Офіційний веб сайт

Художня специфіка циклу В.І.Даля "Были и небылицы"
Назва роботи та авторський колектив


 


Ким висунуто роботу


М88


Художня специфіка циклу В.І.Даля "Были и небылицы"


 


Юган Н.Л.


 


Луганський національний


педагогічний університет імені Тараса Шевченка


 


 У дослідженні розглянуто ідейно-тематичну та жанрово-стильову своєрідність чотирьох книг "Былей и небылиц Казака Владимира Луганского" (1833 – 1839) В. Даля як єдиного художнього цілого. Охарактеризовано складні поєднання жанрових ознак і стильових пластів у кожному творі й виявлено принципи такого поєднання. Далева робота над жанром і стилем "Былей и небылиц" зіставлена з роботами інших авторів книг-циклів другої половини 20 – 30-х рр. XIX ст. Відзначено вплив новацій Даля, здійснених у циклі, на творчу еволюцію письменника і на російську літературу в цілому.


Підготовано до друку та вперше опубліковано важкодоступні для сучасного читача твори В.І.Даля ("Илья Муромец", "Ночь на распутье", "Ведьма").