Офіційний веб сайт

Інноваційні рішення на залізничному транспорті для мінімізації ризику аварійних ситуацій та підвищення енергоефективності на коліях різної ширини

м79

Представлено філією "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" ПАТ "Укрзалізниця".

Автор: Кара С.В.

Підвищення безпеки руху та енергоефективності на залізничному транспорті в умовах євроінтеграції є надзвичайно актуальною задачею на сьогоднішній день. Проведення глибокого аналізу конструкцій розсувних колісних пар та візків вантажних вагонів для колії 1520 мм показало основні недоліки конструкцій ходових частин вагонів з точки зору безпеки руху.

Розроблено комплекс інноваційних технічних рішень для розвитку залізничного транспорту в сучасних умовах, а саме: розсувна колісна пара з центральним блокуючим механізмом на основі SUW2000 зі зменшеною кількістю елементів та підвищеним запасом міцності ресурсовизначаючих вузлів; бокова рама візка типу 18-100 з буксовою стрункою для зменшення рівня напруг в зоні радіусного переходу R55; проект бокової рами з прокатного профілю, а також комплекс технічних рішень, які спрямовано на підвищення енергоефективності рухомого складу шляхом створення буксового ступеню ресорного підвішування та конструкцію інноваційного стенду для статичних випробувань візків вантажних вагонів. Дослідження проводилося методами класичної механіки, методами аналізу напружено-деформованого стану пружних тіл на базі методу кінцевих елементів та методами математичної статистики.

Кількість публікацій: 5 статей, 7 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Кравченко К.

Пезперебойне використання колії 1435/1520 мм є актуальним питання підвищення економічного взаємозв'язку із країнами ЄС. Розробка інноваційних технічних рішень з вдосконалення розсувної колісної пари є вкрай важливим питанням. В роботі запропоновано практичне вирішення проблеми з науковим обгрунтуванням. Вважаю, що розгляд запропонованого підходу дозволить спрогнозувати подальший напрям робот України по розвитку перевезень по колії 1435/1520 мм.
Кравченко К., с.н.с., начальник відділу динаміки та міцності філії «НДКТІ» ПАТ «Укрзалізниця».
тел.: +38(096) 345 90 27

Ноженко О.С.

Питанню забезпечення надійності та безпеки руху вантажного рухомого складу присвячено велика кількість наукових робіт, що повязано з тим, що останнім часом спостерігається тенденція щодо збільшення випадків зламів боковин бічних рам. Запропоновані автором інноваційні рішення мають наукову новизну та велике практичне значення для забезпечення безпечної експлуатації вантажного рухомого складу. Цікавими є технічні рішення щодо створення безпечної конструкції розсувної колісної пари, актуальність чого є беззаперечна на тлі інтеграції України до ЄС.

Ноженко О.С., к.т.н., доц., с.н.с., доцент кафедри залізничного транспорту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Горбунов М.І.

Вихід на європейський ринок транспортних послуг обмежується відсутністю надійної та еффектвіной системи розсувних колісних пар 1520/1435 мм, крім того перевезення особливо небезпечних вантажів вимагає рішення задачі значного підвищення надійності ходової частини залізничного вагонів. Автор в роботі обґрунтував і розробив технічні рішення, що забезпечують вирішення поставлених завдань.

Горбунов М.І.
Д.т.н., проф. кафедри залізничного транспорту Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля
тел.: +38(095)-309-1039.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.