Офіційний веб сайт

Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі

р25

 

Автори:

Клюй М.І., Скришевський В.А., Костильов В.П., Макаров А.В., Коротинський О.Є., Шаповалов В.О, Семенов О.В., Саченко А.В., Шмирєва О.М.

 

Представлена Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

 

Створено науково-технічні та технологічні засади виробництва і використання високоефективних кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі, які включають:

- розроблення фізичних основ та створення принципово нових конструкцій ефективних сонячних елементів, які знаходяться на рівні кращих світових зразків;

- розроблення та впровадження у серійне виробництво технології виготовлення високоефективних сонячних елементів великої площі на основі монокристалічного та мультикристалічного кремнію з ефективністю перетворення більше 16,5%;

- організацію дослідно-промислового виробництва фотоелектричних батарей для портативної електронної апаратури широкого вжитку з потужністю від 2 до 50 Вт, які не поступаються кращим світовим зразкам;

- розробку конструкції та технології виготовлення сонячних електростанцій, конструкторської, технологічної, програмно-методичної та експлуатаційної документації для їх виробництва, виготовлення та випробування макетних, експериментальних та дослідних зразків розроблених сонячних електростанцій;

- створення сертифікованого Центру випробувань фотоперетворювачів та фотоелектричних батарей.

Загальний економічний ефект від впровадження розроблених технологій становить близько 24 млн. гривень.

 

Наукові результати роботи відображено у 10 монографіях, більш ніж 300 статях, , сумарна кількість посилань на публікації  авторів (згідно баз даних Scopus) складає  852. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено понад 40 вітчизняними та міжнародними патентами і авторськими свідоцтвами. За тематикою роботи  захищено 6 докторських і 18 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні науково-технічної ради Інституту мікроприладів НАН України 05 версеня 2012 року.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.