Офіційний веб сайт

Комп'ютерна технологія проектування інтелектуальних приладів для міждисциплінарних дослідженнях

М63


Автор: Галелюка І.Б.


 


Представлена Інститутом кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.


 
Компьютерная технология проектирования интеллектуальных приборов для междисциплинарных исследований


Автор: Галелюка И.Б.


 


Computer technology for smart device designing for interdisciplinary researches


Author: Galelyuka I.


 


Кількість публікацій: 23 наукові публікації (13 статей, в т.ч. 3 одноосібних, 20 тез доповідей), 1 патент, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права, 1 національний стандарт України.


 


Автором розроблено теорію та інструментальні засоби комп'ютерної технології проектування інтелектуальних пристроїв та систем автоматизації експериментальних досліджень біологічних об'єктів.


Розроблені методи і моделі знайшли застосування у проектуванні нових інтелектуальних приладів та розрахунку їх параметрів. Автором створено web-орієнтовану лабораторію автоматизованого проектування як інструмент міждисциплінарних досліджень. Розроблена комп'ютерна технологія дозволяє скоротити терміни розробки і зменшити витрати на проектування нових інтелектуальних приладів і систем на їх основі.


Розроблені автором засоби дозволяють ще на етапі пілот-проекту або технічного завдання у віддаленому режимі перевірити можливість створення нового приладу, розрахувати його параметри, розробити документацію і обґрунтувати на моделях працездатність і конкурентоспроможність цього приладу.


Запропонована комп'ютерна технологія перевірена при проектуванні приладів для експрес-діагностики стану рослин і гострих вірусних інфекцій, при розрахунку їх параметрів і напрацюванні методичного забезпечення, що дало можливість отримати економічний ефект за рахунок заміни дорогого тривалого натурного проектування новими методами віртуального проектування, які є менш тривалі і вимагають менших затрат людських і матеріальних ресурсів.


Прилад для експрес-діагностики стану рослин, який було розроблено з використанням нової технології, заплановано до серійного виробництва у 2009 році.