буде справедливою оцінкою його багаторічної успішної роботи.

Богомолов Олексій Васильович, ХНТУСГ ім П.Василенка

Робота "Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти" є актуальною для нашої країни, тому що, задача зниження використання ресурсів зараз стоїть дуже гостро. При вирішені цієї проблеми досягається задача енергозбереження. Також в роботі приділяється увага використанню екологічнобезпечних технологій при переробці рослинної сировини. Можна відмітити велику практичну цінність проведених досліджень. Запропоновані в роботі розробки дозволили отримати значний економічний ефект. Робота "Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти" є актуальною, має новизну та практичну цінність і цілком заслуговує присудження Державної премії.

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв, директор Навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв Харківського Національного технічного університету сільського госпдарства ім. Петра Василенка
Богомолов Олексій Васильович

Пірус Юрій Богданович "Сквирська круп"яна компанія"

« В роботі: "Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти", авторів Шаповаленко О. І., Дмитрука Є. А., Ільчука В. Б., Янюк Т. І., Гапонюка І. І., Верещинського О. П., Атрошенко В. А., Воробієвського В. В., Жукотанського О. В. викладений величезний обсяг науково-практичних здобутків, що охоплює практично всю проблематику, зв’язану з переробкою та збереженням зерна. Знаючи результати цілого ряду впроваджень, виконаних за розробками авторів, можу зазначити, що їх робота високо оцінена фахівцями-практиками галузі, та відповідає новітньому світовому рівню. Безперечно, що автори заслуговують на здобуття державної премії у галузі науки і техніки.»

Машков Олег Альбертович, ДЕА

Вважаю, що робота, представлена на конкурс, сприяє впровадженню в Україні перспективних інноваційних ресурсних технологій у відповідності до Закону України «Про основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року», Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, а також підсумкового документу Конференції Ріо+20 «Майбутнє, якого ми хочемо». Робота не має науково-практичних світових аналогів,представляє інноваційний прорив України в галузі переробки рослинної сировини у харчові та кормові продукти.
Головне досягнення цієї роботи, на мій погляд, полягає в тому, що авторами вперше розроблені наукові основи та запропонована технологія охолодження спрямованими повітряними потоками гранульованої продукції яка забезпечує зниження кількості втрат продукції у вигляді викидів забруднюючих речовин в атмосферу (приблизно 10-15 %). Вважаю, також, перспективним запропонований напрям збагачення харчових та кормових продуктів ефиромаслинною лікарською рослинною сировиною з метою покращення якості готової продукції. Вважаю, що робота "Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти" є сучасним та перспективним науково-технологічним високим досягненням авторського колективу та заслуговує отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.
Проректор з наукової роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України
доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Машков Олег Альбертович

Митрофанова Наталя Миколаївна

Дослідження авторів на протязі багатьох років способів інтенсіфікації технологічних процесів зернопереробних та харчових виробництв, подані матеріалами новітніх конкурентноспроможних технологій для підприємств. Реалізація яких сприятиме вирішенню ряду завдань по впровадженню інноваційних енергоощадних і екологічно безпечних технологій обробки зерна та його переробки в харчові продукти. Наведенні приклади схем технологічних процесів переробки зерна в крупу допоможе спеціалістам переробних підприємств одерженню продуктів підвищенної цінності. Дана робота має значне практичне значення для розвитку переробної та харчової промисловості України. Запропонована робота авторів Шаповаленка О. І., Дмитрука Є. А., Ільчука В. Б., Янюк Т. І., Гапонюка І. І., Верещинського О. П., Атрошенка В. А., Воробієвського В. В., Жукотанського О. В. заслуговує отримання високої нагороди – Державної премії України в галузі науки і техніки.
Начальник відділу контролю якості продукції та технологічного процесу
Митрофанова Н.М.

Осокіна Ніна Максимівна Уманський НУС

Рентабельне виробництво рослинницької продукції, отримання продуктів високої якості з обмеженням матеріальних витрат можливе лише за розроблення інноваційних ресурсозберігаючих технологій переробки. А тому робота авторів, безумовно, актуальна та має практичне значення.
Привертаю увагу те, що автори упродовж багатьох років цілеспрямовано та ґрунтовно досліджували способи інтенсифікації технологічних процесів зернопереробних та харчових виробництв унаслідок чого запропоновано новітні конкурентноспроможні технології для підприємств нашої країни.
Технологічна та економічна доцільність розробки авторського колективу: Шаповаленка О. І., Дмитрука Є. А., Ільчука В. Б., Янюк Т. І., Гапонюка І. І., Верещинського О. П., Атрошенка В. А., Воробієвського В. В., Жукотанського О. В. заслуговує отримання високої нагороди – Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор сільськогосподарських наук, професор,завідувач кафедри технології зберігання та переробки зерна Уманського національного університету садівництва
Осокіна Ніна Максимівна

Чурсінов Юрій Олексійович, ДДАЕУ, м. Дніпропетровськ

Коментар на роботу: "Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти", авторів Шаповаленко О. І., Дмитрука Є. А., Ільчука В. Б., Янюк Т. І., Гапонюка І. І., Верещинського О. П., Атрошенко В. А., Воробієвського В. В., Жукотанського О. В.
В роботі представлено науково-практичні матеріали що до загальних і спеціальних технологій виробництва борошна, круп, кормових добавок, вказані методи розрахунку виходу продукції, методи контролю інноваційних технологічних процесів. Наведено приклади комплексних рішень і схем технологічних процесів переробки зерна в борошно і крупу, які покладені в основу практичної реалізації на борошномельних підприємствах.
Особлива увага приділяється спеціальним технологіям круп’яного виробництва – одержанню круп підвищеної поживної цінності, плющеної вівсяної крупи, толокна, повітряних зерен рису, кукурудзи і пшениці, снеків.
Це сприяє впровадженню нових нормативів і прийомів в виробництві, ефективному використанню зерна, збільшенню виробництва борошна і крупи високих ґатунків, поліпшенню якості продукції, раціональній експлуатації технологічного обладнання, а також подальшому підвищенню продуктивності праці і зниженню собівартості продукції.
Важливим в представленій роботі є напрям зниження енерговитрат в галузі зернозберігання – сушці зерна. Розробка нових технологічних схем і використання удосконалених режимів і параметрів процесів, застосування методів повторного використання відпрацьованого тепла, сприяє значному зниженню енергозатрат на одиницю виробленої продукції.
Враховуючи важливість представлених розробок, їх високу наукову проробку і обґрунтованість, підтвердження їх практичної значущості широким використанням, вважаю що представлена авторами робота: "Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти" заслуговує одержання Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології зберігання та переробки сільськогосподарської продукції Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Академік Академії інженерних наук України

Чурсінов Юрій Олексійович

Стретович Олександр Анатолійович, МННЦІТіС

Харчові виробництва і технології переробки зерна постійно удосконалюються. У глобалізованому світі ХХІ століття основна конкуренція здійснюється на технологічному рівні.
Колектив авторів, що представили роботу "Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові и кормові продукти" складається з авторитетних учених і практиків, які заслужили повагу колег і зробили великий внесок у розвиток і вдосконалення технологій харчових і переробних підприємств не тільки України, але й підприємств країн СНД. Члени авторського колективу і їхні праці широко відомі за кордоном. Їх розробки гідно оцінені зарубіжними колегами на численних конференціях і симпозіумах. Вражає список досягнутих наукових результатів.
Особисто доводилося неодноразово співпрацювати з авторами і використовувати їх наукові та практичні винаходи та інновації для підвищення ефективності роботи підприємств. Практично всі фахівці провідних харчових і переробних підприємств України знайомі з розробками авторського колективу.
Якість технологічних новацій запропонованих і впроваджених авторами заслуговує високої оцінки нашого суспільства, а представлена багаторічна і копітка робота - присудження Державної премії.

З повагою до авторів,
Стретович Олександр Анатолійович, к.е.н., с.н.с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України, колишній заступник директора ЗАТ «Київмлин»

Тіхосова Ганна Анатоліївна, ХНТУ

Робота "Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти" є своєчасною і дуже актуальною для України адже її реалізація спрятиме вирішенню низки глобальних і складних проблем галузі, а саме: впровадженню інноваційних енергоощадних і екологічно безпечних технологій післязбиральної обробки зерна та його ефективної переробки на харчові та кормові продукти, зниженню кількості втрат продукції та підвищенню ефективності аспіраційних і транспортних систем. Дана робота має суттєве практичне значення, враховуючи внесок зернової сировини у абезпечення економічної, енергетичної та харчової безпеки країни. Тому, на мою думку, запропонована робота "Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти" за своєю актуальністю, новизною, практичною цінністю цілком заслуговує присудження Державної премії.

Доктор технічних наук. професор кафедри "Товарознавство. стандартизація та сертифікація" Херсонського національного технічного університету
Тіхосова Ганна Анатоліївна

Чурсіна Людмила Андріївна, ХНТУ

Робота «Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти» присвячена важливому питанню створення та впровадження новітніх способів інтенсифікації масо- та енергообмінних процесів у галузі зернопереробки. Автори роботи, безумовно, внесли вагомий внесок в розвиток зернопереробної та харчової промисловості нашої країни. Робота виконувалась тривалий час і принесла вражаючий економічний ефект, що підтверджує її практичну цінність. На мою думку, робота «Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти» заслуговує присвоєння Державної премії України в галузі науки й техніки.

Чурсіна Людмила Андріївна, д.т.н., професор, проректор Херсонського Національного технічного університету

Гістьгрюнвальд Наталія

Світове сільське господарство рухається в напрямку посилення наукоємності виробленої продукції. Це особливо наочно на прикладі економічно розвинених країн. Саме це дозволяє їм підтримувати баланс внутрішнього ринку продовольства по попиту і пропозиції
Основними факторами впливу на сировину є фізико-хімічні та біохімічні перетворення. Роль фізико-хімічного впливу вивчена досить глибоко. Нові підходи до переробки рослинної сировини на основі цих перетворень дозволять найбільш повно використовувати всі ресурси, закладені в цій рослині.
Зерно - унікальний постачальник біологічно активних речовин різної хімічної природи в харчовій промисловості і сільському господарстві; У зв'язку із зростанням потреб суспільства в біологічно активних сполуках пошук і дослідження перспективних джерел біологічно активних речовин рослинного походження в даний час привертає увагу багатьох вчених. Дана робота показує, що першочергове значення такі технології можуть мати при вирішенні ряду конкретних завдань, вирішення яких методами традиційної технології практично нездійсненно, або неминуче веде до глибокого пошкодження якості одержуваних продуктів через накопичення в них сполук, що знижують харчову цінність. Автори роботи описали новітні способи інтенсифікації технологічних процесів зернопереробних і харчових виробництв на основі використання організованих перехідних режимів, обмеження матеріальних і питомих енерговитрат, підвищення якісних і енергетичних показників продукції і термінів її зберігання, енергозаощадних і екологічно безпечні технології післязбиральної обробки зерна та його ефективної переробки на харчові та кормові продукти, запропонували технологію, яка забезпечить зменшеня кількості шкідливих викидів промислових підприємств на 10-15%.
Вважаю роботу актуальною, своєчасною та таку, що має практичну цінність. Робота "Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти", авторів Шаповаленко О. І., Дмитрук Є. А., Ільчук В. Б., Янюк Т. І., Гапонюк І. І., Верещинський О. П., Атрошенко В. А., Воробієвський В. В., Жукотанський О. В. заслуговує на присудження державної премії.
Директор Державного центру сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції.

Шаніна Ольга Миколаївна, ХНТУСГ ім П.Василенка

Безсумнівно, робота, представлена на конкурс, є актуальною, оскільки присвячена вирішенню низки глобальних, складних і важливих для нашої країни завдань – розробці та обґрунтуванню інноваційних енергозаощадних і екологічно безпечних технологій післязбиральної обробки зерна та його ефективної переробки на харчові та кормові продукти. Дослідження також присвячено зниженню кількості втрат продукції у вигляді пилових викидів в атмосферу спрямованими повітряними потоками, підвищенню ефективності аспіраційних і транспортних систем. Все це дозволяє покращувати загальний технологічний потік на зернопереробних підприємствах України і має суттєве практичне значення, враховуючи внесок зернової сировини у забезпечення економічної, енергетичної та харчової безпеки країни. Створені інноваційні технології є конкурентноспроможними, що підтверджує високий отриманий економічний ефект від впровадження результатів розробок. Вважаю, що робота є високим досягненням авторського колективу та заслуговує отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій переробних і харчових виробництв Харківського Національного технічного університету сільського госпдарства ім. Петра василенка
Шаніна Ольга Миколаївна

Себко Вадим Вадимович НТУ ХПІ

коментар на роботу: "Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти", авторів Шаповаленко О. І., Дмитрук Є. А., Ільчук В. Б., Янюк Т. І., Гапонюк І. І., Верещинський О. П., Атрошенко В. А., Воробієвський В. В., Жукотанський О. В.

На сьогодні, нагальною проблемою розвитку харчових та переробних виробництв є розробка новітніх способів інтенсифікації технологічних процесів на основі підвищення якісних та енергетичних показників готової продукції та термінів її зберігання. Європейський Союз здійснює широку діяльність в галузі всебічного оцінювання продовольчої сировини та харчових продуктів. При цьому впроваджується всеохоплюючі розробки сучасного обладнання переробних та харчових виробництв, високочутливі прилади та методи контролю якісних характеристик продовольчої сировини та харчових продуктів. В свою чергу новітнім розробкам сприяє інтенсивний розвиток методології оцінювання якості та безпеки харчової продукції, визначення кваліметричних показників, які потрібно враховувати під час комплексного оцінювання якості, призводить до розвитку стандартизації та виробництва однотипної харчової продукції, висуває вимоги до створення нових типів обладнання переробних та харчових виробництв, процесів сушіння, технологій охолодження і сберігання харчової прдукції, підвищує вимоги до нагляду та моніторингу харчових продуктів, призводить до удосконалення нормативних документів, які регламентують вимоги до продовольчої сировини та харчових продуктів. Саме тому робота, метою якої є розроблення та практичне втілення високопродуктивних і енергоощадних технологій післязбиральної обробки зерна,підвищення ефективності сортових хлібопекарських помелів зерна, зниження кількості втрат продукції при виробництві комбікормів у вигляді пилових викидів в атмосферу спрямованими повітряними потоками, збагачення харчових та кормових продуктів природними добавками з метою підвищення їх якості - є актуальною та своєчасною. Авторами на високому рівні вирішено цілу низку питань: розроблено комплексні рішення покращення екологічного стану сушіння зерна, підготовки сировини для переробки в борошно, одержання харчових і кормових продуктів із заданими показниками на основі мінімізованих питомих матеріальних і енергетичних ресурсів; розроблено і запропоновано технологію охолодження спрямованими повітряними потоками гранульованої продукції, що забезпечує зниження кількості втрат продукції у вигляді викидів забруднюючих речовин в атмосферу та ін. Саме тому запропонована авторами робота "Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти" є актуальною та соєчасною і за своєю безперечною новизною, практичною цінністю та отриманими результатами заслуговує на присудження державної премії.

Доктор технічних наук,професор кафедри "Хімічна техніка та промислова екологія" Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Себко Вадим Вадимович.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.