Офіційний веб сайт

Комплекс комп’ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами

М11

Автори: Давидов М.В., Лозицький О.А., Пасічник О.В.

Представлена Національним університетом "Львівська політехніка" (МОН України).

Кількість публікацій: 30 наукових праць, в т.ч. 10 статей, 20 тез доповідей

Автором розроблено комплекс комп’ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, а саме дітей з вадами слуху, зору та дітей, які не можуть з різних причин відвідувати заняття. Комплекс складається з трьох компонентів: комп’ютерного тренажеру української жестової мови, розподіленого мережного середовища дистанційного навчання, засобів створення аудіо-підручників.

Наукова значимість роботи полягає в розробленні методів розпізнавання жестів з відео реального часу або веб-камери, розробленні методів автоматичного контролю якості виконання жестів, зокрема, у процесі навчання, розробленні нових методів подання інформації та контролю знань дітей при віддаленому навчанні, розробленні методів перетворення інформації при створенні аудіо-підручників у DAISY-форматі.

Іноземні аналоги розробленого тренажера жестової мови існують лише у вигляді дослідницьких прототипів та вимагають використання дорогого обладнання або спеціальних умов освітлення для забезпечення зворотного зв’язку з учнем. Відомих програмних продуктів із подібною функціо­нальністю немає.

Комплекс комп’ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами впроваджено у Львівському дитячому дистанційному навчально-консультаційному центрі для дітей з особливими потребами на базі НВК "Школа-гімназія "Сихівська", Навчально-методичному центрі освіти м. Львова, Львівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті Марії Покрови для глухих дітей.

Надіслати коментар

Коментарі

Гість

на жаль, серед відгуків я не зауважив жодного із Лабораторії української жестової мови Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Ця лабораторія -єдиний науковий центр, який займається дослідженнями лінгвістики української жестової мови. Чому їх не покликали-це таємниця. зібрались лише науковці-комп'ютерники і всілякі чиновники.Я не побачив ЖОДНОГО відгуку глухого. Для чого все це створюється? для премії? чуючі педагоги, які тут дали відгук, не можуть бути експертами у цьому питанні, бо не володіють жестовю мовою (не калькованою, а оригінальною жестовою мовою).

Рябова Наталія Володимирівна

Я та мої колеги, викладачі кафедри штучного інтелекту Харківського Національного університету радіоелектроніки, висловлюємо свою підтримку та схвалення роботи колективу молодих науковців Національного університету «Львівська політехніка» «Комплекс комп‘ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами».
Розроблення авторів Давидова М.В., Пасічник О.В. та Лозицького О.А. виконане на високому науковому, професійному та технологічному рівні, який за всіма ознаками та параметрами відповідає кращим світовим взірцям. Визнання результатів досліджень молодих львівських вчених на міжнародних семінарах, конференціях, а також на одній найпрестижніших всесвітніх комп‘ютерних виставок «СЕВІТ» у 2007 та 2008 роках заслуговує особливих відзначень та схвалення. Приємною особливістю реалізованого наукового проекту є його комплексність та системність. Авторам вдалось систематично підійти до вирішення актуальної, наукової, методичної, технологічної та соціально значимої складної задачі, охопивши при цьому основні базові варіанти інклюзії в освітніх процесах дітей з особливими потребами, а саме з вадами слуху, зору та рухомо-опорного апарату.
Вважаємо, що запровадження та поширення результатів наукових досліджень молодих науковців у масштабах держави дасть суттєвий ефект покращить комп‘ютено-технологічне та інформаційно-програмне середовище інклюзивного навчання дітей в умовах звичайних загальноосвітніх навчальних закладів.
Ми підтримуємо відзначення «Комплексу комп‘ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами» та його авторів – Давидова Максима Володимировича, Пасічник Оксану Володимирівну та Лозицького Олександра Анатолійовича премією Президента України для молодих вчених.
За дорученням колективу кафедри
штучного інтелекту
Харківського національного університету
радіоелектроніки в.о. завідувача кафедри,
к.т.н., доцент Рябова Н.В.

Ярослав Любінець

В колективі компанії „SoftServe” з приємністю прийняли повідомлення про те, що колектив молодих вчених, в складі якого є колишній успішний співробітник нашої компанії - молодий науковець Пасічник Оксана Володимирівна висунутий на здобуття премії Президента України для молодих вчених від імені Львівської політехніки за розробку „Комплекс комп’ютерних інформаційних технологій для навчання дітей з особливими потребами”.
Ознайомившись з основними супроводжуючими матеріалами, а саме: науковими та науково-методичними публікаціями, посібниками та підручниками з грифом МОН, які є чільними результатами наукових пошуків, актами-відгуками, що підтверджують практичне використання в освітній діяльності технологічних комп’ютерних засобів підтримки та супроводу навчального процесу дітей з вадами рухово-опорного апарату (комплекс дистанційного електронного навчання), вадами зору – Інтернет плеєр для „книг, що розмовляють” в Дейзі-форматі та вадами слуху – комп’ютерний тренажер української жестової мови, висловлюємо свою активну підтримку творчому молодіжному колективу в складі Давидова М., Пасічник О. та Лозицького О. щодо відзначення їхніх наукових досягнень премією Президента України для молодих вчених.
Ми знаємо, що Оксана Пасічник стала лауреатом всеукраїнського конкурсу „Вчитель року” з предмету „Інформатика”. А тому, користуючись нагодою, бажаємо особисто нашій колезі нових творчих здобутків та успіхів.

Віце-президент компанії„SoftServe”,
к.ф.-м.н.,доцент Любінець Я.В.

Виклюк Я.І.

„Комплекс комп’ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами” являє собою перспективний молодіжний проект, запропонований творчим колективом молодих науковців, який орієнтований на розв’язання проблем в гуманітарній і соціальній сфері.
Актуальність проекту яскраво виражена потребою людей з вадами зору та слуху в нових інформаційних технологіях освітньо-навчальної галузі. Проблема незрячих та слабочуючих полягає не лише в недостатньому фінансуванні з боку держави, а й в нестачі навально-методичної літератури, у відсутності спеціальних тренувальних і навчальних програм для людей з вадами зору та слуху, недостатній кількості спеціалістів та вчителів.
Запропонований проект передбачає запровадження принципово нових комп’ютерних технології доступу до освітніх інформаційних ресурсів людей з вадами зору, слуху та рухомо-опорного апарату.

Виклюк Ярослав Ігорович, к.ф.-м.н., доцент, докторант. Завідувач аспірантури Буковинського університету

Дивак М.П.

Ознайомившись з роботою молодих науковців Національного університету «Львівська політехніка», оформленої у вигляді комплексу комп'ютерних інформаційних технологій, призначених для підтримування інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, вважаю за необхідне висловитись в підтримку цієї інноваційної розробки. Вважаю, що робота є суспільно значущою, відзначається високим науковим рівнем виконання. Розроблені групою молодих вчених методичні, програмні та інформаційно-ресурсні засоби заслуговують на відзначення премією Президента України.

Дивак Микола Петрович, д.т.н., професор, декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету

Бомба Андрій Ярославович

Висловлюю підтримку розробці колективу молодих вчених НУ”Львівська політехніка” „Комплекс комп’ютерних інформаційних технологій для інклюзивного навчання дітей з особливими потребами”, висунутий на здобуття премії Президента України, яка проходить етап громадського обговорення.
Робота вирізняється оригінальністю поставлених завдань, соціальною та практичною значимістю, а також високим науковим та технологічним рівнем їх розв’язання. Комплексність підходу та системна цілісність результатів наукових пошуків молодих вчених-комп’ютерників підтверджують їх високий професійний рівень та глибоке знання проблемної галузі, в якій вони працюють. Участь практичного педагога-методиста в складі колективу розробників характеризує розробку, як таку, що одержала практичне підтвердження в реальних умовах освітньої діяльності на базі Львівського НВК „Школа-гімназія „Сихівська” (і не тільки в ній), про що засвідчують подані на сайті комітету відгуки колег.
Приєднуюсь до числа тих фахівців, які висловили свою підтримку цьому орієнтованому на освітні та комп’ютерно-технологічні іновації молодіжному творчому колективу. Вважаю, що відзначення поданої молодіжної розробки премією Президента України було б заслуженим результатом та високою оцінкою кількарічного наукового пошуку.

Професор кафедри інформатики та прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету, Д.т.н. професор Бомба Андрій Ярославович

Якимів О.Р.

Педагогічний колектив навчального Вигодського навчального корекційно-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради вважає за необхідне висловити свою підтримку науково-технічній розробці групи молодих науковців Львівської політехніки, які створили комплекс комп'ютерних інформаційних технологій для інклюзивного навчання дітей з особливими потребами.
Комплекс складається з трьох технологічних блоків, які у свою чергу, зорієнтовані на комп'ютерно-інформаційну підтримку навчального процесу для дітей з особливими потребами. Зокрема розроблені технології можуть ефективно підтримувати дітей з вадами слуху, зору та рухомо-опорного апарату. Ми, як педагоги навчального закладу, котрий є профільним для дітей з вадами зору, з приємністю розпочали співпрацю з молодими науковцями, зокрема Пасічник Оксаною та Лозицьким Олександром, які втілюють в життя технології підготовки аудіо книг, «що розмовляють» для незрячих та слабобачачих учнів в так званому Дейзі-форматі. Ми недавно ознайомились з комплексом науково-технічних розробок, які проводяться сумісно зі шведськими колегами зі Свефі-академії (м.Хапаранда) в цьому напрямі, і висловлюємо намір долучитись до впровадження отриманих молодими науковцями результатів досліджень на практиці.
Загалом ми високо оцінюємо результати їх наукового творчого доробку і підтримуємо відзначення цих робіт молодих вчених премією Президента України.

Директор Вигодського навчального корекційно-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради Якимів Оксана Романівна

Іваницька Рената Петрівна

Колектив виставкової компанії ЗАТ «Гал-Експо», одержавши інформацію про те, що наукова розробка «Комплекс комп'ютерних інформаційних технологій для інклюзивного навчання дітей з особливими потребами» молодіжного наукового колективу в складі Давидова Максима, Лозицького Олександра та Пасічник Оксани проходить етап громадського обговорення в рамках конкурсу робіт на здобуття премії Президента України для молодих вчених, вважає своїм приємним обов'язком підтримати цю роботу, як таку, що отримала чисельні схвальні відгуки відвідувачів виставки «Гал-Мед» у 2008 та 2009 роках.
Експозиція стенду з однойменною назвою привернула увагу професійних медичних працівників, педагогів-методистів, котрі працюють з дітьми з особливими потребами, а також професійних інформатиків, які залишили схвальну підтримку комплексу інноваційних піонерських наукових розробок. З врахуванням соціальної значимості та гуманістичного характеру розробок, базуючись на оцінках широкого кола професіоналів, вважаємо за необхідне підтримати колектив розробників щодо його відзначення відповідною державною відзнакою. Ми із задоволенням продовжимо співпрацю з молодими науковцями, які презентують новітні технологічні соціально-орієнтовані розробки на рівні кращих світових взірців.

З повагою президент компанії «Гал-Експо»
Р.П. Іваницька

Оксана Потимко, Голова Львів.обл.відд.Укр.Тов-ва сліпих

Львівське обласне відділення Українського товариства сліпих (УТОС) підтримує відзначення наукової роботи колективу молодих науковців «Комплекс комп'ютерних інформаційних технологій для інклюзивного навчання дітей з особливими потребами».
Наша громадська організація вже декілька років поспіль активно співпрацює з колективом молодих вчених, серед яких найактивніше та найрезультативніше працюють Пасічник Оксана Володимирівна та Лозицький Олександр Анатолійович. Розроблені за їх авторством сучасні інформаційні технології, зокрема, для підтримки освітніх процесів дітей з вадами зору є вельми корисними та ефективними.
Особливу вдячність висловлюємо членам молодіжного творчого наукового колективу зо роботу, проведену з тиражуванням (видруком) шрифтом Брайля української абетки для незрячих дітей, які вперше її освоюють. Ми вдячні за підтримку та професійний комп'ютерно-технологічний супровід процесів навчання незрячих на базі львівського УТОС засобам комп'ютерних технологій, який надавався і продовжує надаватись Пасічник Оксаною та Лозицьким Олександром.
Ми підтримуємо відзначення премією Президента України результатів науково-дослідної роботи молодих вчених, які предметом своїх досліджень та розробок обрали благородну, соціально значиму і дуже потрібну великому загалу незрячих людей проблематику. Таких за профілем та рівнем виконання наукових досліджень в Україні на нинішній день є не так вже і багато, а їх широке тиражування потребує державної підтримки. Ініціатива та пошук молодих вчених Львівської політехніки в цьому плані є цінною та заслуговує всілякої підтримки.
Від себе особисто та моїх колег по громадській організації ще раз висловлюю підтримку у відзначенні премією Президента України розробки молодих вчених «Комплекс комп'ютерних інформаційних технологій для інклюзивного навчання дітей з особливими потребами».

Голова Львівського
обласного відділення
Українського товариства сліпих,
кандидат педагогічних наук Оксана Потимко

Дмитро Веселовський

Працюю вчителем інформатики 25 років і за цей час довелося вчити дітей з певними вадами здоров'я. Практично для таких дітей не було ніякого спеціального ПЗ і тому на мою думку розробка науковців з Львівської політехніки заслуговує не тільки на на нагороду. але й на широке розповсюдження. Вчора був в сім'ї де є глухонімі і нормальні діти, тренажер жестової мови для них просто необхідність. Тому вважаю, що дана робота буде мати певне прикладне застосування.

Мурин В.І.

Дуже цікавими і практично корисними є модулі наукової розробки, а саме програмно-алгоритмічний макет комп'ютерного тренажера української жестової мови та технологічна платформа створення комп'ютерних варіантів книг та навчальних матеріалів, зорієнтованих на дітей незрячих або із суттєвими вадами зору.
Дистанційний режим навчання є важливою компонентою підтримки та забезпечення режимів інклюзивного навчання цілого ряду категорій дітей з особливими потребами.
Вважаю, що робота молодих науковців та практичних педагогів Давидова М.В., Лозицького О.А. та Пасічник О.В. подана до відзначення, заслуговує відповідної державної підтримки, та домінування їх в якості лауреатів премії Президента України.

Гість

Дуже цікавими і практично корисними є модулі наукової розробки, а саме програмно-алгоритмічний макет комп'ютерного тренажера української жестової мови та технологічна платформа створення комп'ютерних варіантів книг та навчальних матеріалів, зорієнтованих на дітей незрячих або із суттєвими вадами зору.
Дистанційний режим навчання є важливою компонентою підтримки та забезпечення режимів інклюзивного навчання цілого ряду категорій дітей з особливими потребами.

Бачун Б.Т.

2 червня 2010 року в Львівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті ім. М.Покрови №101для глухих дітей відбулось громадське обговорення наукової роботи «Комплекс комп'ютерних інформаційних технологій для інклюзивного навчання дітей з особливими потребами», яка висунута на здобуття премії Президента України для молодих вчених. В обговоренні взяли участь викладачі школи-інтернату (близько 40 осіб), керівництво школи, представники Львівського Національного університету ім.Івана Франка, професор Рочестерського технологічного інституту (США) Є.Лилак, автори наукової розробки.
У процесі обговорення виступили понад 10 учасників зібрання, які дали високу оцінку результатів розробки і, зокрема, її практичній складовій, яка зорієнтована на реальне використання в умовах навчального закладу під час навчання дітей з особливими потребами. Розроблені молодими вченими Давидовим М.В., Лозицьким О.А., Пасічник О.В. інформаційні технології реально допомагають викладачам та учням під час навчання Як зазначив професор Рочестерського технологічного інституту (США) Є.Лилак, розробка за своїм науковим,технологічним та навчально-методичним рівнем повністю відповідає найсучаснішим досягненням та реалізаціям, які втілюються в ряді провідних фірм та університетів світу.
В частині україномовної орієнтації розробки ґрунтування на українських освітньо-педагогічних традиціях є унікальним та не має прямих аналогів.
Загальний підсумок громадського обговорення: «Схвалити та підтримати наукову розробку колективу молодих вчених в складі Давидова М.В., Лозицького О.А., Пасічник О.В. «Комплекс комп'ютерних інформаційних технологій для інклюзивного навчання дітей з особливими потребами» як таку, що заслуговує на Державну відзнаку України у формі Премії Президента України для молодих вчених».

Григорович В.Г.

Схвалюю та підтримую розробку. Молодіжний науковий колектив у складі Давидова М.В., Лозицького О.А., Пасічник О.В. достойний відзначення премією Президента України для молодих вчених.
Слід відзначити високий науково-технологічний рівень розробки, зокрема, - що результати роботи є паритетними з кращими світовими взірцями. Актуальність розроблень в українських реаліях є найвищою з врахуванням їх соціально-педагогічної скерованості та орієнтацією на інклюзивні освітні технології. Слід також зазначити високий рівень теоретичних результатів, які опубліковані у провідних вітчизняних та цілому ряді зарубіжних наукових фахових видань.
Розроблення молодих вчених є практично орієнтованим та виконане високо професійно. Науковий рівень результатів можна оцінити найвищими фаховими оцінками.
Професійний рівень розроблення та його наукове обґрунтування викликають гордість за молодіжну українську науку та впевненість в її успішному завтрашньому дні.

Лупенко С.А.

Подана на здобуття премії Президента України для молодих вчених наукова робота Давидова М.В., Лозицького О.А. та Пасічник О.В. стосується актуальної науково-технічної та соціально важливої проблеми - розробки цілісної системи комп'ютерно-інформаціних технологій для підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами. Наукові засади та практично реалізовані технологічні рішення у цій роботі, за своїм рівнем цілком відповідають світовим стандартам наукових робіт в зазначеній царині науки та техніки. Рівень наукових публікацій, які здійснені в рамках цієї наукової роботи, їх презентування у фахових вітчизняних та ряді зарубіжних видань заслуговує високої оцінки, а практичні соціально-значимі впровадження, виконані членами молодіжного творчого колективу, є вдалими та успішними. Без сумніву, що розробленні та подані в роботі Давидова М.В., Лозицького О.А. та Пасічник О.В. результати, заслуговують на відзначення премією Президента України для молодих вчених.

Ковальчук С.С.

Результати, без сумніву, актуальної науково-дослідницької роботи заслуговують підтримки та відзначення з огляду на декілька особливостей:
по-перше, сфера аплікації розроблення відноситься загалом до категорії найбільш соціально значимих та маловивчених в Україні освітніх технологій;
по-друге, науковий рівень результатів, публікацій та навчально-методичних видань авторів (з грифом МОН України) заслуговує особливої похвали;
по-третє, практична орієнтація та впровадження технологічного комплексу підтверджують його корисність та соціальну запитуваність;
по-четверте, характерною особливою ознакою роботи є її системність та комплексність, що зорієнтовані на вирішення актуальної науково-практичної проблеми, а саме розроблення та впровадження сучасних інформаційних технологій підтримки та забезпечення широкого спектру інформаційно-комунікаційних та освітніх проблем, які виникають у людей з особливими потребами в сучасному інформаційному суспільстві.
Робота Давидова М., Лозицького О. та Пасічник О. заслуговує на відзначення премією Президента України для молодих вчених.

Ковальчук С.С.

Результати, без сумніву, актуальної науково-дослідницької роботи заслуговують підтримки та відзначення з огляду на декілька особливостей:
по-перше, сфера аплікації розроблення відноситься загалом до категорії найбільш соціально значимих та маловивчених в Україні освітніх технологій;
по-друге, науковий рівень результатів, публікацій та навчально-методичних видань авторів (з грифом МОН України) заслуговує особливої похвали;
по-третє, практична орієнтація та впровадження технологічного комплексу підтверджують його корисність та соціальну запитуваність;
по-четверте, характерною особливою ознакою роботи є її системність та комплексність, що зорієнтовані на вирішення актуальної науково-практичної проблеми, а саме розроблення та впровадження сучасних інформаційних технологій підтримки та забезпечення широкого спектру інформаційно-комунікаційних та освітніх проблем, які виникають у людей з особливими потребами в сучасному інформаційному суспільстві.
Робота Давидова М., Лозицького О. та Пасічник О. заслуговує на відзначення премією Президента України для молодих вчених.